» 

Biểu Mẫu " Sổ Nhật Ký Chung"

 • Biểu mẫu " Sổ nhật ký chung"

  Biểu mẫu " Sổ nhật ký chung"

  doc 2p duysuong1204 21-12-2009 4233 550

 • Mẫu sổ nhật ký chung

  Tham khảo tài liệu 'mẫu sổ nhật ký chung', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls 4p daothiphuong241989 15-01-2011 1490 316

 • Các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

  các sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 3855 820

 • Sổ nhật kí thu tiền

  các sổ kế toán theo hình thức nhật ký

  doc 1p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 1219 302

 • SỔ CÁI

  SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 719 288

 • Thực hành ghi sổ kế toán - TS Trần Phước

  Hướng dẫn ghi sổ trong môn học hệ thống thông tin kế toán. Các bước trong quy trình kế toán Chứng từ Ghi nghiệp vụ vào sổ nhật ký chung Chuyển dữ liệu sang sổ cái Lập bảng cân đối số phát sinh Lập báo cáo tài chính Biết được cách tổ chức hệ thống chứng từ, sách kế toán để ghi

  pdf 20p mscdn534 19-03-2013 231 129

 • Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

  - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nộp cho UBCKNN hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký: + Giấy đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán + Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động + Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất,...

  doc 4p batrinh 18-08-2009 303 95

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 4: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

  Mục tiêu:  Trình bày khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại của chứng từ kế toán qua đó biết được phương pháp lập và ghi chứng từ, số lượng các biểu mẫu chứng từ đã được Nhà nước quy định  Trình bày nguyên tắc luân chuyển, bảo quản lưu trữ của các loại chứng từ kế toán  Trình bày mục đích và các phương pháp kiểm kê trong Doanh nghiệp; vai trò của kế toán trong...

  doc 12p tranvuhoa 27-03-2013 112 36

 • MẪU SỔ NHẬT KÝ TRẠM ĐO dụng khi đo đạc lưới địa

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  pdf 7p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 82 10

 • Hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế Sau khi bỏ quy định về mã

  Sau khi bỏ quy định về mã số xuất nhập khẩu trong năm 2004, đến nay pháp luật Việt Nam lại tiếp tục cải tiến và hạn chế tối thiểu các thủ tục hành chính đó là hợp nhất mã số thuế và số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy, hiện nay doanh nghiệp chỉ còn duy nhất một mã số trong quá trình hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu và đăng ký thuế. Vào ngày 29/7/2008, liên Bộ Kế...

  pdf 3p phuonghoangnho 23-04-2010 388 42

 • Hoàn thiện công tác kế tóan nghiệp vụ bán hàng tại Cty thép Thăng Long - 7

  Sau khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung , kế toán mở sổ cái cho từng tài khoản phù hợp. Biểu số 17: Sổ cái TK 131 SỔ CÁI Tháng 12 năm 2004 Tên tài khoản: Phải thu của khách hàng.Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng.

  pdf 12p ttcao2 30-07-2011 43 15

 • Thủ tục đăng ký lại việc sinh cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

  Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký...

  doc 2p batoan 09-09-2009 131 9

 • MẪU THÔNG BÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN BÁN THIẾU CHỨNG KHOÁN VÀ YÊU CẦU CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN BÊN BÁN

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 01B/PL-TTBT

  pdf 1p kisytrang 05-06-2011 50 3

 • MẪU THÔNG BÁO (Về việc cập nhật thông tin của người đầu tư)

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 01C/PL-TTBT đối

  pdf 1p kisytrang 05-06-2011 19 1

 • Thủ tục về Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 1 thành viên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại

   Hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.  Bản kê khai thông tin đăng ký thuế, mẫu theo Phụ lục 1 (Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA) - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  doc 7p anhtuan 27-08-2009 61 18

 • Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP

  Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP của Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành 18 biểu mẫu để sử dụng thống nhất trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong cả nước

  pdf 15p lawbmhc6 24-11-2009 80 17

 • Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền,

  Thủ tục: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú - Trình tự thực hiện:  Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương...

  doc 2p anhtuan 27-08-2009 93 16

 • Mẫu TP-CC-04: Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)

  Mẫu TP-CC-04: Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện...

  doc 2p pretty4 08-07-2010 72 12

 • Phụ lục XI: Giấy chứng nhận xoá đăng ký thế chấp tàu biển

  Phụ lục XI: Giấy chứng nhận xoá đăng ký thế chấp tàu biển. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai...

  doc 2p pretty4 08-07-2010 108 10

 • Mẫu số 05 HD: Đơn yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký

  Mẫu số 05 HD: Đơn yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu...

  doc 2p pretty4 08-07-2010 112 9

 • + Xem thêm 56 Biểu Mẫu " Sổ Nhật Ký Chung" khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản