Bảo hộ chỉ dẫn địa lí

Xem 1-6 trên 6 kết quả Bảo hộ chỉ dẫn địa lí
 • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thừa nhận chỉ dẫn địa lí và nhãn hiệu đều là đối tượng SHCN được pháp luật bảo hộ. Là những chỉ dẫn thương mại được gắn trên các sản phẩm hàng hóa có chức năng cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm, nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý chính là phương tiện giúp người tiêu dùng có thể phân biệt các sản phẩm khác nhau trên thị trường.

  pdf10p noel_noel 12-01-2013 77 33   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, đề tài "Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan Hải Hậu sau khi được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý" trình bày về cơ sở lí luận và thực tiễn của thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, thực trạng phát triển thương hiệu gạo tám xoan hải hậu sau khi cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý, giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu gạo tám xoan hải hậu sau khi được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

  doc109p thuyphuonghvtc 20-02-2016 59 25   Download

 • Các quy định của Hiệp định TRIPs về bảo hộ chỉ dẫn địa lí Thứ ba, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật: Khi nhu cầu phát triển của một lĩnh vực kinh tế - xã hội nào đó đòi hỏi phải có một luật hay cần sửa đổi, bổ sung một luật đã có chúng ta đồng thời thể hiện ba nội dung khác nhau nhưng thống nhất với nhau trong cùng một luật. Trong cùng một luật có cả ba loại quy phạm pháp luật....

  pdf8p hoathinhbrave 04-05-2013 21 5   Download

 • Theo một số nhà bình luận, lí do để các công ti kinh doanh trong lĩnh vực tài chính chấp thuận rộng rãi Bản quy tắc bất kể hiệu quả thấp của nó trong cuộc chiến chống giao dịch nội gián là vì các công ti này muốn loại trừ khả năng Nghị viện ban hành đạo luật điều chỉnh giao dịch nội gián có hiệu lực cao hơn, với những điều khoản khắt khe hơn....

  pdf9p chaydesong 09-05-2013 39 10   Download

 • Nguyên tắc toàn quyền của nhân dân trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân dưới CNXH Điều 65 Luật phòng, chống tham nhũng đề cập trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền “khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng phải xem xét và xử lí theo thẩm quyền, giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 26 4   Download

 • .Cổng Tam Quan (Rạch Giá) Hòn phụ Tử (Hà Tiên)..Hồ Gươm (Hà..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. minh:..HỒ GƯƠM - THÁP RÙA..Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa..CẦU THÊ HÚC..CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n.

  ppt24p binhminh_11 07-08-2014 384 63   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản