Bệnh khuyết tật mucopolysaccharosis

Xem 1-6 trên 6 kết quả Bệnh khuyết tật mucopolysaccharosis
 • Còn gọi là Hội chứng Hunter, lấy tên từ bác sĩ Charles Hunter tại Canada, người mô tả đầu tiên bệnh này năm 1917. MPS II khác với những bệnh MPS khác theo cách bệnh chỉ ảnh hưởng người nam, rất hiếm khi có người nữ mắc bệnh này. Bệnh có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, tuy nhiên tất cả những ai có bệnh đều thiếu một phân hoá tố (enzyme) trong người gọi là iduronate sulphate sulphatase.

  pdf3p candysweet 28-09-2009 80 19   Download

 • Còn gọi là hội chứng Sanfilippo, do bác sĩ Sylvster Sanfilippo tại Hoa Kỳ mô tả bệnh vào năm 1063. Tính đến nay có 4 diếu tố được khám phá là nếu thiếu thì sẽ gây ra bệnh, tùy theo việc thiếu diếu tố nào mà ta có tên bệnh khác nhau, nói chung có 4 chứng bệnh không khác nhau mấy là: Sanfilippo A Sanfilippo B Sanfilippo C, và Sanfilippo D. Riêng loại B đôi khi có hình thức rất nhẹ, người ta lớn lên mạnh khoẻ bình thường, vài người dường như sinh ra phản ứng về diếu...

  pdf3p candysweet 28-09-2009 80 13   Download

 • Còn gọi là hội chứng Morquio, lấy theo tên bác sĩ nhi khoa Morquio tại Uruguay do năm 1929 ông mô tả một gia đình có bốn con bị chứng này. Vào cùng năm đó, bác sĩ Brailsford tại Anh cũng mô tả bệnh giống vậy nên đôi khi hội chứng còn được gọi là Morquio-Brailsford.

  pdf6p candysweet 28-09-2009 74 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bệnh khuyết tật mucopolysaccharosis hội chứng hunter', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p bookmarks 07-04-2011 43 4   Download

 • Tổng Quát. Còn gọi là hội chứng Morquio, lấy theo tên bác sĩ nhi khoa Morquio tại Uruguay do năm 1929 ông mô tả một gia đình có bốn con bị chứng này. Vào cùng năm đó, bác sĩ Brailsford tại Anh cũng mô tả bệnh giống vậy nên đôi khi hội chứng còn được gọi là Morquio-Brailsford. Bệnh có hai hình thức chính, A và B, loại A thường gặp hơn còn loại B hiếm hơn và sinh ra do thiếu một diếu tố khác hẳn. Người có bệnh loại B bị khó khăn tương tự loại A...

  pdf15p bookmarks 07-04-2011 38 4   Download

 • Hội Chứng Sanfilippo (Phần 3) C. MPS III 1. Tổng Quát. Còn gọi là hội chứng Sanfilippo, do bác sĩ Sylvster Sanfilippo tại Hoa Kỳ mô tả bệnh vào năm 1063. Tính đến nay có 4 diếu tố được khám phá là nếu thiếu thì sẽ gây ra bệnh, tùy theo việc thiếu diếu tố nào mà ta có tên bệnh khác nhau, nói chung có 4 chứng bệnh không khác nhau mấy là: Sanfilippo A Sanfilippo B Sanfilippo C, và Sanfilippo D. Riêng loại B đôi khi có hình thức rất nhẹ, người ta lớn lên mạnh khoẻ...

  pdf7p bookmarks 07-04-2011 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản