Biểu mẫu báo cáo hàng hóa dự trữ

Xem 1-13 trên 13 kết quả Biểu mẫu báo cáo hàng hóa dự trữ
 • Biểu mẫu: "Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ" theo Mẫu số B09 _ H

  doc2p giangltg 11-10-2009 658 75   Download

 • Biểu mẫu: "Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B07- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 4961 402   Download

 • Biểu mẫu: "Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B10-H

  doc2p giangltg 11-10-2009 841 118   Download

 • Biểu mẫu: "Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu B11-H

  doc2p giangltg 11-10-2009 298 64   Download

 • Biểu mẫu: "Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ" theo Mẫu số B 12- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 232 45   Download

 • Biểu mẫu: "Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa" theo mẫu số B08- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 208 40   Download

 • Biểu mẫu " Báo cáo tăng giảm nguốn vốn dự trữ vật tư hàng hóa" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

  doc2p bachdiemmy 16-12-2009 141 35   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.......Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ 2 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - ... 2. Gạo - ... II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - ... B. Thiết bị - ... C. Vật tư khác - ... Tổng cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Đơn vị tính 3 Tồn kho đầu năm SL TT 4 5 Nhập Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT 6...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 402 102   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 11 - H BÁO CÁO THIẾU HỤT VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán Đơn vị tính 3 Dư đầu năm Lượng Tiền Phát sinh trong năm Số thiếu trong năm Lượng Tiền 6 7 Số thiếu đã sử lý Lượng 8 Tiền 9 Dư cuối năm Lượng Tiền 1 2 I. Thóc II. Gạo III.

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 100 9   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 12 - H BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm :............ STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán 2 I. Thóc II. Gạo III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác Cộng Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Đơn vị tính 3 Dư đầu năm Lượng 4 Tiền 5 Phát sinh trong năm Số thừa Lượng Tiền 6 7 Số thừa đã sử lý Lượng Tiền 8 9 Dư cuối năm Lượng 10 Tiền 11 1 Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên,...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 78 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo thừa hàng hóa vật tư hàng hóa dự trữ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tieudaococ 24-03-2010 74 7   Download

 • Mẫu Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ

  doc2p babymickeybeautiful 29-03-2010 95 7   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B08 - H BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ Quý :.......Năm :............ Loại lương thực........................ STT Diễn giải Mã số 3 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Kỳ báo cáo Lượng 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 I / Tồn kho đầu năm II / Tồn kho đầu kỳ III / Nhập 1 - Mua 2 - Điều chuyển trong ngành 3...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 82 14   Download

Đồng bộ tài khoản