Biên bản điều tra

Xem 1-20 trên 642 kết quả Biên bản điều tra
 • Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động ( Nhẹ hoặc nặng)

  doc2p tuongvan 17-07-2009 3066 155   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động ban hành kèm theo công văn số 49 của Bộ quốc phòng

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 248 19   Download

 • Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành" Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ­UB­ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000  của Ủy ban nhân dân thành phố

  doc2p giangltg 11-10-2009 1524 123   Download

 • Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm" (Căn cứ Điều.......... Quyết định........./2004/QĐ­UB ngày..../....../...... của Ủy ban  nhân dân thành phố)

  doc3p giangltg 11-10-2009 807 78   Download

 • Biên bản điều tra Tai nạn lao động. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty1 14-07-2010 170 25   Download

 • MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG BỐ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 276 25   Download

 • MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG ( NHẸ HOẶC NẶNG) (Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 251 16   Download

 • "Biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước mắm quy mô doanh nghiệp" giúp các bạn biết được cách trình bày, nội dung cần có trong một biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước mắm của một doanh nghiệp.

  doc18p hovantoai 07-10-2014 87 12   Download

 • MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (NẶNG HOẶC CHẾT NGƯỜI) (Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012)

  pdf3p thoigiandau 09-11-2012 112 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biên bản điều tra hiện trạng', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p jolie 02-03-2009 261 44   Download

 • - Căn cứ Nghị định số 197/2004 NĐ - CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ v/v Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; - Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ - UB ngày 18/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội v/v Ban hành “ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ - CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn Thành phố Hà Nội”;...

  doc5p bongxeta_timdanba 12-12-2010 328 37   Download

 • Mẫu 2. BBKT 16/2012/TT-BKHCN TÊN CƠ QUAN RA QĐ KIỂM TRA ĐOÀN KIỂM TRA -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------………, ngày tháng năm 20..

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 368 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giáo viên, trang thiết bị, thư viện', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p duahau0hat 06-02-2012 151 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô/ mắm cá an giang', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hayateuw125 11-10-2011 84 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm tra các điều kiện mở ngành đào tạo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p duahau0hat 06-02-2012 40 1   Download

 • Mẫu biên bản kiểm tra (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA ------Số: ………/BBKT BIÊN BẢN KIỂM TRA Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008; Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Phá...

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 562 35   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM 1 (Căn cứ Điều.......... Quyết định........./2004/QĐ-UB ngày..../....../...... của Ủy ban nhân dân thành phố) 1. Các thông tin về công trình : - Công trình : ............................................................................................ - Địa điểm : ............................................................................................... Số :...............................

  pdf2p vantrungtran 02-02-2010 145 19   Download

 • Tài liệu tham khảo về Phiếu điều tra xã hội học...

  doc3p adam1979 03-05-2011 1496 209   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản bản giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về viễn thông sang cơ quan điều tra', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p hayateuw125 11-10-2011 182 22   Download

 • Bằng kiến thức nghiên cứu lâu năm và tham khảo kinh nghiệm của một số Điều tra viên cao cấp, các cán bộ nghiên cứu và cán bộ thực tiễn PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh đã biên soạn cuốn sách “Sổ tay pháp luật của Điều tra viên”. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 cuốn "Sổ tay pháp luật của Điều tra viên" của tác giả Nguyễn Ngọc Anh sau đây.

  pdf165p lalala7 07-12-2015 28 15   Download

Đồng bộ tài khoản