Biên lai khấu trừ thuế

Xem 1-6 trên 6 kết quả Biên lai khấu trừ thuế
 • Công văn 4465/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc biên lai khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf1p kevintu 14-08-2009 59 3   Download

 • Nộp thuế tncn được quy định như sau: 1. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm chủ động khai báo, đăng ký kê khai thuế tncn với cơ quan thuế địa phương việc thu thuế thu nhập cá nhân theo phương thức khấu trừ tại đơn vị mình, hướng dẫn người có thu nhập chịu thuế thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 144 22   Download

 • Thứ hai: Thuế GTGT sẽ khuến khích đầu tư trong nước, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ hiện đại. Thuế GTGT không đánh vào hoạt động đầu tư tài sản cố định, toàn bộ số thuế GTGT phải trả lại khi mua sắm tài sản cố định sẽ được Nhà nước cho khấu trừ hoặc hoàn lại cho doanh nghiệp.

  pdf7p caott8 21-06-2011 46 12   Download

 • Ngân hàng sẽ từ chối những vận đơn đến chậm. Theo thông lệ quốc tế vận đơn được xuất trình trong phạm vi thời hạn xuất trình chứng từ của tín dụng hoặc trong vòng 21 ngày kể từ ngày xếp hàng lên tàu trừ khi tín dụng có quy định thời hạn khác. Vận đơn hợp đồng thuê tàu (Charter party B/L): là vận đơn được sử dụng trong trường hợp thuê tàu chuyến, được lập trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng thuê tàu.

  pdf9p lavie5 28-07-2011 33 5   Download

 • Một số nguyên tắc hạch toán. Kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 55 11   Download

 • + Các lệ phí khác coi như thuế sản xuất Giá trị thặng dư là phần còn lại của giá trị sản xuất sau khi trừ đi phần trả thù lao cho người sản xuất, nộp thuế sản xuất cho nhà nước, khấu hao TSCĐ. Trong đó bao gồm : trả lợi tức kinh doanh cho bên ngoài; trả lãi tiền vay (sau khi trừ đi dịch vụ tiền vay đã tính vào chi phí trung gian); trả lợi tức thuê đất, tài nguyên, vùng trời, vùng biển; lợi tức nộp cấp trên; thuế lợi tức, thuế thu nhâp...

  pdf9p lavie6 26-07-2011 26 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản