Bipolar junction transistors

Xem 1-20 trên 33 kết quả Bipolar junction transistors
 • Chapter 5: Bipolar Junction Transistor's Goals is Explore the physical structure of bipolar transistor, Study terminal characteristics of BJT, Explore differences between npn and pnp transistors, Develop the Transport Model for bipolar devices.

  ppt43p cocacola_17 10-12-2015 13 1   Download

 • Giới thiệu: 1948: Transistor đầu tiên (Bell Lab); Các loại transistor (TST): BJT, FET; BJT: bipolar junction transistor : Transistor hai lớp tiếp giáp

  pdf0p doanhuan87 17-05-2010 436 174   Download

 • Transistor là một linh kiện rất quan trọng trong điện tử, bao gồm cả các mạch điện tử rời rạc và các mạch tích hợp. Sự quan trọng của thiết bị này xuất phát từ khả năng của nó trong việc tạo ra các bộ khuếch đại. Một mạch được xem là mạch khuếch đại khi nó có khả năng sử dụng các thay đổi nhỏ của dòng hoặc áp ở ngõ vào để tạo ra các thay đổi lớn hơn ở ngõ ra.

  pdf31p luongmylm 21-12-2013 110 23   Download

 • Cách phân cực tác động nghịch này ít được sử dụng , ngoại trừ trong IC số do cấu trúc đối xứng nên các cực thu C và cực phát E có thể thay thế vị trí cho nhau. Chú ý: 1.Trong phần khảo sát transistor hoạt động khuếch đại ta xét đến kiểu tác động (BE phân cực thuận, CB phân cực nghịch) 2.Phần hoạt động giao hoán sẽ xét đến sau.

  pdf30p 124357689 11-06-2012 99 26   Download

 • Thí dụ : Với Vcc=18V; Rc = 3k  , dòng IBQ = 40uA Tính được Q ( IC = 4mA , ( VCE = 6V , ( VBE = 0,7V cho trước Vai trò của đường thẳng tải tĩnh • Phân giải mạch Transistor. • Xác định điểm tĩnh điều hành Q. • Cho biết trạng thái hoạt động cũa transistor ( tác động, bão hoà, ngưng). • Mạch khuếch đại có tuyến tính hay không. • Thiết kế mạch khuếch theo ý định ( chọn trước điểm tĩnh Q , tính các trị số linh kiện) Chú ý: • Độ lợi dòng...

  pdf6p zues08 06-07-2011 38 13   Download

 • In this chapter, MATLAB will be used to solve problems involving metaloxide semiconductor field effect and bipolar junction transistors. The general topics to be discussed in this chapter are dc model of BJT and MOSFET, biasing of discrete and...

  pdf52p nguyen3 12-11-2009 44 9   Download

 • Interface Solutions I2C-bus. Bipolar junction transistor. Reduced models of the operation modes. Modes of Operation. Diode-Transistor Logic (DTL). Resistor-Transistor Logic (RTL) Sinking vs. Sourcing'Sink' means that the chip 'sinks' current down into itself. • 'Source' is just the reverse, the I/O pin is the actual source of the current. •

  pdf27p nguyenhoangquocviet 05-04-2013 24 5   Download

 • Ng-ời ta lấy hai loại bán dẫn ghép theo thứ tự P-N-P hoặc N-P-N thì đ-ợc một cấu trúc của loại Tranzito tiếp giáp l-ỡng cực v đ-ợc viết tắt l BJT (Bipolar Junction Transistor). Khái niệm l-ỡng cực (Bipolar) ở đây đ-ợc hiểu l Tranzito dùng hai loại hạt dẫn đa số: đó l điện tử (nn mang điện tích âm) v lỗ trống (pp mang điện tích d-ơng). Tuỳ theo cách ghép hai chất bán dẫn m ng-ời ta có loại Tranzito PNP v Tranzito NPN...

  pdf46p dinhnhambk 30-10-2012 441 108   Download

 • BJT (Bipolar Junction Transistors) Cho 3 lớp bán dẫn tiếp xúc công nghệ liên tiếp nhau. Các cực E: Emitter, B: Base, C: Collector. Điện áp giữa các cực dùng để điều khiển dòng điện. Đường tải tĩnh và điểm làm việc tĩnh của BJT. Đường tải tĩnh được vẽ trên đặc tuyến tĩnh của BJT.Điểm làm việc tĩnh nằm trên đường tải tĩnh ứng với khi không có tín hiệu vào (xác định chế độ phân cực cho BJT). Điểm làm việc tĩnh nằm càng gần trung tâm KL càng ổn định...

  ppt79p cuong09n2 17-02-2011 266 103   Download

 • CHƯƠNG 1: CHẤT BÁN DẪN 1.1. Sơ lược về lịch sử phát triển của ngh ành Điện tử Vào năm 1947, tại phòng thí nghiệm của Bell, John Bardeen v à Walter Brattain đã thành công trong việc phát minh Transistor l ưỡng cực BJT(Bipolar Junction Transistor). Đây là một bước ngoặt đánh dấu sự bắt đầu của thời đại bán dẫn. Phát minh này và một chuỗi phát triển của công nghệ vi điện tử đ ã thật sự làm thay đổi cuốc sống loài người. 1948 Transistor đầu tiên ra đời.

  pdf63p tydang01 30-05-2012 248 77   Download

 • Nội dung chương 2: Các linh kiện bán dẫn thuộc bài giảng Kỹ thuật điện tử trình bày về chất bán dẫn và cơ chế dẫn điện, chuyển tiếp P – N và đặc tính chỉnh lưu, diode bán dẫn, transistor 2 cực tính (BJT – Bipolar Junction Transistor), transistor trường (FET: Field Effect Transistor), mạng tinh thể và liên kết hóa trị, chuyển động trôi và khuếch tán hạt dẫn.

  ppt45p tranvantan78 30-07-2014 94 54   Download

 • Chương 4: Transistor mối nối lưỡng cực TRANSISTOR MỐI NỐI LƯỠNG CỰC Transistor mối nối lưỡng cực (BJT) được phát minh vào năm 1948 bởi John Bardeen và Walter Brittain tại phòng thí nghiệm Bell (ở Mỹ). Một năm sau nguyên lí hoạt động của nó được William Shockley giải thích. Những phát minh ra BJT đã được trao giải thưởng Nobel Vật lí năm 1956. Sự ra đời của BJT đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển điện tử học.

  pdf25p grayswan 27-06-2011 129 47   Download

 • In this chapter, MATLAB will be used to solve problems involving metaloxide semiconductor field effect and bipolar junction transistors.Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Attia, John Okyere. Electronics and circuit analysis using MATLAB / John Okyere Attia p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8493-1176-4 (alk. paper) 1. Electronics--Data...

  pdf52p hoang1 02-11-2009 84 41   Download

 • Tài liệu tham khảo về môn Điện tử_ Chapter " Bipolar Junction Transistors" dành cho các bạn học viên, sinh viên đang theo học ngành điện- điện tử.

  ppt64p taphikhanh 18-12-2009 93 41   Download

 • Power Electronic Devices 1 Power Electronics Kaushik Rajashekara, Sohail Anwar, Vrej Barkhordarian, Alex Q. Huang Overview • Diodes • Schottky Diodes • Thyristors • Power Bipolar Junction Transistors • MOSFETs • General Power Semiconductor Switch Requirements • Gate Turn-Off Thyristors • Insulated Gate Bipolar Transistors • Gate-Commutated Thyristors and Other Hard-Driven GTOs • Comparison Testing of Switches © 2002 by CRC Press LLC .1 Power Electronics Kaushik Rajashekara Delphi Automotive Systems 1.

  pdf101p daohuongthon 22-01-2010 97 36   Download

 • This third volume of the book series Lessons In Electric Circuits makes a departure from the former two in that the transition between electric circuits and electronic circuits is formally crossed. Electric circuits are connections of conductive wires and other devices whereby the uniform ow of electrons occurs. Electronic circuits add a new dimension to electric circuits in that some means of control is exerted over the ow of electrons by another electrical signal, either a voltage or a current....

  pdf486p ndkhuong177 14-07-2012 70 26   Download

 • TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT – Bipolar Junction Transistor): Transistor lưỡng cực, thường gọi tắt là BJT. là loại linh kiện bán dẫn được tạo thành từ hai mối nối P-N với ba cực tính có khả năng khuếch đại tín hiệu, hoặc hoạt động giống như một khóa đóng mở rất thông dụng trong ngành điện tử. Nó sử dụng cả hai loại hạt dẫn: điện tử và lỗ trống, vì vậy xếp vào loại có hai cực tính (lưỡng cực). 1.

  pdf12p hoa_maudo 29-08-2011 50 25   Download

 • Sơ lược về lịch sử phát triển của ngh ành Điện tử Vào năm 1947, tại phòng thí nghiệm của Bell, John Bardeen v à Walter Brattain đã thành công trong việc phát minh Transistor l ưỡng cực BJT(Bipolar Junction Transistor). Đây là một bước ngoặt đánh dấu sự bắt đầu của thời đại bán dẫn. Phát minh này và một chuỗi phát triển của công nghệ vi điện tử đ ã thật sự làm thay đổi cuốc sống loài người. 1948 Transistor đầu tiên ra đời.

  pdf6p trannguyen1111 14-07-2010 83 17   Download

 • 3.Phân cực thuận EB, Phân cực nghịch CB: Do tác động của điện trường ngoài,các điện tử tự do bị đẩy vào cực nền. Tại đây do cực nền hẹp nên có chỉ 1 số ít đttd bị tái kết, đa số đttd còn lại đều bị hút về cực thu  BJT dẫn mạnh ( kiểu tác động thuận rất thông dụng trong mạch khuếch đại) . Engoài Engoài 4.Phân cực nghịch EB, phân cực thuận CB Cách hoạt động giống như ở kiểu 3 nhưng các hạt tãi di chuyển theo chiều từ cực thu sang cực phát ...

  pdf6p zues08 06-07-2011 54 17   Download

 • Electronics is a science about the devices and processes that use electromagnetic energy conversion to transfer, process, and store energy, signals and data in energy, control, and computer systems. This science plays an important role in the world progress.

  pdf135p tuanloc_do 04-12-2012 37 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản