» 

Biểu Mẫu " Chứng Từ Ghi Sổ"

 • Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

  Tài liệu tham khảo Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ban hàn theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

  doc 1p buivanmau 26-09-2010 1718 395

 • Biểu mẫu " Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ"

  Biểu mẫu " Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ"

  doc 1p duysuong1204 21-12-2009 2037 356

 • Mẫu chứng từ ghi sổ

  Tham khảo tài liệu 'mẫu chứng từ ghi sổ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p nntrung88 05-04-2011 1010 225

 • Biểu mẫu"Chứng từ ghi sổ"

  Biểu mẫu về Chứng từ ghi sổ

  doc 1p giangltg 11-10-2009 2904 175

 • Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

  Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S02B­H SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngày................................Đến ngày...................................... Chứng từ ghi sổ Ngày

  doc 1p babymickeybeautiful 29-03-2010 333 61

 • Thực hành ghi sổ kế toán - TS Trần Phước

  Hướng dẫn ghi sổ trong môn học hệ thống thông tin kế toán. Các bước trong quy trình kế toán Chứng từ Ghi nghiệp vụ vào sổ nhật ký chung Chuyển dữ liệu sang sổ cái Lập bảng cân đối số phát sinh Lập báo cáo tài chính Biết được cách tổ chức hệ thống chứng từ, sách kế toán để ghi

  pdf 20p mscdn534 19-03-2013 228 126

 • Mẫu số S02S-H

  Biểu mẫu số S02S-H về Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

  doc 1p giangltg 11-10-2009 73 34

 • Biểu mẫu " Văn bản từ chối nhận di sản"

  Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật)

  pdf 4p bachdiemmy 15-12-2009 163 14

 • Mẫu hóa đơn chờ ghi sở

  HOÁ ĐƠN CHỜ GHI SỔ Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Số đơn hàng Tên khách hàng Số tiền Tổng cộng .

  doc 1p nntrung88 05-04-2011 52 10

 • Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

  Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Mẫu số: S04 -H Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số hiệu 2 Ngày tháng 3 NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) 4 Tổng số tiền 5 6 7 GHI ….TÀI KHOẢN GHI...

  pdf 1p vantrungtran 02-02-2010 461 72

 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi ; Mẫu TP/CN-2011/CN.01

  pdf 2p vit_momo 23-07-2011 296 38

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 4: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

  Mục tiêu:  Trình bày khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại của chứng từ kế toán qua đó biết được phương pháp lập và ghi chứng từ, số lượng các biểu mẫu chứng từ đã được Nhà nước quy định  Trình bày nguyên tắc luân chuyển, bảo quản lưu trữ của các loại chứng từ kế toán  Trình bày mục đích và các phương pháp kiểm kê trong Doanh nghiệp; vai trò của kế toán trong...

  doc 12p tranvuhoa 27-03-2013 109 36

 • Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

  Trình tự thực hiện: - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và kinh phí cấp GCN tại Sở XD. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giao GCN, nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn tổ chức nộp đủ giấy tờ theo quy định; - Sở XD kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng...

  doc 2p phihung 21-08-2009 70 24

 • Hoàn thiện công tác kế tóan nguyên vật liệu tại Cty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh - 4

  Biểu 2.12: Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số: 99 Ngày 31 tháng 1 năm 2009 Đơn vị tính: Đồng Trích yếu Xuất kho Bộ Tlac để sản xuất Xuất kho Bột Paracetamol để sản xuất Xuất kho Axit Stearic để sản xuất Xuất kho Ampicilin để sản xuất Xuất kho Natricirat để sản xuất ... Cộng Kèm theo 6 chứng từ gốc Người lập (Ký, họ tên) Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Có 621 152 4.446.627 621 621 621...

  pdf 10p caott10 28-07-2011 69 17

 • SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI

  SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Ngày Số Diễn giải Được hoàn lại Đã hoàn lại Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên)

  pdf 1p phucnguuson 15-03-2010 91 13

 • Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

  Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - UBND cấp huyện ký cấp đổi giấy chứng nhận. Cơ quan cấp giấy chứng nhận phải thu hồi và cắt góc giấy chứng nhận cũ để lưu hồ sơ.

  doc 2p phihung 21-08-2009 78 11

 • SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM

  SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Ngày Số Diễn giải Được miễn giảm Đã miễn giảm Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên)

  pdf 1p phucnguuson 15-03-2010 81 10

 • Bài giảng: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

  Nắm được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại của chứng từ kế toán; • Biết được phương pháp lập và ghi chứng từ, số lượng các biểu mẫu chứng từ • Hiểu về nguyên tắc và trình tự luân chuyển, bảo quản, lưu trữ của các loại chứng từ kế toán • Nắm và hiểu được khái niệm, mục đích và các phương pháp kiểm kê trong doanh nghiệp; vai trò của kế toán trong kiểm kê

  pdf 15p home_12 12-08-2013 32 8

 • MẪU BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Quý

  12/ Bảng kê chứng từ Đơn vị, cá nhân thu... MST: BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Quý …..năm …… Ký hiệu mẫu 1 Tên biên lai 2 Ký hiệu 3 Từ số đến số 4 Số sử dụng 5 Số xóa bỏ 6 Số mất, cháy 7 Cộng 8 Mẫu CTT25/AC Số: ……....…… Cộng: xxxx Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy … Ngày ….. tháng ….. năm.... Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai (Ký, ghi rõ họ, tên) .

  pdf 1p banhnamdua 29-06-2013 83 5

 • Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

  49.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi và lệ phí tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận hẹn thời gian giải quyết; - UBND tỉnh xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận (hoặc Sở Xây dựng thực hiện xác nhận trong trường hợp được uỷ quyền); - Tổ chức nhận...

  doc 2p phihung 21-08-2009 89 5

 • + Xem thêm 165 Biểu Mẫu " Chứng Từ Ghi Sổ" khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản