Biểu phí bảo hiểm

Xem 1-20 trên 96 kết quả Biểu phí bảo hiểm
 • Tài liệu "Biểu phí bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới" trình bày về biểu phí bảo hiểm TNDS tự nguyện của chủ xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe. Cùng tham khảo nhé.

  doc8p honganhminh1109 08-09-2010 272 74   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ cho đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 53 4   Download

 • Quyết định 2089/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  doc2p quangminh 14-08-2009 295 63   Download

 • Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm

  doc2p anhphuong 17-08-2009 194 10   Download

 • Thông tư này hướng dẫn Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba và chế độ báo cáo các loại hình bảo hiểm này.

  doc56p thangnamvoiva11 10-08-2016 14 1   Download

 • BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ Mẫu số 3 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Đơn vị: triệu đồng Phí Phí nhận tái Phí nhượng Phí bảo hiểm Phí bảo bảo bảo hiểm tái bảo hiểm gốc so với hiểm giữ hiểm Trong Ngoài Trong Ngoài cùng kỳ năm lại gốc trước (%) nước nước nước nước

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu số lượng hợp đồng, số tiền bảo hiểm và số phí bảo hiểm khai thác', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 38 3   Download

 • Mẫu số 2-PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:........ - Báo cáo quý (năm): o hoàn phí Trong Ngoài bảo hiểm hiểm giữ lại nước nước (6) (7) (8) (9) STT Nghiệp vụ bảo hiểm Phí bảo hiểm gốc Trong Ngoài nước nước (3) (4) (5) Nhận tái bảo hiểm ...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 50 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu doanh thu và cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 59 2   Download

 • Quyết định 33/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt do Bộ Tài chính ban hành

  doc59p luuduchoa 10-10-2009 294 59   Download

 • Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành

  pdf20p luuduchoa 10-10-2009 274 47   Download

 • Quyết định số 142-TCQĐ về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf34p ngankhanh 10-10-2009 97 37   Download

 • Bảng kê 501,502,503,504,505-Bảng kê hồ sơ Thanh toán trực tiếp chi phí KCB Bảo hiểm y tế. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ.

  doc1p pretty1 14-07-2010 353 32   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 152 21   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu danh sách thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 88 11   Download

 • Quyết định số 504-TC/BH về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p ngankhanh 10-10-2009 75 10   Download

 • Mẫu số 9b-CBH MẪU DANH SÁCH BÁO GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Tháng …….. năm ………. Nguồn kinh phí: ……………………. Số tiền giảm hàng tháng (đồng) 3 Giảm từ tháng, năm 4 Đã chi trả đến hết tháng, năm 5 Lý do giảm 6

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 174 10   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/bhxh_ chi phí quản lý bộ máy và lao động của bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p pretty2 23-07-2010 63 5   Download

 • Mẫu số 10-CBH DANH SÁCH BÁO TĂNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG (Dùng cho đối tượng đã tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng) Tháng …… năm ……. Nguồn kinh phí: …………………………….. Số tiền lĩnh hàng tháng (đồng) 3 BHXH huyện đã giải quyết số tiền chậm nhận Từ tháng, năm đến tháng, năm 4 Số tiền chậm nhận đã chi trả 5 Thời gian đề nghị BHXH tỉnh giải quyết tiếp (từ tháng, năm) ...

  pdf4p thoigiandau 09-11-2012 170 5   Download

 • Mẫu số 8a-CBH MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ……………… Tháng …. quý … năm … STT A A I. Họ và tên B Số sổ 1 Địa chỉ 2 Số tiền chưa nhận (đồng) 3 Ghi chú 4 Đối tượng chưa nhận hàng tháng (72a-HD) Số tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau Chế độ …. 1 2 II. Số không in danh sách chi trả tháng sau Chế độ … Đối tượng chưa nhận truy lĩnh (72b-HD) Chế độ … ...

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 119 3   Download

Đồng bộ tài khoản