Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xem 1-20 trên 129 kết quả Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Phần 2 "Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật" trình này nội dung chương III đến chương VII trong luật của Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Tham khảo nội dung 2 phần tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf20p talata_5 12-01-2015 27 6   Download

 • Phần 1 "Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật" trình này nội dung chương I, chương II trong luật và giới thiệu lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

  pdf13p talata_5 12-01-2015 33 5   Download

 • Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhằm góp phần phục vụ hoạt động bồi dưỡng từ xa về kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu dự án Luật bảo vệ, kiểm dịch thực vật.

  pdf47p hoa_hong91 20-05-2014 22 9   Download

 • Đề cương giới thiệu Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật trình bày về sự cần thiết ban hành luật, quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách lớn cần thể chế hoá trong dự thảo luật và tổ chức thực hiện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc14p ongcaothang_2014 24-10-2014 48 6   Download

 • Góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết đối với sinh viên ngành Nông nghiệp về khung pháp lý các văn bản Pháp lệnh giống cây trồng; Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón ở Việt Nam.

  pdf45p windlee 07-10-2011 125 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 71/2003/tt-bnn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị định 26/2003/nđ-cp ngày 19/3/2003 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lawvhxh13 19-11-2009 100 7   Download

 • Thông tư về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

  doc15p namgiang2009 05-12-2011 55 5   Download

 • Thông tư số: 03/2015/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 ...

  pdf6p codon_02 27-11-2015 23 0   Download

 • Thông tư số: 35/2014/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;...

  pdf6p khatinh 12-05-2016 20 0   Download

 • Giáo trình Luật bảo vệ thực vật do PGS.TS. Trần Văn Hai biên soạn có kết cấu gồm 7 bài học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, hiểu biết về luật bảo vệ thực vật.

  pdf81p 123968574 21-06-2012 205 83   Download

 • Bài 5: ĐIỀU LỆ BẢO VỆ THỰC VẬT CHÍNH PHỦ --------------Số: 58/2002/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật) CHÍNH PHỦ - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

  pdf21p samsara246 22-05-2011 122 54   Download

 • Bài 4: PHÁP LỆNH BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHỦ TỊCH NƯỚC ----------------Số 11/2001/ L-CTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2001 LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC (Về việc công bố Pháp lệnh) CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

  pdf12p samsara246 22-05-2011 118 51   Download

 • Bài 1: Mục đíc, ý nghĩa, nội dung của Kiểm dịch thực vật (KDTV) Nguồn gốc và khái niệm của KDTV Kiểm dịch bắt nguồn từ tiếng Ý ( Quarantina hay quaranta có nghĩa là 40 ngày cách ly) Từ tiếng Anh: quarantine hay tiếng Latin quarantum có nghĩa là bến nước, bốn mươi ngày cách ly, phong tỏa

  pdf10p samsara246 25-05-2011 162 69   Download

 • chương 12: Biện pháp phòng trừ dịch hại nông sản sau thu hoạch Phòng trừ bằng luật lệ kiểm dịch thực vật Công tác KDTV được tiến hành nhằm ngăn chặn dịch hại từ xa, thực chất phải kiểm tra rất chặt chẽ dịch hại có khả năng lan tràn trên các tài nguyên thực vật

  pdf16p samsara246 26-05-2011 155 57   Download

 • Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  doc6p tuuyen 17-08-2009 74 6   Download

 • Chi Cục BVTV Bình Thuận Điều 14: Hình thức xử phạt và mức phạt đối với các hành vi vi phạm các qui định về buôn bán thuốc và nguyên liệu làm thuốc BVTV: Buôn bán thuốc không có chứng Cảnh cáo hoặc Điểm a, Tịch thu thuốc Điểm b, chỉ hành nghề hoặc chứng chì phạt tiền từ Khoản 1, nếu vi phạm Khoản 7, hành nghề đã hết hạn; 200.000– Điều 14 nhiều lần.

  pdf3p sunshine_6 10-07-2013 40 3   Download

 •  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01 - 161:2014/BNNPTNT là  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh thối loét cà chua là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật thực hiện giám định bệnh thối loét cà chua (Clavibacter michiganensissubsp.michiganensis(Smith)Davisetal.

  pdf12p cobetocxul9 19-05-2015 21 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-16:2010/BNNPTNT quy định việc kiểm tra côn trùng có ích do các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phục vụ công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên phạm vi cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p thangnamvoiva9 01-08-2016 9 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-32:2010/BNNPTNT về Quy trình kiểm dịch nấm có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật quy định việc kiểm tra nấm có ích nhập khẩu trong công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên phạm vi cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dug chi tiết.

  doc6p thangnamvoiva9 01-08-2016 10 0   Download

 • Bài 2: Cơ sở khoa học của KDTV Cơ sở khoa học của KDTV là gì? Cơ sở khoa học của KDTV là sinh vật học, sinh thái học của sinh vật gây hại. Mối quan hệ giữa thực vật (vật phẩm thực vật) - dịch hại- điều kiện tự nhiên. Sự phân bố và tính thích ứng của sinh vật gây hại có tính khu vực -Loại hình liên tục (phân bố phổ biến, rộng rãi) -Loại hình nhảy cóc (phân bố từng vùng (khoảnh))...

  pdf16p samsara246 25-05-2011 170 53   Download

Đồng bộ tài khoản