Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất

Xem 1-7 trên 7 kết quả Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất
 • Quyết định 04/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất

  doc2p nuoanh 15-08-2009 266 80   Download

 • Quyết định 18/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất

  doc44p thienthan 19-08-2009 73 4   Download

 • Quyết định số 18/2005/QĐ-BTNMT về việc ban hành bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

  pdf104p lawktkt1 25-10-2009 65 11   Download

 • Các bộ định mức và đơn giá dự toán được Bộ Công nghiệp ban hành tại các Quyết định dưới đây vẫn có hiệu lực thi hành đối với các doanh nghiệp trong công tác điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản và các hoạt động dịch vụ địa chất khác của các đơn vị sự nghiệp địa chất.

  pdf38p nokia_12 09-05-2013 36 5   Download

 • Quyết định số 28/2000/QĐ-BCN về việc ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

  pdf2p lawbmhc10 24-11-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 14/2001/QĐ-BCN về việc ban hành tạm thời bảng hệ số điều chỉnh đơn gía dự toán các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawktkt5 25-10-2009 52 1   Download

 • Tính toán theo “Định mức dự toán khảo sát xây dựng“ do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/05/2000.  Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh được tính toán theo Đơn giá khảo sát xây dựng do Uûy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo QĐ 65/2001/QĐ-UB ngày 31/07/2001 Các khoản phí sau đây chưa tính trong đơn giá khảo sát xây dựng khu vực TP.

  pdf29p henchidaubung 29-08-2013 45 12   Download

Đồng bộ tài khoản