Bảo trì công nghiệp

Xem 1-20 trên 6378 kết quả Bảo trì công nghiệp
 • TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP Trong vài thập niên gần đây nền đại công nghiệp của thế giới đã phát triển với một tốc độ chóng mặt về cả chất lượng và số lượng các loại thiết bị máy móc nhà xưởng. Hàng loạt các phát minh mới, kỹ thuật sản xuất mới đã được đưa vào áp dụng trong sản xuất nhờ đó thế giới đã có được nền công nghiệp hiện đại như ngày nay....

  pdf7p northernlight 28-07-2011 620 250   Download

 • Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp nêu bảo trì bao gồm các công việc nhằm giữ hệ thống họat động. Mục tiêu bảo trì là duy trì năng lực sản xuất của hệ thống với chi phí trong kiểm sóat. Các sách lược bảo trì bao gồm: thực hiện và cải tiến bảo trì phòng ngừa tình trạng hư hỏng của hệ thống, gia tăng năng lực sửa chữa, phục hồi trạng thái làm việc khi hệ thống hư hỏng.

  pdf198p vespa_12 15-04-2014 393 220   Download

 • Phần 2: CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng trong bảo trì: 1) Quan điểm về độ tin cậy: Độ tin cậy là xác suất của một thiết bị hoạt động theo chức năng đạt yêu cầu trong khoảng thời gian xác định và dưới một điều kiện hoạt động cụ thể.

  pdf10p northernlight 28-07-2011 353 186   Download

 • Phần 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP Mở đầu : Quản lý bảo trì công nghiệp phát triển dựa trên nhu cầu bảo trì của các doanh nghiệp , và quá trình phát triển của các kỹ thuật bảo trì tiên tiến trên thế giới.

  pdf5p northernlight 28-07-2011 332 167   Download

 • Đề cương bài giảng Quản lý & kỹ thuật bảo trị công nghiệp do ThS. Phạm Thi Vân biên soạn nhằm giúp sinh viên hiểu được mục tiêu, tầm quan trọng của công tác bảo trì và các phương pháp quản lý bảo trì hiện đại, từ đó áp dụng vào công tác quản lý bảo trì cho doanh nghiệp, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng (A), hệ số chất lượng (C) và hiệu suất thiết bị (H), giúp doanh nghiệp cải thiện OEE. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc104p hugoct30 22-11-2016 42 24   Download

 • Tài liệu tham khảo ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm môn học bảo trì bảo dưỡng công nghiệp

  pdf42p tranvanmungckm 19-01-2011 733 348   Download

 • 2. CHI PHÍ CHU KỲ SỐNG: a) Các giai đoạn hoạt động của thiết bị: Nhờ bảo trì máy móc hoạt động tốt và có tuổi thọ kéo dài hơn. Nếu có kinh nghiệp và kiến thức về bảo trì thì có thể mua thiết bị với chất lượng cao và giá thành hợp lý trong các dự án đầu tư máy móc thiết bị.

  pdf11p northernlight 28-07-2011 289 167   Download

 • Để thực hiện các mục tiêu của bảo trì, cần phải sử dụng mọi phương tiện sẵn có. Toàn bộ hồ sơ tài liệu, hóa đơn chi trả , chính sách quan hệ đối với các xí nghiệp bên ngoài và quan trong nhất là việc quản lý các chi tiết thay thế trong kho một cách đầy đủ và hợp lý.

  pdf13p northernlight 28-07-2011 224 142   Download

 • 3.KINH TẾ TRONG BẢO TRÌ: Quản lý chi phí bảo trì: Tất cả các công ty đều muốn làm sao chi phí bảo trì thấp nhất. Người ta thường nghĩ rằng sản xuất thì mang lại doanh thu còn bảo trì chủ yếu là đòi hỏi chi phí.

  pdf12p northernlight 28-07-2011 212 139   Download

 • Quản lí chi phí trong bảo trì. Đa số các công ty đều nghĩ rằng sản xuất mang lại doanh thu còn bảo trì đòi hỏi chi phí, nhưng họ không nhận thấy được nếu bảo trì không cẩn thận sẽ đòi hỏi chi phí gấp nhiều lần. Chi phí bảo trì phải được điều hành bởi người có kiến thức về bảo trì

  doc7p duongduongtv 12-10-2011 267 85   Download

 • 3. KINH T TRONG B O TRÌ 3.1 Các chi phí b o trì 1- Qu n lý chi phí b o trì T t c các công ty u mong mu n làm sao chi phí b o trì th p nh t. Ng i ta th ng ngh r ng s n xu t thì mang l i doanh thu còn b o trì ch hi u là òi h i chi phí. Nh ng n u không th c hi n b o trì thì s còn ph i chi phí nhi u h n. Các chi...

  pdf13p northernlight 28-07-2011 252 158   Download

 • 7. CÁC H TH NG QU N LÝ B O TRÌ 7.1. M u c ng d ng r ng rãi trong các doanh nghi p nhi u Ngày nay v i nh ng òi h i cao v hi u qu kinh t , nh ng công c qu n lý s n xu t nh TQM, TPM, JIT,… ang c công nghi p phát tri n. Qu n lý b o trì c ng là m t trong nh ng công c qu n lý nâng cao hi u qu s n xu t. Qu n lý b o trì nh...

  pdf13p northernlight 28-07-2011 251 153   Download

 • 5.1. C u trúc c a b ph n b o trì trong công ty C n có m t h th ng b o trì t t nh m m b o qu n lý m t cách hi u qu công tác b o trì và các thi t b ph c v cho s n xu t. V kinh t : h th p chi phí khi b h h ng, chi phí b o trì tr c ti p và gián ti p. V con ng i: c i thi n i u ki n làm...

  pdf10p northernlight 28-07-2011 245 148   Download

 • 8. TH C HI N H TH NG QU N LÝ B O TRÌ 8.1. Gi i thi u Trong công nghi p, th ng có hàng ngàn lo i thi t b khác nhau ang ho t ng. M i thi t b c n c b o trì phòng ng a thích h p th c hi n yêu c u c a nhà s n su t. Có nhi u bi n pháp b o trì phòng ng a cho m i thi t b c n c th c hi n. Trong nh ng nhà máy...

  pdf22p northernlight 28-07-2011 225 142   Download

 • Bảo trì bảo dưỡng công nghiệp: Trang thiết bị dụng cụ kiểm tra tháo lắp ổ lăn và ổ trượt được tiến hành thực hiện với các nội dụng kiểm tra ổ lăn và ổ trượt, tháo lắp ổ lăn và ổ trượt. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt14p shortboy94 27-10-2016 42 19   Download

 • Van là một thiết bị cơ khí được dùng trong công nghiệp đường ống để điều chỉnh dòng chảy của lưu chất. Giáo trình này giúp các bạn hiểu được nguyên lý cấu tạo và phạm vi ứng dụng của các loại van dùng trong công nghiệp.

  pdf0p vuphuong13 26-09-2011 384 201   Download

 • Mơí đươc̣ coi troṇ g đuń g mưć khi co ́ sư ̣ gia tăng khôn̉ g lô ̀ vê ̀ sô ́ lươṇ g va ̀ chun̉ g loaị cuả cać taì san̉ cô ́ điṇ h như maý moć , thiêt́ bi,̣ nhà xươn̉ g trong san̉ xuât́ công nghiêp̣ (vài thập niên qua).

  ppt29p bigstone 16-06-2011 305 125   Download

 • VAN CỬA (GATE VALVES): Là một trong những loại van được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Van cửa đóng dòng chảy khi chúng chắn ngang qua toàn bộ dòng chảy. Khi van được mở hoàn toàn thì cửa của chúng không nằm trong dòng chảy của vật chất. Lúc này độ cản trở dòng chảy của van là rất nhỏ có nghĩa là sự sụt áp hay mất năng lượng khi vật chất đi qua van được hạn chế ở mức nhỏ nhất. ...

  pdf16p hivu69 09-08-2011 212 99   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề án kinh tế chính trị: công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p duongchauphu 03-03-2010 295 98   Download

 • "Bài giảng Quản lý và kỹ thuật bảo trì: Phần 2" trình bày nội dung của các chương sau: chương 3 độ tin cậy và khả năng sẵn sàng, chương 4 chi phí chu kỳ sống LCC & kinh tế bảo trì, chương 5 bảo trì phòng ngừa, chương 6 bảo trì tập trung vào độ tin cậy, chương 7 thiết kế đảm bảo độ tin cậy ram, chương 8 phụ tùng & quản lý tồn kho phụ tùng, chương 9 bảo trì năng suất toàn bộ.

  pdf188p 1117757 05-11-2014 168 78   Download

Đồng bộ tài khoản