» 

Biểu Mẫu Bảng Phân Bố Khấu Hao

 • Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước"

  Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" theo mẫu số FB01- SN kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.

  doc 2p giangltg 11-10-2009 2701 360

 • Biểu mẫu " Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước"

  Biểu mẫu " Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước"

  pdf 1p bachdiemmy 15-12-2009 668 70

 • BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

  BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

  doc 1p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 3660 895

 • Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước

  Đơn vị :……………… BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) Mẫu số FB01-SN STT Nội dung phân bổ 1. 2. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định Người ghi sổ Số tiền phân bổ trong năm 3. Số tiền phân bổ kỳ này 4....

  pdf 1p vantrungtran 02-02-2010 1064 98

 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

  Tham khảo tài liệu 'bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p tieudaococ 24-03-2010 352 52

 • Công tác kế tóan và kết quả kinh doanh của CTy Phú Thái - 7

  2.2.4.4. Trích khấu hao TSCĐ bộ phận văn phòng Căn cứ vào bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, kế toán phản ánh vào chứng từ ghi sổ. Biểu số 23: Công ty TNHH Phú Thái Bộ phận kinh doanh số 1 Chứng từ ghi sổ Số:689 Ngày 15/10/04 Đơn vị tính: đồng Trích yếu Trích khấu TSCĐ hao 6424 214 Người ghi sổ Kế toán trưởng Tài khoản Nợ Có Nợ 9.250.000 2.2.4.5. Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí...

  pdf 12p lavie5 30-07-2011 42 16

 • Tài liệu kế toán "Chương VII: Sổ kế toán và các hình thức hạch toán kế toán”

  Sổ kế toán là những tờ sổ theo mẫu nhất định dùng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở số liệu chứng từ gốc. Đây là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán, là bộ phận trung gian để các chứng từ gốc ghi chép rời rạc được tập hợp, phản ánh đầy đủ có hệ thống để phục vụ công tác tính toán, tổng hợp thành các chỉ...

  pdf 7p huyhoang 03-08-2009 5576 1487

 • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cty Bóng đèn Điện Quang - 3

  9.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp Khái niệm: Chi phí quản lý doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền những hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra cho hoạt động chung của toàn doanh nghiệp trong kỳ hoạch toán −Phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp theo nội dung chi phí Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm : chi phí nhân viên quản lý ,chi phí vật liệu quản lý,chi phí đồ dùng văn phòng,chi phí khấu hao TSCĐ :...

  pdf 9p ttcao2 30-07-2011 35 18

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản