Bình chịu áp lực

Xem 1-20 trên 55 kết quả Bình chịu áp lực
 • LIÊN BỘ LAO ĐỘNG VÀ ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------------------Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 1975 Số: 735/LB-QĐ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Quy phạm kỹ thuật an toàn các bình chịu áp lực - Căn cứ vào các điều 21 và 24 của Điều lệ tam thời về “ Bảo hộ lao động” ban hành kèm theo Nghị định số 181-CP ngày 18-12-1964 của Hội đồng chính phủ qu...

  pdf6p caott2 17-05-2011 259 83   Download

 • Bình chịu áp lực - quy trình kiểm định lỹ thuật an toàn được ban hành theo quyết định của bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội.

  doc7p hungminhconkd 01-09-2009 226 66   Download

 • 7 Chương 5 DỤNG CỤ KIỂM TRA – ĐO LƯỜNG , CƠ CẤU AN TOÀN VÀ CÁC PHỤ TÙNG ( Được thay thế bằng TCVN 6153 -1996 và TCVN 6008 -1995) Chương 6 LẮP ĐẶT, ĐĂNG KÝ VÀ KHÁM NGHIỆM KỸ THUẬT BÌNH. (Được thay thế bằng TCVN 6155 -1996) Chương 7 BẢO QUẢN VÀ PHỤC VỤ BÌNH (Được thay thế bằng TCVN 6155 -1996) Chương 8 KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH QUY PHẠM TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI HƠI. 1. Kiểm tra việc thi hành quy phạm. 8.1 Thanh tra kỹ thuật...

  pdf6p caott2 17-05-2011 168 85   Download

 • Quyết định 64/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

  pdf51p hoangchau 19-08-2009 189 60   Download

 • 13 Đối với bình sinh khí phải để áp suất thử trong 5 phút, còn đối với bộ phận dập lửa tạt lại thì để 2 phút : sau đó giảm dần đến áp suất làm việc và duy trì áp suất này trong suốt thời gian khám xét. 2. Bảo dưỡng và khám nghiệm bổ sung. 9.6 Đơn vị sử dụng bình sinh khí axêtilen phải tiến hành khám nghiệm bổ sung theo những định kỷ sau đây: a) Cứ 3 tháng một lần phải tháo bình sinh khí và các bộ phận của bình ra lau chùi, cạo rửa...

  pdf6p caott2 17-05-2011 131 60   Download

 • 19 Chương 11 NHỮNG QUY ĐỊNH BỔ SUNG CHO CÁC CHAI. 1. Những yêu cầu về chế tạo 11.1 Các chai phải được tình toán sao cho khi thử thuỷ lực ứng xuất trong thành chai không vượt quá 90 % giới hạn chảy cuả loại thép chế tạo chai. 11.2 Các chai phải có van vặc chặt vào lổ cổ chai hoặc vào các ống nối nếu là chai không có cổ. 11.3 Các chai dung tích lớn hơn 100 lít dùng để chưá khí nén. Khí hóa lỏng và khí hòa tan bắt buộc phải có lý lịch theo mẫu...

  pdf5p caott2 17-05-2011 121 56   Download

 • Bình chịu áp lực Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo – Phương pháp thử . Pressure vessels - Safety engineering requirements of design, construction, manufacture - Testing methods 1. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) có áp suất làm việc cho phép lớn hơn 0,7 kG/cm2, thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 6153 : 1996. 2.

  pdf4p caott2 18-05-2011 227 99   Download

 • BÌNH CHỊU ÁP LỰC Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử Pressure vessels - Safety engineering requirements of erection, use, repair. Testing methods 1. Phạm vi áp dụng và quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153 : 1996. 1.2.

  pdf7p caott2 18-05-2011 212 66   Download

 • Bình chịu áp lực Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo Pressure vessels - Safety engineering requirements of design, construction, manufacture. 1. Phạm vi áp dụng 1.1 . Tiêu chuẩn này áp dụng cho a. Bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 kG/cm2 (không kể áp suất thuỷ tĩnh) . b.

  pdf5p caott2 18-05-2011 171 61   Download

 • Người chủ sở hữu phải ban hành quy định trách nhiệm cho những người gián tiếp hay trực tiếp sử dụng các bình, đồng thời phải tổ chức thực hiện các quy định khám nghiệm, đăng kí sử dụng, cũng như ban hành các nội quy, quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các bình. 4.5. Người sử dụng bình chịu áp lực phải chịu trách nhiệm về việc vận hành an toàn bình áp lực cũng như môi chất chứa trong đó.

  pdf5p caott2 18-05-2011 126 38   Download

 • QCVN: 01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2008.

  pdf51p nuatraitimyeunguoi 23-04-2016 41 5   Download

 • BÌNH ÁP LỰC Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa Pressure vessels - Safety engineering requirements of erection, use, repair. 1. Phạm vi áp dụng và quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa đối với các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153 : 1996. 1.2.

  pdf8p caott2 18-05-2011 201 57   Download

 • nguyên nhân nào khác thì không bắt buộc phải đặt van an toàn trên bình khi ở nguồn cung cấp áp lực đã có van an toàn rồi. 8.3.4. Kết cấu của van an toàn kiểu lò xo phải đảm bảo : a. Tránh xiết quá căng lò xo . b. Bảo vệ lò xo khỏi bị đốt nóng và chịu tác dụng trực tiếp của môi chất. c. Kiểm tra được tình trạng kĩ thuật của van. Nếu do tính chất của môi chất (độc, nổ) hoặc do yêu cầu của qui trình công nghệ, van được phép kết...

  pdf5p caott2 18-05-2011 109 30   Download

 • TCVN 6153 :1996 trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về thiết kế, cấu tạo, chế tạo, phương pháp thử của bình chịu áp lực.

  pdf43p vam_co 29-07-2014 126 31   Download

 • 3.17. Người chủ sở hữu bình phải tiến hành khám nghiệm bổ sung theo định kì như sau: a. Đối với các bình thông dụng : hai năm một lần, hoặc sau mỗi lần sửa chữa, bảo dưỡng. Sau khi khám xét bên trong và bên ngoài thì thử thuỷ lực đến áp suất làm việc của bình. b. Đối với các bình làm việc với môi chất ăn mòn : một năm một lần hoặc sau mỗi lần sửa chữa, bảo dưỡng. Sau khi khám nghiệm bên trong và bên ngoài thì thử độ kín bằng áp lực khí...

  pdf6p caott2 18-05-2011 53 14   Download

 • KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC Các thiết bị chịu áp lực là các thiết bị làm việc ở trạng thái áp suất cao hơn áp suất khí quyển. (áp suất dư 0) theo quy phạm an toàn thì các thiết bị làm việc với áp suất dự0,7at được coi là thiết bị chịu áp lực. Trong công nghiệp, thiết bị chịu áp lực được phân loại như sau: Các thiết bị không đốt nóng, gồm các loại như bình đựng oxy, khí nén… các ống dẫn môi chất như ống hơi, dầu… Các...

  pdf12p hoa_layon 22-08-2011 267 114   Download

 • THIẾT BỊ RÈN ÉP Yêu cầu chung về an toàn TCVN 2296-89 Forging and pressing equipment General safety requirements Có hiệu lực từ : 01/01/1991 Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với việc thiết kế, chế tạo và cải tiến các thiết bị rèn ép và thay thế cho TCVN 2296-89. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Các thiết bị rèn ép phải theo đúng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn thiết bị sản xuất-yêu cầu chung về an toàn TCVN 2290-78 và tiêu chuẩn này. 1.

  pdf7p caott1 16-05-2011 114 32   Download

 • 8 3.4 Trong hệ thống truyền dẫn thủy lực chỉ được sử dụng môi chất công tác nào mà trong các điều kiện vận hành chúng không hình thành những hỗn hợp ngây nguy hiểm nổ. 3.5 Loại dầu bôi trơn cũng như dung lượng cần thiết cho từng loại máy phải được chỉ dẫn cụ thể trong văn bản kỹ thuật của từng loại máy. 3.6 Khi sửa chữa và thay thế các loại dầu mỡ khác quy địng phải chọn loại tương đương về tính năng kỹ thuật. 4.

  pdf7p caott1 16-05-2011 59 14   Download

 • 15 sớm hơn khi đóng được và ngắt khỏi nhau muộn hơn khi ngắt điện so với các tiếp điểm điện lực. Bộ ổ cấm phải được loại trừ khả năng người chạm phải các phần mạng điện khi phích cấm trong ổ cũng như khi phích đã ngắt ra khỏi ổ. 8.11 Bộ ngắt mạch điều khiển phải có ổ khóa và chìa khóa, chìa khóa chỉ rút ra được khi ở vị trí ngắt. 8.

  pdf5p caott1 16-05-2011 48 11   Download

 • Một ý nghĩ luôn ám ảnh một vài bậc phụ huynh đó là con bạn có thể hóa ra lại là người bình thường chứ không phải là một đứa trẻ có năng khiếu, chỉ là một đứa trẻ trung bình chứ không phải là một đứa trẻ thông minh nổi bật. Trong nỗ lực để thúc đẩy bọn trẻ trở thành "người vĩ đại". Chúng ta có thể thúc ép chúng quá nhiều. m soát quá mức" bởi cha mẹ của chúng, nghĩa là trẻ sẽ được dặn chính xác những gì phải làm, làm như thế nào...

  pdf4p bibocumi40 03-05-2013 31 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản