Beginning opengl

Xem 1-11 trên 11 kết quả Beginning opengl
 • In the spring of 2001, we finished writing OpenGL Game Programming. Although the book didn’t cover everything we had initially planned, we hoped that it would benefit people learning to program games with OpenGL. The ensuing years have seen that hope realized, as we’ve come into contact with dozens of people in person and many times that number via e-mail and the Web who had used our book as a starting point into 3D game development.

  pdf337p tailieuvip13 20-07-2012 97 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p lovecafe1 26-08-2011 38 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p lovecafe1 26-08-2011 32 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p lovecafe1 26-08-2011 42 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p lovecafe1 26-08-2011 26 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p lovecafe1 26-08-2011 48 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p lovecafe1 26-08-2011 31 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p lovecafe1 26-08-2011 39 6   Download

 • OpenGL (tiếng Anh Open Graphics Library) là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa có mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng (tiếng Anh: API) đồ họa 3 chiều. OpenGL cũng có thể được dùng trong các ứng dụng đồ họa 2 chiều. Giao diện lập trình này chứa khoảng 250 hàm để vẽ các cảnh phức tạp từ những hàm đơn giản. Nó được dùng rộng rãi trong các trò chơi điện tử.

  pdf36p lovecafe1 26-08-2011 37 12   Download

 • Ngoài ra nó còn dùng trong các ứng dụng CAD, thực tế ảo, mô phỏng khoa học, mô phỏng thông tin, phát triển trò chơi. OpenGL còn có một đối thủ cạnh tranh là DirectX của Microsoft.

  pdf42p lovecafe1 26-08-2011 29 10   Download

 • OpenGL (tiếng Anh Open Graphics Library) là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa có mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng (tiếng Anh: API) đồ họa 3 chiều. OpenGL cũng có thể được dùng trong các ứng dụng đồ họa 2 chiều.

  pdf34p lovecafe1 26-08-2011 24 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản