Biến dạng dẻo vật lý

Xem 1-20 trên 37 kết quả Biến dạng dẻo vật lý
 • Ebook Cơ sở lí thuyết biến dạng dẻo kim loại của tác giả Đinh Bá Trụ được biên soạn với những nội dung sau: Giới thiệu lý thuyết biến dạng dẻo vật lý, nghiên cứu các quy luật biến dạng của vật liệu từ cấu trúc và bản chất vật liệu, giới thiệu lý thuyết biến dạng, ứng suất, điều kiện dẻo nhằm mục tiêu tính toán bài toán dẻo, giới thiệu tổng hợp thuộc tính dẻo và trở lực biến dạng của vật liệu, tạo điều kiện khao thác hết tính năng dẻo c...

  pdf249p hyekyo 18-03-2009 400 166   Download

 • Gia công kim loại bằng áp lực là một ngành cơ bản trong sản xuất cơ khí. Công nghệ gia công kim loại bằng áp lực cho phép tạo ra các sản phẩm có hình dáng kích thức phức tạp, nhất là cho tổ chức kim loại để có chất lượng về cơ tính tốt và cho năng suất cao, giá thành hạ.

  pdf249p maithuyhanh 28-09-2009 515 164   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại - đinh bá trụ', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf249p phuphong 11-12-2009 230 101   Download

 • Kiến thức: - Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được hai loại biến dạng: biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chất bảo toàn (giữ nguyên) hình dạng và kích thước của chúng. - Phân biệt được các kiểu biến dạng kéo và nén của vật rắn dựa trên đặc điểm (điểm đặt, phương, chiều) tác dụng của ngoại lực gây nên biến dạng. - Phát biểu được định luật Húc.

  pdf5p vnexpress1209 19-12-2010 199 34   Download

 • Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Nêu ra được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được 2 loại biến dạng: biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chất bảo toàn (giữ nguyên) hình dạng và kích thước của chúng.

  pdf7p phalinh11 26-07-2011 81 24   Download

 • I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được hai loại biến dạng : biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chất bảo toàn (giữ nguyên) hình dạng và kích thước của chúng. - Phân biệt được các kiểu biến dạng kéo và nén của vật rắn dựa trên đặc điểm (điểm đặt, phương, chiều) tác dụng của ngoại lực gây nên biến dạng.

  pdf5p abcdef_32 16-09-2011 112 22   Download

 • Ebook Thuộc tính cơ học của vật rắn của tác giả Nguyễn Trọng Giảng có kết cấu gồm 6 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các khái niệm cơ bản về cơ chế vật lý của biến dạng dẻo; các khái niệm cơ sở của cơ học và nhiệt động học của môi trường liên tục; nhận dạng và phân loại thuộc tính lưu biến của vật rắn thực; đàn hồi, đàn nhiệt và đàn nhớt tuyến tính.

  pdf131p talata_8 02-02-2015 66 37   Download

 • I.Kiến thức: Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được hai loại biến dạng: biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi ( hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chát bảo toàn hình dạng và kích thước của chúng. Phân biệt được các kiểu biến dạng kéo và nén của vật rắn dựa trên đặc điểm ( điểm đặt, phương, chiều) tác dụng của ngoại lực gây nên biến dạng...

  doc0p boy7st 05-06-2010 80 14   Download

 • Kiến thức - Nắm được tính đàn hồi, tính dẻm, biến dạng kéo, biến dạng nén. - Biết được khái niệm biến dạng lệch. Có thể quy ra các loại biến dạng kéo, nén và lệch. - Nắm được khái niệm về giới hạn bền. 2. Kỹ năng - Phân biệt tính đàn hồi và tính dẻo. - Giải thích được một số bài tập về định luật Hooke. - Biết giữ gìn các dụng cụ là vật rắn như : không làm hỏng tính đàn hồi, không vượt quá giới hạn bền. ...

  pdf8p vnexpress1209 19-12-2010 104 14   Download

 • Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng cơ của vật rắn. Phân biệt được hai loại biến dạng: biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (hay biến dạng dẻo) của các vật rắn dựa trên tính chất bảo toàn (giữ nguyên) hình dạng và kích thước của chúng. - Phân biệt được các kiểu biến dạng kéo và nén của vật rắn dựa trên đặc điểm (điểm đặt, phương, chiều) tác dụng của ngoại lực gây nên biến dạng. ...

  pdf4p paradise7 19-12-2011 71 10   Download

 • Bài giảng Công nghệ gia công áp lực - Phần I: Những kiến thức cơ sở về biến dạng dẻo, trình bày những nội dung chính: cơ sở vật lý của quá trình biến dạng, khái quát về quá trình biến dạng, biến dạng mẫu khi thử kéo, biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo trong tinh thể, khuyết tật trong mạng tinh thể, hóa bền biến dạng, các quá trình kích hoạt nhiệt, nhiệt độ biến dạng, ứng suất chảy và đường cong chảy, mô hình toán học của đường cong chảy.

  pdf39p kaka_0004 14-04-2014 184 76   Download

 • BIẾN DẠNG DẺO VÀ CƠ TÍNH Trong chương này ta nghiên cứu các hiện tượng xảy ra trong kim loại dưới tác dụng của ngoại lực, đó là quá trình biến dạng dẻo và các đặc trưng của nó. Qua đó rút ra được các nguyên lý làm biến đổi cơ tính của vật liệu theo mong muốn. Với vật liệu kim loại các loại bán thành phẩm dạng dây, ống, thanh, hình, tấm, lá, băng ...đều được chế tạo bằng phương pháp biến dạng dẻo được sử dụng rất tiện lợi trong thực tế.

  pdf26p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 122 51   Download

 • Kim loại và hợp kim là những vật liệu đã đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động xã hội và đời sống của con người như: chế tạo ra vật dụng trong gia đình, trong giao thông, trong chế tạo máy, y tế, quốc phòng…vì chúng là vật liệu để chế tạo ra máy móc, thiết bị, công cụ lao động …

  doc87p hienspkt_2101 08-10-2011 82 26   Download

 • Nung nóng kim loại 2.1. Mục đích nung nóng Nung nóng kim loại tr-ớc khi GCBD nhằm nâng cao tính dẻo và giảm khả năng chống biến dạng của chúng, tạo điều kiện thuận tiện cho quá trình biến dạng. Nung nóng kim loại là một trong những khâu quan trọng ảnh h-ởng đến tính kinh tế kỹ thuật của sản xuất.

  pdf6p thachthaoxanh 23-08-2011 53 12   Download

 • Nắm được tính đàn hồi, tính dẻo, biến dạng kéo biến dạng nén. - Biết được khái niệm biến dạng lệch. Có thể quy ra các lọi biến dạng kéo, nén và lệch. - Nắm được khái niệm về giớ hạn bền. 1.2. Kĩ năng: - Phân biệt được tính đàn hồi và tính dẻo. - Giải được một số bài tập về định luật Húc.

  pdf3p kata_5 28-02-2012 76 13   Download

 • Nắm được tính đàn hồi, tính dẻo, biến dạng kéo biến dạng nén. - Biết được khái niệm biến dạng lệch. Có thể quy ra các lọi biến dạng kéo, nén và lệch. - Nắm được khái niệm về giớ hạn bền. 1.2. Kĩ năng: - Phân biệt được tính đàn hồi và tính dẻo. - Giải được một số bài tập về định luật Húc. - Biết giữ gìn các dụng cụ là vật rắn, như không làm hỏng tính đàn hồi, không được vượt qua giới hạn bền ...

  pdf4p paradise7 19-12-2011 82 4   Download

 • Giáo trình vật liệu kỹ thuật cơ khí hiện đại giúp sinh viên hiểu rõ các loại vật liệu khác nhau dựa trên mối quan hệ cấu trúc và cơ lý tính, thực hành được các thí nghiệm cơ bản để xác định cơ tính của vật liệu và biết lựa chọn vật liệu phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng sau này.

  pdf170p minhminhminh32 06-03-2014 769 500   Download

 • Các bộ phận của máy móc, công trình cần: - đảm bảo đủ độ bền - đảm bảo đủ độ cứng - đảm bảo độ ổn định khi chiụ tać duṇ g của tải trọng Các môn khoa học nghiên cứu độ bền: lý thuyết đàn hồi, lý thuyết dẻo, từ biến, cơ học phá huỷ vật liệu, sức bền vật liệu (SBVL)…SBVL nghiên cứu các nguyên tắc chung, làm cơ sở cho việc tính toán các chi tiết, bộ phận của máy móc công trình theo độ bền, độ cứng và độ ổn định....

  ppt459p vuthithuy11a 29-10-2012 558 315   Download

 • Phôi. Đó là một danh từ kỹ thuật có tính chất quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra của một quá trình sản xuất này chuyển sang một quá trình sản xuất khác. Ví dụ: quá trình đúc, là quá trình rót kim loại lỏng vào khuôn, sau khi kim loại đông đặc trong khuôn ta nhận được một vật đúc kim loại có hình dáng kích thước theo yêu cầu. Những vật đúc này có thể là: - Sản phẩm của quá trình đúc. - Chi tiết đúc: nếu như không cần gia công cắt gọt nữa. - Phôi...

  pdf129p nt18102 29-05-2013 383 195   Download

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA BỀN BỀ MẶT Bề mặt chi tiết máy là bộ phận có yêu cầu cao nhất và quan trọng nhất vì chúng chịu tác dụng của ứng suất lớn nhất, chịu mài mòn khi tiếp xúc do ma sát, bị ăn mòn trong môi trường làm việc. Vì vậy việc hóa bền bề mặt chi tiết là yêu cầu không thể thiếu được đối với sản phẩm. Có nhiều phương pháp hóa bền bề mặt như : biến dạng dẻo bề mặt gây ra biến cứng, tôi bề mặt và hóa nhiệt luyện. ...

  pdf10p vitconhaman 11-08-2011 83 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản