Biến đổi chương trình nc

Xem 1-4 trên 4 kết quả Biến đổi chương trình nc
 • Lập trình tự động sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc phần mềm CAD/CAM như công cụ trợ giúp để chuyển đổi tự động dữ liệu hình học và dữ liệu công nghệ thành chương trình NC. Ngày nay, các ngôn ngữ xử lý hình học dần dần được thay thế bởi các phần mềm CAD/CAM và việc sử dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình NC đã trở thành phương pháp phổ biến và hiệu quả, đặc biệt cho các trường hợp gia công mặt cong phức tạp. ...

  pdf15p meoconlylom 03-07-2011 546 216   Download

 • Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực thì các sgản phẩm cơ khí ngày c àng phải có yêu cầu c ao hơn về chất lượng sản phẩm, mức độ tự động hoá quy trình sản xuất và đặc biệt là độ chính xác hình dáng hình học của sản phẩm. Để nâng cao được độ chính xác của các máy CNC nói chung, máy phay CNC nói riêng, dưới sự hướng dẫn của PGS.

  pdf94p cancer23 06-08-2012 162 57   Download

 • Như đã nói trong phần cơ sở lý thuyết, các câu hỏi liên quan đến động viên được thể hiện trong bảng khảo sát (xem phầm tham khảo) và được chia thành nhóm: Thể Lý, An Toàn, Xã Hội/Hỗ Trợ, Tôn Trọng/Tự Chủ, Tự Hoàn Thiện. Riêng hai câu hỏi số 4 và 18 trùng nhau nhằm giúp loại bỏ những mẫu trả lời không nhất quán (có sự khác biệt về đánh giá lớn hơn 1 điểm). Các câu hỏi về nhu cầu (28 câu) được đặt tên biến là nc1, nc2, ..., nc 28. Các câu...

  pdf19p lgg330 12-10-2010 83 15   Download

 • Biết cách học tập một cách độc lập và cộng tác trong nhóm. Có những kĩ năng công nghệ thông tin như tìm kiếm thông tin, xây dựng bài trình diễn, xây dựng và quản lí dữ liệu và biết chia sẻ với các bạn 1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG HS biết và hiểu : – HS hiểu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào BTH. Hiểu mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố hoá học với vị trí của nó trong BTH. – Hiểu sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên...

  pdf2p nkt_bibo42 05-02-2012 105 19   Download

Đồng bộ tài khoản