Biến kiểu dữ liệu cursor

Xem 1-3 trên 3 kết quả Biến kiểu dữ liệu cursor
  • Phần lớn các cơ sở dữ liệu quan hệ thường làm việc trên dữ liệu của nhiều dòng mẫu tin, còn gọi là một bộ các mẫu tin. Ví dụPhần lớn các cơ sở dữ liệu quan hệ thường làm việc trên dữ liệu của nhiều dòng mẫu tin, còn gọi là một bộ các mẫu tin. Ví dụ lệnh SELECT kết quả luôn trả về nhiều dòng dữ liệu hơn là một dòng dữ liệu.

    doc11p longandquynh 02-11-2012 76 15   Download

  • Chương 3 trình bày những kiến thức về lập trình với cơ sở dữ liệu. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu về: Biến cục bộ, biến hệ thống, các câu lệnh truy vấn dữ liệu, các hàm thường dùng, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, biến kiểu dữ liệu cursor. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf50p youcanletgo_02 07-01-2016 17 2   Download

  • Cursor định nghĩa : là kiểu biến có cấu trúc, cho phép ta xử lý dữ liệu gồm nhiều dòng, số dòng ohuj thuộc vào câu lệnh query sau nó . Trong quá trình xử lý ZCursor như là một con trỏ vị trí của now đang xử lý..............

    pdf11p yukogaru1 30-07-2010 78 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản