Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Xem 1-4 trên 4 kết quả Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Pháp lệnh này quy định về nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; lực lượng bảo vệ, chính sách, điều kiện bảo đảm cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

  doc8p catbui 13-05-2009 642 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh số 32/2007/pl-ubtvqh11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p doxuan 07-07-2009 568 58   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỤ THỂ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA

  pdf6p haihoabatbuom 22-04-2010 132 17   Download

 • Nghị định số 126/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Chính phủ ban hành

  pdf13p lawttnh14 13-11-2009 123 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản