Bioremediation

Xem 1-20 trên 33 kết quả Bioremediation
 • This book provides an authoritative state-of-the-art biotreatment review for three key contaminant groups: chlorinated solvents, polychlorinated biphenyls (PCBs), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Issues such as availability, toxicity, and treatability are discussed along with a summary of the latest bioremediation technologies. Special innovative research and development projects are presented for each contaminant group.

  pdf0p crazy_sms 10-05-2012 35 11   Download

 •  Bài thuyết trình: Use of enzymes in bioremediation trình bày các loại ô nhiễm môi trường, phục hồi sinh học, các phương pháp phục hồi sinh học,... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf22p thuyancn 25-06-2015 31 11   Download

 • Vegetable oil and grease polluted wastewater caused many problems in wastewater plan such as physical blockages in sewer, pump, screens and filter distributor arms. Its occurrence in effluent increase COD significantly even its amount is not high. In this paper, bioremediation was investigated to remove vegetable oil and grease. Four strains were positive with lipid degrading test. Cell morphology and optimal conditions such as pH, temperature anf lipid concentration was found.

  pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 21 3   Download

 • Bioremediation, the use of microorganisms, by virtue of their bioconcentrating and metabolic properties, to degrade, sequester, or remove environmental contaminants, has about a 45-year history. Such uses of microorganisms for this purpose now involve freshwater, marine, and terrestrial environments. Bioremediation is a multidisciplinary area of knowledge and expertise that involves basic and applied science. Microbiologists, chemists, toxicologists, environmental engineers, molecular biologists, and ecologists have made major contributions to this subject....

  pdf415p phoebe75 01-02-2013 28 4   Download

 • Bioremediation presents a potentially low cost and environmentally agreeable alternative to current physico-chemical remediation strategies. However, heavy metals such as mercury cannot be converted into non-toxic forms by naturally occurring bacteria. Annual global emissions estimates for mercury released into the environment are in the thousands of tons per year [1,2] while the remediation cost is in the thousands of dollars per pound. Finding new bioremediation technologies is an urgent need.

  pdf8p zingzing09 24-04-2013 27 1   Download

 • Worldwide, crude oil demand is unceasingly increasing. As a response, Enhanced Oil Recovery (EOR) processes have re‐gained interest from the research and development phases to the oilfield EOR implementation stage. This renewed interest has been also furthered by the current high oil price environment, the maturation of oilfields worldwide, and few new‐well discoveries. Concurrently, environmental concerns and public pressure related to crude oil pollution control and remediation of oilcontaminated sites are becoming greater than ever....

  pdf330p wqwqwqwqwq 09-07-2012 79 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'manual for soil analysis-monitoring and assessing soil bioremediant phần 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p longdencachep 19-09-2011 26 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'manual for soil analysis-monitoring and assessing soil bioremediation phần 4', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p longdencachep 19-09-2011 36 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'manual for soil analysis-monitoring and assessing soil bioremediation phần 2', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p longdencachep 19-09-2011 22 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'manual for soil analysis-monitoring and assessing soil bioremediation phần 3', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p longdencachep 19-09-2011 32 4   Download

 • Các nhà khoa học Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu đề tài tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học. Máy bay rải chất diệt cỏ/dioxin. (Nguồn: Internet) Đây là đề tài đã được ứng dụng để tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học (bioremediation) ở căn cứ quân sự của Mỹ ngụy cũ tại Đà Nẵng. ...

  pdf7p heoxinhkute4 29-09-2010 182 91   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 18 ENVIRONMENTAL CONTROL AND ENERGY CONSERVATION ENVIRONMENTAL CONTAMINATION ANALYSIS AND PREVENTION 18.2 Recycle Profit Potentials in Municipal Wastes 18.2 Choice of Cleanup Technology for Contaminated Waste Sites 18.4 Cleaning Up a Contaminated Waste Site Via Bioremediation 18.10 Process and Effluent Treatment Plant Cost Estimates by Scale-Up Methods 18.16 Work Required to Clean Oil-Polluted Beaches 18.73 Sizing Explosion Vents for Industrial Structures 18.75 Industrial Building Ventilation for Environmental Safety 18.

  pdf164p medinova 26-10-2010 87 42   Download

 • ENVIRONMENTAL CONTAMINATION ANALYSIS AND PREVENTION 18.2 Recycle Profit Potentials in Municipal Wastes 18.2 Choice of Cleanup Technology for Contaminated Waste Sites 18.4 Cleaning Up a Contaminated Waste Site Via Bioremediation 18.10 Process and Effluent Treatment Plant Cost Estimates by Scale-Up Methods

  pdf164p phuphong 09-12-2009 70 21   Download

 • Hydrocarbons provide our core energy resource. Information on their origin, properties and phase behavior is interesting from the point of view of physical chemistry. At the same time this information is of great value to the oil and gas industry. The book "Hydrocarbon" is comprised of 9 chapters, covering different topics: from origin of hydrocarbons to the method for hydrocarbon exploration. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil and their influence to environment are also discussed....

  pdf216p phoebe75 19-02-2013 44 19   Download

 • Biostimulation (kích thích sinh học ) Bioaugenzymetation (tăng sinh học ) - nuôi cấy sinh khối trong dạng hạt ở các bể phản ứng sinh metan -công nghệ DNA tái tổ hợp

  ppt43p htc_12 13-05-2013 65 17   Download

 • Contaminated Land and Bioremediation Ô nhiễm đất là một ví dụ của một vấn đề môi trường được đánh giá cao rộng rãi, nhưng thường được hiểu rõ, trong cách tương tự như đã thảo luận về ô nhiễm trong chương cuối cùng. Rằng điều này cần được trường hợp, tất nhiên là không ngạc nhiên, kể từ khi hai điều này liên quan mật thiết, một là, trong bản chất, chỉ đơn giản là biểu hiện của người khác.

  pdf24p hoa_thuyvu 13-10-2011 33 12   Download

 • PCBs vẫn còn trong những vấn đề dọn dẹp chất thải nguy hại đắt nhất phải đối mặt với đất nước. Thông qua việc sử dụng các công nghệ hiện có, chủ yếu đốt, chi phí dọn dẹp là ước tính vượt quá $ 20 tỷ. Nếu PCB nồng độ có thể giảm tại chỗ bằng cách sử dụng các phương pháp xử lý sinh học, các chi phí có thể được giảm thiểu đáng kể.

  pdf68p hoakimthienduong 19-12-2011 40 12   Download

 • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) multiringed, các hợp chất hữu cơ, đặc trưng không cực, trung lập, và kỵ nước. PAHs có hai hoặc nhiều vòng benzen hợp nhất trong một sắp xếp tuyến tính, bậc thang, hoặc cụm. Mặc dù có hơn 100 được biết đến PAHs Bảng 7.1 cung cấp cấu trúc hóa học, tên viết tắt, và trọng lượng phân tử cho các PAHs 15 được phân tích trong nghiên cứu này.

  pdf86p hoakimthienduong 19-12-2011 33 9   Download

 • Chế độ dinh dưỡng Dung môi clo được sử dụng và thải ra môi trường trong lớn số lượng trong những năm 1950, năm 1960, và 1970. Những chất gây ô nhiễm có di cư thông qua các nước ngầm dưới bề mặt và ảnh hưởng nhiều hơn 1000 Bộ Quốc phòng (DOD) các trang web. Sử dụng rộng rãi và tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất này đã dẫn đến việc chloroethenes được các lớp học phổ biến nhất là phát hiện các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước ngầm.

  pdf88p hoakimthienduong 19-12-2011 30 8   Download

 • Xử lý sinh học được xác định bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) là một quá trình quản lý hoặc tự phát, trong đó các quá trình vi sinh được sử dụng để làm suy thoái hoặc biến đổi các chất gây ô nhiễm để ít độc hại hơn hoặc không độc hại hình thức, do đó khắc phục hoặc loại bỏ ô nhiễm môi trường (EPA, 1994).

  pdf20p hoakimthienduong 19-12-2011 29 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản