Xem 1-9 trên 9 kết quả Biocontrol
 • Penicillium expansum is a post-harvest pathogen of apples which can produce the hazardous mycotoxin patulin. The yeast Cryptococcus laurentii (LS28) is a biocontrol agent able to colonize highly oxidative environments such as wounds in apples. In this study culture filtrates of the basidiomycete Lentinula edodes (LF23) were used to enhance the biocontrol activity of LS28. In vitro L. edodes culture filtrates improved the growth of C. laurentii and the activity of its catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase, which play a key role in oxidant scavenging.

  pdf7p the_eye_1991 18-09-2012 34 7   Download

 • The present book is a collection of selected original research articles and reviews providing adequate and up-to-date information related to pesticides control, assessment, and toxicity. The first section covers a large spectrum of issues associated with the ecological, molecular, and biotechnological approaches to the understanding of the biological control, the mechanism of the biocontrol agents action, and the related effects.

  pdf0p camchuong_1 04-12-2012 19 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về bệnh thú y được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành thú y đề tài: Disintegration of Dung Pats from Cattle Treated with the Ivermectin Anthelmintic Bolus, or the Biocontrol Agent Duddingtonia flagrans...

  pdf10p hoami_2511 21-10-2011 24 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Calcium-mediated perception and defense responses activated in plant cells by metabolite mixtures secreted by the biocontrol fungus Trichoderma atroviride

  pdf9p panasonic06 26-12-2011 19 3   Download

 • Kỹ thuật di truyền của Đại lý Biocontrol Côn trùng Để giảm ô nhiễm môi trường từ thuốc trừ sâu hóa học, chú trọng đổi mới đã được đặt trên sự phát triển của các đại lý biocontrol có hiệu quả quản lý côn trùng gây hại và mite. Cơ quan bảo vệ môi trường Văn phòng các Chương trình thuốc trừ sâu, ví dụ, đã thực hiện một quá trình xem xét tăng tốc cho các sản phẩm sinh học.

  pdf38p tuongmatdo 10-12-2011 35 9   Download

 • Mặc dù có nhiều thành tích trong nông nghiệp hiện đại, sản xuất cây lương thực tiếp tục là cản bởi các tác nhân gây bệnh và sâu bệnh gây bệnh. Trong nhiều trường hợp, thuốc trừ sâu hóa học có hiệu quả bảo vệ thực vật từ những tác nhân gây bệnh.

  pdf56p chimungdauhoi 17-12-2011 28 6   Download

 • This book is broadly divided into five sections and 17 chapters, highlighting recent advances in aflatoxin research from epidemiology to molecular genomics and control measures, biocontrol approaches, modern analytical techniques, economic concerns and underlying mechanisms of contamination processes.

  pdf406p phoebe75 19-02-2013 21 5   Download

 • Việc mở rộng độc canh ở California ĐÃ dẫn đến việc đơn giản hóa các cảnh quan. Một hiệu ứng đơn giản hóa này là một trong GIẢM Sự phong phú và hoạt động của thiên địch của sâu hại nông nghiệp do sự biến mất của môi trường sống Cung cấp Them với nguồn thức ăn quan trọng và các trang web overwintering (Corbett và Rosenheim, 1996).

  pdf22p gaucon_ngoan 27-12-2011 17 4   Download

 • The project builds on recommendations on delivery of biocontrol options to Vietnam identified by CABI and UNEP (Jenkins and Vos, 2000. Delivery of Biocontrol Technologies to IPM Farmers: Vietnam. UNEP/CABI Critical Issues Case Studies. CAB International/UNEP publication). The activities will consist of a workshop on biopesticide selection and identification, biopesticide production and product quality control, and on application and integration into farming systems.

  pdf8p tam_xuan 02-03-2012 15 2   Download

Đồng bộ tài khoản