Biểu mẫu chi tiết bán hàng

Xem 1-20 trên 56 kết quả Biểu mẫu chi tiết bán hàng
 • Biểu mẫu " Chi tiết bán hàng theo nhân viên"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 359 54   Download

 • Biểu mẫu về bảng kê khai Chi tiết bán hàng theo khách hàng"

  doc1p giangltg 11-10-2009 445 79   Download

 • Biểu mẫu về bảng kê khai Chi tiết bán hàng theo nhân viên

  doc1p giangltg 11-10-2009 383 76   Download

 • Biểu mẫu " Chi tiết báng hàng theo khách hàng"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 213 45   Download

 • Biểu mẫu " Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 205 39   Download

 • Biểu mẫu " Sổ chi tiết bán hàng"

  doc1p duysuong1204 21-12-2009 2759 501   Download

 • CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả lại Giảm giá /Trả lại Thuế trong doanh thu Mã nhân viên :................Tên nhân viên :..................... Cộng Tổng cộng .

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 148 46   Download

 • SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng bán Đơn giá Thành tiền Giảm giá Số lưọng trả lại Giá trị trả lại Thuế trong doanh thu Giá vốn Cộng : Tổng cộng :

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 349 36   Download

 • CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả lại Giảm giá /Trả lại Thuế trong doanh thu Giá vốn Mã khách hàng :................Tên khách hàng :..................... Cộng Tổng cộng .

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 172 35   Download

 • Biểu mẫu " Sổ chi tiết mua hàng"

  doc1p duysuong1204 21-12-2009 808 141   Download

 • SỔ CHI TIẾT MUA HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng mua Đơn giá Thành tiền Giảm giá Số lưọng trả lại Giá trị trả lại Cộng Tổng cộng

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 100 10   Download

 • "Mẫu chứng từ kế toán - Bán hàng" bao gồm các mẫu như: bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi; bảng kê mua lại cổ phiếu; thẻ quầy hàng. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu để học hỏi cách trình bày nội dung và hình thức của một chứng từ kế toán ở khâu bán hàng.

  doc5p myhang_0594 02-11-2016 25 3   Download

 • Dưới đây là "Những biểu mẫu khai thuế GTGT" sẽ giới thiệu đến bạn bảng giải trình Tờ khai thuế GTGT, bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  doc9p catbui 07-05-2009 2402 516   Download

 • Biểu mẫu " Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

  doc2p duysuong1204 21-12-2009 2304 393   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) Mẫu số: S51 -H SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính…….

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 1210 107   Download

 • Mẫu này để ghi chép lại sự có mặt của nhân viên hàng tháng. Mẫu này còn cung cấp 1 bản ghi chép chi tiết về lý do vắng mặt của nhân viên.

  doc2p havang 06-07-2009 936 94   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Kho :................................................................................................................. Mã vật tư :....................................................................................................... Tên vật tư :.......................................................................................................

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 348 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xét duyệt dự toán chi tiết các công việc và hạng mục công nghệ thông tin', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 49 4   Download

 • CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ Từ ngày...............Đến ngày................ Loại thuế :..........................Tài khoản :................................. Ngày Số Loại Diễn giải Thuế đầu vào Đã khấu trừ Đã hoàn lại Hàng mua trả lại Không được khấu trừ Số dư nợ phải nộp đầu kỳ: Cộng : Số còn phải nộp : .

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 67 2   Download

 • BÁO CÁO CHI TIẾT TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: Mẫu số 5A - PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) Đơn vị: triệu đồng STT (1) A 1 2 3 B 1 2 3 4 Nghiệp vụ bảo hiểm (2) Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm tai nạn con người Bảo hiểm y tế Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm Phi nhân thọ Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại Bảo hiểm hàng hóa vận...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 56 2   Download

Đồng bộ tài khoản