Biểu mẫu bảng tính khấu hao tscđ

Xem 1-6 trên 6 kết quả Biểu mẫu bảng tính khấu hao tscđ
 • Biểu mẫu " Bảng tính khấu hao TSCĐ dành cho chuyên ngành kế toán tham khảo

  pdf1p bachdiemmy 15-12-2009 1358 113   Download

 • Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…" mẫu số B71-Bn kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ tài chính).

  doc2p giangltg 11-10-2009 3394 315   Download

 • Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

  doc1p giangltg 11-10-2009 1143 140   Download

 • Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT Tên tài sản cố định cho sản xuất, cung ứng dịch vụ Số hiệu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Tỉ lệ khấu hao hoặc thời gian ứng dụng Số khấu hao năm Số khấu hao bình quân quý Đối tượng sử dụng … 8. … 9. … 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 384 73   Download

 • BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

  doc1p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 3916 906   Download

 • 2.2.4.4. Trích khấu hao TSCĐ bộ phận văn phòng Căn cứ vào bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, kế toán phản ánh vào chứng từ ghi sổ. Biểu số 23: Công ty TNHH Phú Thái Bộ phận kinh doanh số 1 Chứng từ ghi sổ Số:689 Ngày 15/10/04 Đơn vị tính: đồng Trích yếu Trích khấu TSCĐ hao 6424 214 Người ghi sổ Kế toán trưởng Tài khoản Nợ Có Nợ 9.250.000 2.2.4.5. Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí dịch vụ mua ngoài của công ty bao gồm những chi phí như: Trả cước phí...

  pdf12p lavie5 30-07-2011 68 20   Download

Đồng bộ tài khoản