» 

Bộ Luật Hình Sự

 • Bộ luật hình sự 2009

  Tham khảo sách 'bộ luật hình sự 2009', văn bản luật, trách nhiệm hình sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 187p langtudaohoa_031 11-05-2010 2593 1193

 • Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009

  Tham khảo tài liệu 'bộ luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 15/1999/qh10 sửa đổi bổ sung 2009/qh12 ngày 19/6/2009', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 187p gackiem196 22-04-2011 922 468

 • Bình luận khoa học bộ luật hình sự 1999

  Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp Luật Hình sự, TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn cuốn sách "Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự". Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các cán bộ...

  pdf 206p lanlan38 02-04-2013 290 136

 • Bình luận khao học bộ luật hình sự 1999 (quyền 2)

  Tham khảo luận văn - đề án 'bình luận khao học bộ luật hình sự 1999 (quyền 2)', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 287p lanlan38 02-04-2013 141 80

 • Báo cáo " Các nhân tố quyết định nhu cầu và mức độ quy định tội phạm trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009 "

  Các nhân tố quyết định nhu cầu và mức độ quy định tội phạm trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009. Pháp luật hình sự là công cụ hữu hiệu mà bất kì nhà nước cũng sử dụng để đấu tranh, phòng ngừa và chống tội phạm. Các nhân tố quyết định nhu cầu và mức độ quy định tội phạm trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật...

  pdf 7p dontetvui 23-01-2013 43 14

 • Báo cáo " Hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp "

  Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 1999 và BLHS một số nước trên thế giới, tác giả đã chỉ ra những điểm hạn chế để đề xuất hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong BLHS Việt Nam năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế Nhà nước nghiêm khắc nhất do Tòa án áp dụng đối với người...

  pdf 7p dem_thanh 20-12-2012 14 5

 • Báo cáo " Kỹ thuật xây dựng cấu thành tội phạm và việc hoàn thiện Bộ luật hình sự "

  Kỹ thuật xây dựng cấu thành tội phạm và việc hoàn thiện Bộ luật hình sự Từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, với khát vọng giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển những tư tưởng pháp luật tiến bộ, cách mạng của giai cấp công nhân. Trung tâm tư tưởng văn hoá pháp luật của Hồ Chí Minh là tư tưởng về độc lập, tự do.

  pdf 4p hoathinhbrave 04-05-2013 10 3

 • Báo cáo " Đổi mới chính sách hình sự - định hướng cho việc hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 1999 "

  Đổi mới chính sách hình sự - định hướng cho việc hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 1999

  pdf 6p noel_noel 12-01-2013 20 3

 • BỘ LUẬT HÌNH SỰ

  Tham khảo tài liệu 'bộ luật hình sự', văn bản luật, trách nhiệm hình sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 36p vanthang122141 23-02-2011 438 212

 • BỘ LUẬT HÌNH SỰ VN

  Lời nói đầu Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng, đ• quy định "Nhà nước quản lý x• hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế x• hội chủ nghĩa". Trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật hình sự có vị trí...

  pdf 62p abcdef_44 31-10-2011 324 189

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 37/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009

  doc 20p forbear69 11-12-2009 274 165

 • Bộ Luật Hình Sự nhà nước VN

  Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

  doc 112p thienphuc0912 10-06-2011 244 126

 • Bộ LuậT Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ NGhĩa Việt Nam1985

  Luật hình sự có vị trí rất quan trọng. Nó là một công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô sản để bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh chống và phòng ngừa mọi hành vi phạm tội, góp phần hoàn thành hai nhiệm vụ chiến...

  doc 67p thanhnam31785 18-12-2010 216 115

 • Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của bộ luật hình sự

  Tài liệu tham khảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của bộ luật hình sự

  doc 20p bichauctvn 07-11-2010 240 114

 • Bộ Luật Hình Sự Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10

  Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý...

  doc 241p luatsulecao 04-04-2011 177 108

 • Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/QH10

  doc 122p bichauctvn 07-11-2010 199 97

 • Bộ luật hình sự số 15/1999/QH 10

  Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng...

  pdf 0p thanhan 10-07-2009 183 92

 • Bình luận khao học bộ luật hình sự 1999 (quyền 1)

  Pháp Luật Hình sự là một công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước để đấu tranh phòng và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, đảm bảo giữ vững thành quả của cách mạng, duy trì trật tự, an toàn...

  pdf 292p lanlan38 02-04-2013 107 67

 • Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự

  Tài liệu tham khảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự

  doc 7p bichauctvn 07-11-2010 136 66

 • Tài liệu về Bộ Luật hình sự

  Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý...

  pdf 119p nuber_12 26-08-2013 46 11

 • + Xem thêm 1067 Bộ Luật Hình Sự khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản