Bảo trì đường bộ

Xem 1-20 trên 1711 kết quả Bảo trì đường bộ
 • Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La. Mời các bạn tham khảo nắm nội dung trong quyết định.

  pdf8p buitubt 06-03-2014 37 1   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản, hệ thống quản lý khai thác đường bộ, mạng lưới đường bộ và hệ thống tổ chức quản lý đường bộ Việt Nam, các vấn đề thể chế trong quản lý khai thác đường bộ, đánh giá thực hiện quản lý khai thác và bảo trì đường bộ, thông tin và hệ thống thông tin quản lý đường bộ.

  pdf41p uocvong07 27-10-2015 64 26   Download

 • Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ

  doc10p quangdnt 13-08-2009 278 34   Download

 • Tóm tắt: Đường bộ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng giao lưu quốc tế. đường bộ đã được quan tâm đầu tư, phát triển bởi vì nó là một trong những hệ thống huyết mạch quan trọng của đất nước, nhưng chưa được cấp đủ vốn cho bảo trì vì ngân sách nhà nước có hạn. Các nước có sáng kiến huy động nguồn từ người sử dụng đường đưa vào Quỹ để có đủ vốn cho bảo trì đường bộ.

  pdf7p thulanh2 06-09-2011 44 15   Download

 • Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ nền sản xuất nông nghiệp, đời sống người nông dân cũng như cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn đã cơ bản thay đổi và đạt được những thành tựu to lớn.

  pdf99p lalan38 01-04-2013 30 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 28 3   Download

 • Quyết định số 202/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2012.

  pdf57p tuyetroimuahe123 13-03-2014 17 1   Download

 • Quyết định số 1581/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định về việc thành lập, quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động bảo trì đường bộ.

  pdf9p tuyetroimuahe123 13-03-2014 37 1   Download

 • Quyết định số 2505/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bảo trì đường bộ nghệ an.Mời các bạn tham khảo văn bản để hiểu rõ qui định về kinh phí bảo trì đường của tỉnh.

  pdf10p tuyetroimuahe123 13-03-2014 28 1   Download

 • Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf4p buitubt 05-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc thành lập hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng.

  pdf7p huongruoutinhnong123 27-03-2014 18 0   Download

 • Quyết định số 955/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước.

  pdf6p huongruoutinhnong123 27-03-2014 22 0   Download

 • Quyết định 3121/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf4p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 18 0   Download

 • Quyết định 3122/QĐ-UBND năm 2013 quy định cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa.

  pdf5p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 18 0   Download

 • Nghị định Số: 56/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

  doc2p cancer_em 20-11-2014 28 0   Download

 • Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

  pdf7p talata_1 11-12-2014 20 1   Download

 • Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

  doc5p quangdnt 13-08-2009 152 7   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng : bảo trì mạng', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt31p khanhpro89 13-04-2011 362 200   Download

 • Giáo trình "Thiết bị may công nghiệp và bảo trì (dùng cho trình độ cao đẳng nghề)" được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng, làm tài liệu tham khảo dành cho các cán bộ kỹ thuật, thợ sửa chữa thiết bị may và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung: Các đường may cơ bản, các chi tiết và bộ phận cơ bản của máy may, máy may bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p nhansinhaomong_02 05-10-2015 319 165   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản