Beginning windows 8

Xem 1-20 trên 80 kết quả Beginning windows 8
 • Beginning Windows 8 Application Development – XAML Edition introduces you to the Windows 8 modern app design paradigm and the new Windows 8 programming model developed around this paradigm. You'll learn to build rich, immersive applications designed to run on the many devices that will be powered by Windows 8.

  pdf313p hoa_can 29-01-2013 46 18   Download

 • Welcome to Beginning Windows 8 Application Development: XAML Edition. When I was first asked to produce a sample table of contents for what my Windows 8 development book would include, I spent a lot of time thinking about the aspects of Windows 8 development that I felt would be most important to help a developer just learning to write software in a XAML-based environment.

  pdf313p hotmoingay3 09-01-2013 37 13   Download

 • Wiley, the Wiley logo, Wrox, the Wrox logo, Wrox Programmer to Programmer, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley & Sons, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book. .To Henriett, Eszter, and Réka. Thank you for your love and support.

  pdf626p ringphone 02-05-2013 51 8   Download

 • Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng cài đặt hệ điều hành Ubuntu trên nền Windows 8 bằng phần mềm tạo máy ảo Hyper-V tích hợp sẵn trong Windows 8. Mở Hyper-V Manager từ màn hình Start Screen. Ở phía bên phải trong khung Actions, kích vào New và chọn Virtual Machine từ thực đơn ngữ cảnh. .Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Hyper-V, một màn hình Before You Begin sẽ xuất hiện. Chỉ cần nhấn Next để tiếp tục sau đó đặt tên cho máy ảo và nhấn Next lần nữa.

  pdf6p kmkmkmkmkm 07-09-2012 78 11   Download

 • Tạo máy ảo bằng Hyper-V trên Windows 8 (Phần 2) .Bây giờ, đặt loại switch là External để nó sử dụng được cạc mạng NIC. Sau đó, kích vào Create Virtual Switch. Tiếp theo, đặt tên cho máy ảo theo ý người dùng sau đó chọn kiểu kết nối mặc định tới cạc mạng đã cài trên máy tính. .Chọn tên máy tính chủ (máy tính đang chạy Hyper-V). Sau đó dưới khung Actions, nhấn vào New Virtual Machine. Cửa sổ cài đặt máy ảo được khởi chạy, tới giao diện Before you Begin đầu tiên.

  pdf6p tieuyeuquai456 07-10-2012 72 12   Download

 • Create rich experiences for users of Windows 7 and Windows 8 Developer Preview with this pragmatic guide to the Kinect for Windows Software Development Kit (SDK). The author, a developer evangelist for Microsoft, walks you through Kinect sensor technology and the SDK—providing hands-on insights for how to add gesture and posture recognition to your apps. If you’re skilled in C# and Windows Presentation Foundation, you’ll learn how to integrate Kinect in your applications and begin writing UIs and controls that can handle Kinect interaction....

  pdf224p caucaphung 04-02-2013 40 11   Download

 • 16.8. 20 Useful Unix Utilities So far, you've read about only a handful of the hundreds of Unix programs that are built into Mac OS X and ready to run. Yes, ls and sudo are very useful tools, but they're only the beginning. As you peruse beginner-level Unix books and Web sites

  pdf12p daisuphu 28-07-2010 79 10   Download

 • Cập nhật nhiều cột 8. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển các cột cập nhật trong đó các loại dữ liệu không phù hợp với. không một công việc khá tốt khi nó có thể đảm bảo cập nhật xảy ra, và những ví dụ sau đây sẽ chứng minh như thế nào đối phó với cập nhật một kiểu dữ liệu số nguyên với một giá trị trong một loại dữ liệu .

  pdf53p kennguyen6 06-11-2011 39 10   Download

 • Beginning WF: Windows Workflow in .NET 4.0 Copyright © 2010 by Mark J. Collins All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-2485-3 ISBN-13 (electronic): 978-1-4302-2486-0 Printed and bound in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trademarked names may appear in this book.

  pdf471p lock_123 08-04-2013 45 10   Download

 • . Điều này không có gì tạo ra một mạng lưới vô hình trên trang của bạn, trong đó mỗi tế bào là 8 × 8 điểm ảnh rộng. Bây giờ khi bạn thả hoặc kéo một điều khiển vào trang web, nó sẽ bắt dính tới một góc của lưới điện. Điều này cho phép bạn sắp xếp theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang kiểm soát trên trang

  pdf39p kennguyen6 06-11-2011 40 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p lovecafe1 26-08-2011 26 7   Download

 • Sams Teach Yourself More Visual Basic.NET in 21 Days provides step-by-step coverage of the most important new features of Visual Basic.NET and .NET that will allow programmers to begin creating rich Web applications and Web Services. Intermediate programmers gain the knowledge and skills to be able to design professional Windows applications and Web services. See how to use previous VB skills in this new environment. Covered topics include:

  pdf599p ringphone 02-05-2013 24 9   Download

 • hay hệ thống UNIX như Linux, FreeBSD, AIX, Solaris, HP-UX, hoặc Mac OS X-nó không phải là khó khăn để biên dịch PostgreSQL từ mã nguồn. Chúng tôi cũng sẽ làm thế nào để cài đặt và thiết lập PostgreSQL trên nền tảng Windows, sử dụng trình cài đặt Windows được giới thiệu trong phiên bản PostgreSQL 8,0.

  pdf66p myngoc9 17-10-2011 40 6   Download

 • Hình 11-9. Một trang trống dựa trên da DNN-Blue Bạn có thể thấy các thẻ trong hình 11-8 và làm thế nào họ nhận được dịch sang điều khiển trong hình 11-9. Bạn cũng có thể thấy các tế bào bảng ở trung tâm của hình 11-8 giữa các mẩu bánh mì và thẻ KHOẢN.

  pdf39p kennguyen6 06-11-2011 32 6   Download

 • Những tế bào này bảng tương ứng với vị trí của các bảng trong Hình 11-9. Đẹp, thoáng mát, huh? Nhưng mà là tất cả những thứ màu xanh và hình ảnh thể hiện trong hình 11-8? Hình ảnh này chỉ cho thấy cách bố trí. Hãy nhớ rằng tôi đã nói rằng cái nhìn và cảm nhận được chứa trong file css..

  pdf47p kennguyen6 06-11-2011 42 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning ajax with php from novice to professional phần 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p lovecafe1 26-08-2011 42 5   Download

 • Phiên bản trước đó có thể được cài đặt trên Windows, nhưng điều này đòi hỏi một số phần mềm bổ sung để tạo ra một môi trường UNIX-như. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên phiên bản 8.0 hoặc mới hơn cho các hệ thống Windows. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các ví dụ trong các chương tiếp theo bằng cách

  pdf66p myngoc9 17-10-2011 31 5   Download

 • Hình 7-8. Việc áp dụng mẫu ScrollViewDemo Thông báo hàng năm và một phần thứ sáu có thể nhìn thấy. Bằng cách nhấn các nút lên / xuống trên pad hướng, bạn có thể di chuyển lên và xuống để xem các hàng còn lại. Cũng lưu ý phía bên phải của nội dung bị cắt bớt bởi cuộn được đặt một số padding

  pdf38p myngoc9 17-10-2011 33 4   Download

 • Mặt nạ mạng là một chuỗi 32-bit mà giấu đi một phần mạng lưới của một địa chỉ IP, do đó chỉ có một phần máy chủ (máy tính) của địa chỉ vẫn còn. Ví dụ, mặt nạ mạng 255.255.255.0 trông giống như một địa chỉ IP, nhưng trên thực tế ẩn 24 bit đầu tiên của địa chỉ IP để chỉ cuối cùng 8

  pdf46p kimku6 25-10-2011 25 4   Download

 • Ivor Horton’s Beginning Java™ 2, JDK™ 5 Edition Ivor Horton’s Beginning Java™ 2, JDK™ 5 Edition Ivor Horton Ivor Horton’s Beginning Java™ 2, JDK™ 5 Edition Published by Wiley Publishing, Inc. 10475 Crosspoint Boulevard Indianapolis, IN 46256 www.wiley.com Copyright © 2005 by Ivor Horton Published by Wiley Publishing, Inc.

  pdf151p kimku8 29-10-2011 53 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản