Bộ kit phát hiện bệnh tôm

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bộ kit phát hiện bệnh tôm
  • Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM vừa công bố 4 bộ kit mới có khả năng phát hiện nhanh chóng nguyên nhân gây bệnh tôm bao gồm: Bệnh đốm trắng Kit Mono PCR-WSSV), gan tụy (Kit Mono PCR-HPV), còi (Kit Mono PCR-MBV) và hoại tử (Kit Mono PCR-IHHNV), nhằm giúp cho các địa phương nuôi thủy sản sử dụng hiệu quả…

    pdf3p womanhood911_03 13-10-2009 201 123   Download

  • Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM vừa công bố 4 bộ kit mới có khả năng phát hiện nhanh chóng nguyên nhân gây bệnh tôm bao gồm: Bệnh đốm trắng (Kit Mono PCR-WSSV), gan tụy (Kit Mono PCR-HPV), còi (Kit Mono PCRMBV) và hoại tử (Kit Mono PCRIHHNV)..., nhằm giúp cho các địa phương nuôi thủy sản sử dụng hiệu quả…

    pdf8p heoxinhkute5 10-11-2010 86 20   Download

  • Dựa vào nguyên tắc này các nhà sản xuất tạo ra các bộ kít chẩn đoán phát hiện vi sinh vật gây bệnh để ngƣời chăn nuôi có thể tự mình kiểm tra xem vật nuôi có mang mầm bệnh hay không nhƣ bộ kit chẩn đoán bệnh đốm trắng cho tôm...

    pdf9p zues02 18-06-2011 53 21   Download

Đồng bộ tài khoản