Bí thư đảng ủy

Xem 1-20 trên 142 kết quả Bí thư đảng ủy
 • Sổ tay bí thư Đảng ủy xã, thị trấn giúp cho bí thư Đảng ủy xã, thị trấn có thêm tài liệu nhằm phổ biến tư tưởng chính trị của Đảng. Hy vọng tài liệu sẽ mang đến cho quý đơn vị nhiều thông tin bổ ích.

  doc16p dinhtuyenbtc 08-01-2014 87 14   Download

 • Luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư Đảng ủy trung, lữ đoàn hiện nay.

  doc252p change03 06-05-2016 27 11   Download

 • Luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn hiện nay.

  doc28p change03 06-05-2016 21 3   Download

 • Xã là cấp cơ sở trong hệ thống hành chính bốn cấp của Nhà nước ta. Tổ chức đảng ở xã là tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), cũng là cấp cơ sở trong hệ thống tổ chức của Đảng. TCCSĐ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, có vị trí quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

  pdf85p vascaravietnam 16-08-2012 72 22   Download

 • Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 8: Công tác của cấp ủy Đảng ở cơ sở và của người bí thư" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về cấp ủy và người bí thư; biện pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy và người bí thư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p doinhugiobay_05 01-12-2015 123 48   Download

 • Công cuộc đổi mới đã và đang làm cho đất nước ta đạt được những bước tăng trưởng mạnh, hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân đang ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu đó đã chứng minh vai trò to lớn của ĐCSVN trong lãnh đạo nhà nước và toàn thể dân tộc....

  doc23p nguyenanhhuan 23-06-2010 226 71   Download

 • Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ trình bày về nhiệm vụ của chi ủy; công tác của Bí thư chi bộ; một số nghiệp vụ chủ yếu về công tác đảng viên ở chi bộ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.

  ppt52p lelong237 02-04-2015 364 93   Download

 • Đề cương Bài số 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ giúp các bạn nắm bắt được những nội dung về 4 nhiệm vụ của Chi ủy; nhiệm vụ chủ yếu của Bí thư Chi bộ; một số nghiệp vụ chủ yếu về quản lý đảng viên ở Chi bộ. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc19p lelong237 02-04-2015 357 80   Download

 • Bài giảng Phần 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ giúp các bạn biết được nhiệm vụ của chi ủy; vai trò tiêu chuẩn của Bí thư chi bộ, nhiệm vụ của Bí thư chi bộ, Bí thư chi bộ cùng chi ủy chuẩn bị ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ, công tác của bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

  ppt12p lelong237 02-04-2015 314 55   Download

 • "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 45" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1984. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản lý báo chí; chỉ thị của Ban Bí thư về quy chế làm việc của Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan; nghị quyết cảu Ban Bí thư về một số vấn đề cải tiến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc;...

  pdf111p tsmttc_010 20-08-2015 28 10   Download

 • Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan thực thi pháp luật tại các cấp: tỉnh, huyện, xã. Các chức danh của Ủy ban nhân dân được Hội đồng nhân dân cấp tương ứng bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thường là phó bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tương ứng. Quyền...

  pdf10p meoconhungdu10 26-06-2011 97 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Phát thanh và truyền hình Báo chí Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

  pdf4p meohamngu 12-01-2011 69 4   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương và phần kết luận trình bày ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ bao gồm các nội dung: Quê hương, gia đình và những hoạt động yêu nước đầu tiên; những năm tháng hoạt động ở nước  ngoài và thời kỳ đầu trở về đất nước; trên cương vị Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ và Ủy viên thường vụ Trung ương Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p tsmttc_009 12-08-2015 24 5   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và phát triển bền vững, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của dân tộc ta trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nghiệp đổi mới của dân tộc đã trải qua 20 năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ XX.

  pdf499p muathu102 15-03-2013 97 25   Download

 • Xung đột giữa các bộ phận trong tổ chức: Thủ trưởng với Bí thư Đảng ủy; giữa thủ trưởng với Chủ tịch công đoàn; giữa Thủ trưởng với bí thư Đoàn Thanh Niên Công Sản; giữa thủ trưởng với Ban thanh tra nhân dân, … - Xung đột giữa cấp trên và cấp dưới. Hiện tượng thường xảy ra do phương pháp, lề lối làm việc, phong cách làm việc

  pdf12p iiduongii5 17-04-2011 70 18   Download

 • "Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 47" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1986.

  pdf140p tsmttc_010 20-08-2015 83 35   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Công an tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người được thuyên chuyển đang hoạt động tôn giáo.

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 83 12   Download

 • Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân hằng năm gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; ngày 411-2013, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị

  pdf13p matem91 10-11-2013 157 14   Download

 • Sự gần gũi & gắn bó của ông Võ Văn Kiệt với giới văn nghệ sĩ Việt Nam 2 Chú Sáu Dân rất quan tâm đến sáng tác trẻ Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên hiện đang là Đại biểu HĐND TP.HCM. Anh có đôi lần gần gũi nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhạc sĩ đã kể lại một ấn tượng sâu sắc khi tiếp cận nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, lúc ông còn làm Bí thư Thành Ủy TP.HCM: “Thế hệ văn nghệ sĩ thuộc lĩnh vực sáng tác trưởng thành sau năm 1975 đều ít nhiều sinh hoạt tại...

  pdf7p caott2 17-05-2011 58 10   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 42", phần 2 trình bày các nội dung: Thông tri của Ban Bí thư về việc tiến hành đợt sinh hoạt nâng cao phẩm chất cộng sản cho cán bộ, đảng viên; chỉ thị của ban bí thư về việc lãnh đạo cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận xã, phường, thị trấn;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p tsmttc_010 19-08-2015 49 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản