Beginning linux programming

Xem 1-17 trên 17 kết quả Beginning linux programming
 • The book has a number of aims as: To teach the use of the standard UNIX C libraries and other facilities as specified by the UNIX98 standard created from the earlier IEEE POSIX and X/Open (SPEC 1170) specifications; to show how to make the most of advanced development tools; to give concise introductions to popular rapid development languages like the shell, Tcl and Perl; to show how to build graphical user interfaces for the X Window System; having given you firm grounding, to progress to topics of real−world applications which you want to program

  pdf804p tuyennt_1991 21-04-2016 14 5   Download

 • The authors would like to record their thanks to the many people who helped to make this book possible. Neil would like to thank his wife, Christine, for her understanding and children Alex and Adrian for not complaining too loudly at Dad spending so long in The Den writing. Rick would like to thank his wife, Ann, and their children, Jennifer and Andrew, for their very con-siderable patience during the evenings and weekends while Dad was yet again “doing book work.”

  pdf819p votuananhs 10-05-2010 131 41   Download

 • Đây là phiên bản cao snipped của cấu trúc, bạn có thể tìm thấy nó trong linux / mm.h. Chúng tôi sẽ bao gồm các thành viên mà chúng tôi thực sự sẽ cần sau này. vm_start và vm_end hiện sự bắt đầu và kết thúc của khu vực bộ nhớ ảo, và vm_page_prot là bảo vệ

  pdf90p myngoc9 18-10-2011 28 3   Download

 • "This book is the best way for beginning developers to learn wxWidgets programming in C++. It is a must-have for programmers thinking of using wxWidgets and those already using it.

  pdf744p goshop_123 24-04-2013 56 8   Download

 • PHP4 is the latest incarnation of PHP – the "PHP Hypertext Preprocessor". It's a programming language for building dynamic, interactive web sites, originally devised by Rasmus Lerdorf way back in 1994. Since then it's been through a great many changes, and has been adopted by web programmers all around the world. So what exactly is it? In technical terms, PHP4 is a cross-platform, HTML-embedded, server-side web scripting language. Let's take a moment to define these term

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 25 5   Download

 • Nếu bạn muốn sử dụng nhiều lệnh trong một nơi duy nhất được cho phép, chẳng hạn như trong một hoặc OR danh sách, bạn có thể làm như vậy bằng cách kèm theo trong dấu ngoặc {} để làm cho một khối tuyên bố. Ví dụ, trong các ứng dụng được trình bày ở phần sau của chương này, bạn sẽ thấy đoạn mã sau:

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 34 4   Download

 • Bạn có thể định nghĩa chức năng trong vỏ, nếu bạn viết kịch bản shell có kích thước bất kỳ, bạn sẽ muốn sử dụng chúng để cấu trúc mã của bạn. Là một thay thế, bạn có thể phá vỡ một kịch bản lớn thành nhiều kịch bản nhỏ hơn, mỗi trong số đó thực hiện một nhiệm vụ nhỏ.

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 22 2   Download

 • Có một số nhược điểm: Thực hiện một kịch bản thứ hai từ bên trong một kịch bản là chậm hơn so với thực hiện một chức năng. Đó là khó khăn hơn để vượt qua trở lại kết quả, và có thể có một số lượng rất lớn các kịch bản nhỏ. Bạn nên xem xét một phần nhỏ nhất của kịch bản của bạn một cách hợp lý đứng một mình và sử dụng

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 22 2   Download

 • Bạn đã nhìn thấy một số các cơ sở rằng lời nguyền cung cấp để xử lý bàn phím. Bàn phím nhiều, rất ít nhất, các phím con trỏ và các phím chức năng. Nhiều người cũng có một bàn phím và các phím khác, chẳng hạn như Insert và Home.

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 21 2   Download

 • bằng cách nhấn một phím chức năng, nhưng nó cũng phải đối phó với các thiết bị đầu cuối khác nhau bằng cách sử dụng Các máy chủ chức năng đọc lần đọc một tin nhắn bất cứ loại nào (có nghĩa là, từ khách hàng bất kỳ) từ hàng đợi, và nó sẽ trả về một phần dữ liệu (bỏ qua các loại) của tin nhắn.

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 32 2   Download

 • Sau khi sắp xếp cho sub_window_ptr để trỏ đến các kết quả của các cuộc gọi subwin, chúng tôi làm cho subwindow cuộn. Ngay cả sau khi subwindow đã được xóa và cửa sổ cơ sở (strdcr) được làm mới, các văn bản trên màn hình vẫn giữ nguyên. Điều này là bởi vì các subwindow đã thực sự cập nhật các dữ liệu nhân vật cho stdscr.

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 21 1   Download

 • Giải mã các phím này là một vấn đề khó khăn trên hầu hết các thiết bị đầu cuối, vì họ thường gửi một chuỗi ký tự, bắt đầu với nhân vật chạy thoát. Không chỉ ứng dụng có vấn đề phân biệt giữa báo chí duy nhất của phím Escape và một chuỗi ký tự gây ra

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 20 1   Download

 • Gửi một phản ứng sử dụng quá trình ID của khách hàng được lưu trữ trong yêu cầu để giải quyết các tin nhắn: của cửa sổ chính. Sự kiện này được phát ra khi chúng ta cố gắng để đóng một cửa sổ, nhưng giới phê bình trước khi các GTK + tín hiệu tiêu diệt được gửi.

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 37 1   Download

 • Khi chúng ta muốn thêm một đĩa CD cơ sở dữ liệu, chức năng tiếp theo được gọi khi một nút được nhấp vào hộp thoại CD thêm. Nếu chúng ta nhấp OK, chúng ta sao chép các chuỗi thành một mảng không const char và truyền dữ liệu ở trong đó để add_cd MySQL chức năng giao diện.

  pdf89p myngoc9 18-10-2011 34 1   Download

 • Chapter 2 : Building and Running Modules It's high time now to begin programming. This chapter introduces all the essential concepts about modules and kernel programming. In these few pages, we build and run a complete module. Developing such expertise is an essential foundation for any kind of modularized driver. To avoid throwing in too many concepts at once, this chapter talks only about modules, without referring to any specific device class.

  pdf75p kaka 29-07-2010 49 10   Download

 • This book is intended for software developers, testers, and managers who work with .NET technology. This book assumes you have a basic familiarity with .NET programming but does not make any particular assumptions about your skill level. The examples in this book have been successfully used in seminars where the audience background has ranged from beginning application programmers to advanced systems programmers. The content in this book has also been used in teaching environments where it has proven highly effective as a platform for students who are learning intermediate level .

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 26 3   Download

 • A step-by-step guide on how to use Python for CGI scripting, GUI development, network programming, and much more! Organizations such as NASA, Hewlett-Packard, and Xerox have already discovered the power that Python has to offer. This multipurpose development language can be used on virtually every platform, from Windows and Linux to OS/2 and Amiga. With its unique task-oriented approach, this book explores the language basics and then describes how to quickly begin using it for development work.

  pdf416p conrepcon 12-04-2012 47 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản