Biên bản cuộc họp

Xem 1-20 trên 301 kết quả Biên bản cuộc họp
 • Biên bản cuộc họp

  doc1p chicilonhn 09-01-2010 4258 491   Download

 • - HS bi t d a vàTập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP - HS biết dựa vào những kiến thức đã học về biên bản một cuộc họp để làm được một biên bản về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - Biết trình bày một biên bản đúng quy định. o nh ng ki n th c ã h c v biên b n m t cu c h p ư c m t biên b n v cu c h p t ho c h p l p, h p chi i. làm - Bi t...

  pdf3p corolla 17-07-2010 774 75   Download

 • - Hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp; nội dung, tác dụng của biên bản. - Bước đầu làm được biên bản cuộc họp tổ hoặc họp lớp. - Bảng phụ ghi 3 phần chính của biên bản cuộc họp

  pdf4p corolla 18-07-2010 498 52   Download

 • Dựa vào bài Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp giúp học sinh hiểu thế nào là biên bản cuộc họp; thể thức của biên bản, nội dung, tác dụng của biên bản.

  ppt13p hoahongtrang1968 25-03-2014 16 3   Download

 • Mục đích của bài học Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp giúp HS hiểu thế nào là biên bản cuộc họp, thế thức của biên bản, nội dung, tác dụng của biên bản, trường hợp nào cần lập biên bản, trường hợp nào không cần lập biên bản. Chúc quý thầy cô và các em dạy và học tốt.

  doc3p hoathile15101960 26-03-2014 9 0   Download

 • Mục đích của bài học Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp giúp HS thực hành viết biên bản một cuộc họp: đúng nội dung, hình thức. Chúc quý thầy cô và các em dạy và học tốt.

  doc2p hoathile15101960 26-03-2014 18 0   Download

 • Với nội dung của bài Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp học sinh có thể củng cố về cách viết biên bản cuộc họp. Thực hành viết biên bản một cuộc họp.

  doc2p huynhmai2013 26-03-2014 12 0   Download

 • Với nội dung của bài Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp học sinh có thể hiểu được thế nào là làm biên bản cuộc họp, thể thức nội dung của biên bản cuộc họp.

  doc2p huynhmai2013 26-03-2014 6 0   Download

 • MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG BỐ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 192 21   Download

 • Có nhiều cách ghi biên bản cuộc họp khác nhau. Đây là một mẫu bạn tham khảo xem có hữu ích không nhé.

  doc1p haivan 16-03-2009 22911 697   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'nhập môn công tác kỹ sư : tổ chức cuộc họp', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p gaconht 03-06-2011 180 80   Download

 • Tài liệu tham khảo về biên bản hợp ban tổ chức của chi đoàn khóa K44 trường trung học cơ sở Thái Nguyên

  doc3p hayvuilendi9999 28-11-2011 517 57   Download

 • Tài liệu tham khảo về biên bản hợp ban tổ chức của chi đoàn khóa K43 trường trung học cơ sở Thái Nguyên

  doc6p hayvuilendi9999 28-11-2011 304 33   Download

 • - Nắm rõ mục đích và yêu cầu của cuộc họp. - Thảo một bản chương trình nghị sự (Agenda) để trình người chủ trì cuộc họp duyệt. Trong bản nghị sự phải phân chia cuộc họp theo từng nội dung với thời gian ấn định cụ thể. - Nắm được thành phần dự họp để làm thư mời gửi đến các bộ phận. Bộ phận nào có báo cáo trong cuộc họp, người thư ký cần nhắc lại trong thư mời họp. Có nơi các bộ phận gửi báo cáo về văn phòng và chánh văn phòng biên tập...

  pdf3p bibocumi12 28-10-2012 54 16   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp; nội dung, tác dụng của biên bản. - Bước đầu làm được biên bản cuộc họp tổ hoặc họp lớp. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi 3 phần chính của biên bản cuộc họp III. Các hoạt động dạy- học:

  pdf5p phalinh9 20-07-2011 60 4   Download

 • Mục đích của bài học Tập làm văn: Làm viên bản một vụ việc giúp HS phân biệt được sự giống nhau, khác nhau về nội dung và cách trình bày giữa biên bản cuộc họp với biên bản vụ việc.

  doc2p hoathile15101960 26-03-2014 8 1   Download

 • Với nội dung của bài Tập làm văn: Làm viên bản một vụ việc học sinh có thể nhận biết được sự giống và khác nhau giữa biên bản vụ việc với biên bản cuộc họp. Biết làm một biên bản về việc cụ Ún trốn viện.

  doc2p huynhmai2013 26-03-2014 4 0   Download

 • 1 BÀI 10 - Trong cuộc họp I. Chú thích Nhân vật Harvey Judd: Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods Assistant International PR Manager Giám đốc Giao tế Ngoại vụ Chief Executive Officer Tổng Giám đốc của công ty Administrative Manager, Sedond in charge to Douglas Hale Victoria Song: Douglas Hale: Caroline Grabbo: Diễn biến câu chuyện Douglas, Caroline, Harvey và Victoria họp bàn về buổi thuyết trình ngày hôm sau.

  pdf4p tuyenmaster 04-02-2010 440 224   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản đấu giá tài sản - Căn cứ vào các quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Thực hiện Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản số......ngày...../..../.....giữa .........................và.......................... Hôm nay, vào hồi...... giờ.....phút ngày...........tháng........năm........., tại.........

  pdf2p butanyc 19-08-2010 413 70   Download

 • 1 Chủ đề cuộc họp 2. Thời gian 3. Địa điểm 4. Thành phần 5. Các khâu chuẩn bị - Đặt trước địa điểm họp - Tổ chức vệ sinh phòng họp. - Kiểm tra đèn, bàn, ghế, máy lạnh, ổ cắm điện, điện. - Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. - Chuẩn bị nước uống. - Khăn phủ bàn. - Máy chiếu, computer, màn chiếu, TV. - Soạn thư mời và trình duyệt. - Gửi thư mời. - Nhắc tham gia họp trước 60 phút....

  doc1p hongthuy1994 29-03-2013 117 21   Download

Đồng bộ tài khoản