Biểu hiện gen mã hóa enzym

Xem 1-13 trên 13 kết quả Biểu hiện gen mã hóa enzym
 • Nội dung nghiên cứu của luận văn là thiết kế vector biểu hiện enzym α-Amylase từ Bacillus amyloliquefaciens lên bề mặt tế bào, biến nạp vector này vào tế bào nấm men Mt8-1 để tạo dòng tế bào nấm men biểu hiện enzym α-Amylase lên bề mặt tế bào. chứng minh sự hiện diện và hoạt tính amylase trên bề mặt tế bào nấm men.

  pdf121p conchokon 06-09-2012 151 75   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertase (fructofuranosidase) nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p tangtocmuathi 21-05-2013 61 32   Download

 • Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá tiểu đơn vị P66 của enzyme phiên mã ngược của virus HIV – 1

  pdf9p banhnamdua 25-07-2013 27 4   Download

 • Bình thường không hoạt động (‘đóng”). Khi có một phân tử gọi là chất cảm ứng (inducer) làm bất hoạt chất ức chế gen phiên mã (“mở”). Operon lac là một operon cam ứng,có chứa các gen mã hóa cho các Enzyme tham gia vào việc thủy phân và chuyển hóa đường lactose. Mỗi tế bào trong cơ thể của một sinh vật đa bào đều nhận trọn vẹn một bộ nhiễm sắc thể, một bản sao của ADN trong tế bào ban đầu mà từ đó sinh vật phát triển.

  ppt35p loc5heo 24-05-2011 126 29   Download

 • Các phương pháp điều trị ung thư: Phương pháp điều trị tại chỗ. Phương pháp điều trị toàn thân. Ngoài các phương pháp điều trị trên, hiện nay có nhiều nhà nghiên cứu đã ứng dụng enzyme trong điều trị ung thư. Điều trị ung thư não bằng E amphinase của ếch. Enzyme CHIP trong điều trị ung thư vú Enzyme protease legumain. Ngoài ra còn dùng Vector tái tổ hợp pBT mang gen mã hóa legumain do phòng CNTBĐV - VCNSH cung cấp.để điều trị ung thư....

  ppt25p vutruongr 21-06-2011 99 25   Download

 • Enzyme cellulase được ứng dụng nhiều trong môi nông trường, nông nghiệp, công nghiệp, y học,….Tuy nhiên tại Việt Nam việc sản xuất chế phẩm enzyme này vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành tạo dòng đoạn gen mã hóa endo-1,4-beta-glucanase thuộc hệ enzyme cellulase từ vi khuẩn Bacillus subtilis. Đoạn gen sau khi tạo dòng thành công được bước đầu biểu hiện trong chủng E.coli BL21(DE3) cảm ứng bằng IPTG 1mM.

  pdf6p coxetuanloc 09-01-2013 81 26   Download

 • Đƣờng là một nhu cầu cần thiết trong đời sống con ngƣời. Theo thống kê, nhu cầu tiêu thụ đƣờng trên thế giới trung bình tính theo đầu ngƣời là 35 kg/1 ngƣời/1 năm. Tại Việt Nam, năm 1994 là 8 kg/1 ngƣời/1 năm, hiện nay là 15 kg/1 ngƣời/1 năm và dự kiến nhu cầu về đƣờng còn tiếp tục tăng nữa. Tại các nƣớc nhiệt đới và cận nhiệt đới nhƣ Việt Nam, 75% sản lƣợng đƣờng đƣợc sản xuất từ cây mía.

  pdf55p carol123 23-07-2012 49 17   Download

 • I. TỔNG QUAN VỀ SỰ ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GEN Ở mỗi loài sinh vật vào một thời điểm nhất định không phải tất cả các gen đều biểu hiện. Sự điều hòa hoạt động của gen có xu hướng giúp tế bào chỉ tổng hợp các protein và enzym cần thiết cho sự sống của chúng vào từng thời điểm, mà không tổng hợp các sản phẩm không có nhu cầu.

  pdf12p heoxinhkute10 05-01-2011 124 28   Download

 • Lac Operon là một operon cảm ứng có chứa các gen mã hóa cho các enzym tham gia vào việc thủy phân và chuyển hóa đường lactose

  ppt22p tulip_12 14-01-2013 71 13   Download

 • Biểu hiện liên tục hay gene cơ cấu (constitutive gene): gene phiên mã liên tục tạo protein cần thiết cho đời sống tế bào dưới mọi điều kiện (ví dụ các enzyme cơ bản của tế bào – constitutive enzyme). Ví dụ: gene mã hóa enzyme quá trình đường phân, protein của bộ khung tế bào hay nhiễm sắc thể, protein của lưới nội chất, bộ Golgi hay màng nhân.

  pdf4p phuongdung3788 06-05-2010 98 34   Download

 • Gen malQ giải mã enzym 4-α-glucanotransferase (amylomaltase) được định vị trong malPQ operon của Escherichia coli K12. Gen malQ có 2082 nucleotide mã hóa 694 amino acid hình thành protein có trọng lượng phân tử là 72 kDa. Để tìm hiểu đặc tính của enzym này từ E. coli, MalQ được biểu hiện bằng cách biến nạp trong vector pET29b. Điều kiện hoạt động tối thích của enzym MalQ được xác định ở nhiệt độ 37°C, pH 6.5 trong dung dịch sodium acetate 200 mM....

  pdf8p sunshine_9 24-07-2013 28 2   Download

 • Ở mỗi loài sinh vật vào một thời điểm nhất định không phải tất cả các gen đều biểu hiện. Sự điều hòa hoạt động của gen có xu hướng giúp tế bào chỉ tổng hơp các protein và enzym cần thiết cho sự sống của chúng vào từng thời điểm, mà không tổng hơp các sản phẩm không có nhu cầu. Điều này đảm bảo cho hệ thống sống sư dụng năng lương một cách có hiệu quả.

  doc5p tit992 23-02-2011 190 26   Download

 • Ngoải operon lac, CAP còn tham gia điều hòa nhiều operon khác cùng mã hóa cho các enzym tham gia vào các con đường dị hóa. Tổng cộng, nó có ảnh hưởng đến sự biểu hiện của hơn 100 gen khác nhau ở E. coli. Khi lượng glucose trong môi trường phong phú, CAP chủ yếu ở dạng không hoạt động, thì sự tổng hợp của các enzym phân giải các hợp chất không phải glucose nhìn chung đều giảm mạnh.

  pdf5p poseidon09 10-08-2011 48 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản