Biên lai

Xem 1-20 trên 14209 kết quả Biên lai
 • "Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế" trình bày các nội dung về: loại biên lai thuế đã nhận; số seri (từ số... đến số); số seri đã sử dụng; số seri chưa sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết cách trình bày văn bản báo cáo đúng chuẩn.

  doc1p lananh 16-07-2009 789 95   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên lai thu ; Mẫu số: C1-10/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 276 74   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: 02/BK-BLT Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số: …………… Ngày ………… bảng kê biên lai thu (Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN) Mã chương:……… mã ngành KT (K)….. TT Biên lai thu Số Ngày Họ tên người nộp tiền Số tiền (đồng) Tổng số T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................... ....................

  pdf1p butanyc 19-08-2010 350 55   Download

 • Quyết định 920/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu biên lai thu hộ lệ phí

  pdf5p crispy 07-08-2009 283 30   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03/BK-BLMG Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số: ……………….. Ngày ……………… bảng kê biên lai thu có mệnh giá (Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN) Mã chương:……… Mã ngành KT (K)….. TT Loại mệnh giá Số tờ Tổng số tiền Trong đó T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................... ................

  pdf1p butanyc 19-08-2010 163 25   Download

 • Trình tự thực hiện: Đơn vị được tự in biên lai thu phí, lệ phí, sau khi in xong phải đăng ký lưu hành mẫu biên lai với Chi cục thuế trực tiếp quản lý - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục Thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Công văn đăng ký lưu hành biên lai tự in, công văn phải ghi rõ ký hiệu, từ số đến số, số lượng đăng ký lưu hành + Mẫu biên lai...

  doc1p kieuoanh 12-09-2009 201 13   Download

 • Công văn về việc huỷ biên lai, tem nhập khẩu không còn giá trị sử dụng

  doc1p hoangyen 17-08-2009 192 9   Download

 • Tài liệu tham khảo văn bản luật về thủ tục hành chính - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN LAI THU TIỀN THI HÀNH ÁN

  doc7p longthanh65 01-12-2010 124 8   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh, Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai phí

  doc1p toanphuc 07-01-2010 80 6   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế, Thủ tục Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí

  doc1p toanphuc 12-01-2010 80 6   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế, Thủ tục Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai phí

  doc1p toanphuc 12-01-2010 75 6   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh, Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí

  doc1p toanphuc 07-01-2010 55 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu: CTT 50 (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính) là mẫu biên lai thuế (Liên 1: Báo soát) phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  doc1p nhtanhbi 28-07-2015 47 4   Download

 • Cảm biến lai dành cho ứng dụng robot - những cảm biến có nhiều loại hệ thống phát hiện - không nằm trong xu hướng chủ đạo của tự động hóa linh hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng những hệ thống lai, mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ, lại đang gia tăng. Ngày càng có nhiều người sử dụng cuối cùng của các hệ thống robot tin rằng cảm biến lai giữ một vai trò nhất định trong sản xuất và chế tạo.

  pdf3p uocvongxua10 18-09-2015 20 3   Download

 • Bài viết Các yếu tố tác động đến biên lãi suất của hệ thống ngân hàng thương mại: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á nghiên cứu các yếu tố tác động đến biên lãi suất, qua mô hình ước lượng dữ liệu bảng không cân bằng.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 14 3   Download

 • BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ KHÔNG CÓ MỆNH GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153./2012/TT-BTC ngày 17 /09/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: Ký hiệu: Số: Đơn vị thu….. Mã số thuế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ Tên loại Phí, lệ phí: ............................................ (Liên 1: Lưu tại cơ quan thu) Tên đơn vị hoặc người nộp tiền: ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 276 25   Download

 • MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ Kính gửi:

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 477 18   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 5: Lãi suất trình bày về giá trị thời gian của tiền, lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suấtm, các lý thuyết về diễn biến lãi suất, nghiên cứu thực tế diễn biến lãi suất tại Việt Nam trong thời gian qua.

  pdf31p narrow_12 21-07-2014 61 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu thuế và lệ phí hải quan do doanh nghiệp tự in', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p dhoomagain 17-02-2012 244 15   Download

 • MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09./2012 của Bộ Tài chính) ( 4a) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí đặt in Đơn vị :....... Số: .............. V/v: phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức đặt in CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 272 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản