Bộ Luật lao động số 74/2006/QH11

Xem 1-6 trên 6 kết quả Bộ Luật lao động số 74/2006/QH11
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 của Quốc hội

  doc13p dangngoclan 19-08-2009 398 167   Download

 • Nói tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2002 và 2006", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2002 và 2006. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf159p doinhugiobay_00 01-11-2015 18 3   Download

 • Luật số 74/2006/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10.

  doc17p minhhuy 14-03-2009 927 241   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương XIV của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002....

  doc18p thinhlu 05-09-2011 79 31   Download

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

  doc23p chuabietbo 14-04-2010 131 30   Download

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 74/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

  pdf13p xingau4 12-08-2011 139 32   Download

Đồng bộ tài khoản