Xem 1-20 trên 565 kết quả Barriers
 • To explain the bias in favor of domestic securities known as the “international diversification puzzle,” the literature has considered many possible irritants of capital movements across national boundaries but the results remain inconclusive. This paper demonstrates that this complex multivariate problem can be addressed within an analytic hierarchy process (AHP)-driv en expert system.

  pdf16p truongdoan 10-11-2009 155 5   Download

 • Engineered barriers to isolate potentially harmful waste from humans and ecosystems have been used for over 35 years, and much has been written about them and their constituent components. However, few reports have provided an overall assessment of the performance of engineered barrier systems. The last broad assessment was conducted in 1995 (Rumer and Mitchell, 1995). Since that time, new materials and sensor technologies have been introduced and models to predict contaminant transport have improved.

  pdf134p mnemosyne75 02-02-2013 26 4   Download

 • Term paper report: Trade barriers in Viet Nam includes the concept and classification trade barriers; the purpose of the trade barriers; results and solutions trade barriers (the result of the application of trade barriers for the economy, solutions the remaining matter in the application of the tariff barriers).

  doc12p yennguyen174 02-07-2016 7 2   Download

 • Study objectives: To clarity the scientific basis (both theoretical and practical) to recommend measures to overcome the technical barriers of importing countries, promote the export of garment and textile in Vietnam.

  pdf27p change06 14-06-2016 3 1   Download

 • This collection will help people at all levels understand the fundamental theories and practices of effective decision making so that they can make better decisions in their personal and professional lives. Articles include: The Effective Decision by Peter F. Drucker; Even Swaps: A Rational Method for Making Trade-offs by John S. Hammond, Ralph L.

  pdf201p bimap_5 29-12-2012 84 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'electric vehicles the benefits and barriers part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p 239198715 08-01-2012 20 9   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Metal work-function-dependent barrier height of Ni contacts with metal-embedded nanoparticles to 4H-SiC

  pdf17p dauphong11 04-02-2012 42 7   Download

 • Cuốn sách này tập hợp nhiều giấy tờ có thẩm quyền khoa học và công nghệ thể hiện cách thức mà các nghiên cứu có hệ thống có thể giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu được mối liên kết giữa đất và nước sử dụng thực hành và tác động của họ trên quá trình rạn san hô và cơ cấu.

  pdf19p gaucon_ngoan 27-12-2011 23 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Barriers to coliphage infection of commensal intestinal flora of laboratory mice

  pdf7p dauphong6 05-01-2012 24 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article On the Existence of Solutions for Dynamic Boundary Value Problems under Barrier Strips Condition

  pdf9p sting05 09-02-2012 25 6   Download

 • Latex intolerance has become an increasingly important concept and diagnosis. In this textbook, we have aimed to cover all aspects of latex allergy including contact urticaria, irritation, and allergic contact dermatitis. An evidence-based and practical approach has been taken to describe the epidemiology, basic science, clinical presentation, management, and prognosis of the varied manifestations of natural rubber latex intolerance.

  pdf295p hyperion75 18-01-2013 21 6   Download

 • Ngăn chặn chất thải nguy hại lâu dài bằng cách sử dụng các rào cản vật lý như mũ yêu cầu ước lượng độ tin cậy của hệ thống, tốc độ suy giảm hệ thống, và hậu quả của hệ thống thất bại. Việc sử dụng một cách tiếp cận có hệ thống và thiết lập một tuần tự các bước phân tích, chẳng hạn như trong hình 1.1, cho phép cơ hội cho cải thiện hệ thống được xác định.

  pdf91p hoakimthienduong 19-12-2011 26 5   Download

 • Great Barrier Reef (GBR; Hình 1) mở rộng khoảng 2.600 km dọc theo bờ biển phía đông của Australia, từ phía bắc của Fraser Island ở phía nam (25 ° S) bờ biển Papua New Guinea ở phía Bắc (9,2 ° S). Nó không phải là một rào cản liên tục. Thay vào đó nó là một ma trận của hơn 2.800 rạn san hô cá nhân (hoạt hình 1) khác nhau, kích thước từ 100 0,01 km2. Reefal vùng nước liên hình thành kênh bao quanh các rạn san hô, và các kênh có thể được vài trăm mét đến hàng chục km rộng....

  pdf12p gaucon_ngoan 27-12-2011 24 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học đề tài : An acceptability and safety study of the Duet® cervical barrier and gel delivery system in Zimbabwe

  pdf13p sting02 16-01-2012 28 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Spin-related tunneling through a nanostructured electric-magnetic barrier on the surface of a topological insulator

  pdf18p sting07 16-02-2012 22 5   Download

 • THE VALUES OF INFORMATION SYSTEMS PROFESSTIONALS : AN INVESTIGATION INTO BARRIERS PREVETING INTERGRATION OF IS WITH THE ORGANIZATION The remaining panels show progressively higher valuations for the peer group: δ = 0.5, 1.5, and 3 . As δ grows, progressively less complete sortings become equilibria and average μ j values collapse toward the overall mean.32 Moreover, the collapse happens more quickly for threedistrict markets than for those with ten districts.

  pdf250p mualan_mualan 25-02-2013 15 5   Download

 • Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, Albuquerque, New Mexico 3.1 TỔNG QUAN Chương này tập trung vào tài sản vật chất và hành vi cho mũ, tường cắt, và các rào cản phản ứng thấm (PRBS), với một sự nhấn mạnh trên sự hiểu biết cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của họ trong hệ thống quy mô. Thông tin thu được từ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được phân tích trong bối cảnh này.

  pdf65p hoakimthienduong 19-12-2011 23 4   Download

 • The Great Barrier Reef Marine Park (GBRMP) có diện tích khoảng 350.000 km2 và trải dài gần 2.000 km bờ biển phía đông của tiểu bang Queensland, Úc. GBRMP là một hệ sinh thái biển được công nhận quốc tế duy nhất của nó các tính năng vật lý và sinh học. Mười lăm sông lưu vực, bao gồm diện tích khoảng 375.000 km2, cống trực tiếp vào các GBRMP (Hình 1). Sử dụng đất các lưu vực chủ yếu là về dày đặc bằng cách chăn thả gia súc.

  pdf17p gaucon_ngoan 27-12-2011 21 4   Download

 • Dọc theo bờ biển phía đông bắc nhiệt đới của Queensland là một trong những sinh học xuất sắc hệ sinh thái trên thế giới, Great Barrier Reef (GBR), chứng thực là chỉ sinh học cấu trúc trên thế giới có thể nhìn thấy từ không gian. Loạt bài này phức tạp của các cộng đồng rạn san hô dựa trên các polyp san hô nhỏ và tích luỹ của bộ xương cacbonat của họ sâu hơn niên kỷ.

  pdf15p gaucon_ngoan 27-12-2011 23 4   Download

 • Indo-Thái Bình Dương rạn san hô trên toàn cầu có chứa các mức cao nhất của đa dạng sinh học của bất kỳ hệ sinh thái biển, với trung tâm đa dạng sinh học này nằm xung quanh quần đảo Malaysia, Indonesia, và Việt Nam.

  pdf18p gaucon_ngoan 27-12-2011 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản