» 

Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam

 • Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

  Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

  doc 1p quanglan181982 17-08-2011 5909 555

 • Bài giảng Nhà nước Việt Nam - Phan Đặng Hiếu Thuận

  Sinh viên sẽ nắm vững nội dung về: Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên tắc tổ chức nhà nước Việt Nam; bộ máy nhà nước Việt Nam sau khi hoàn thành Bài giảng Nhà nước Việt Nam do Phan Đặng Hiếu Thuận thực hiện dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf 16p daihocquocgia32 18-07-2014 10 1

 • Đề tài Nghiên cứu Khoa học: Mô hình nhà nước Việt Nam

  Đề tài Nghiên cứu Khoa học: Mô hình nhà nước Việt Nam nhằm mục tiêu chỉ rõ đặc trưng việc tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến, chỉ ra cơ sở của việc xuất hiện mô hình, ý nghĩa của mỗi mô hình qua từng thời kì, từ đó rút ra hệ luận của từng mô hình và ảnh hưởng cũng như bài học đối với tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay.

  pdf 86p giavinh123 30-07-2014 23 10

 • Tài liệu công chức "Bộ máy nhà nước cộng hòa cã hội chủ nghĩa Việt Nam"

  Cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước bảo đảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan đại diện do nhân dân lập ra.

  doc 59p vuagiacoi 13-12-2010 2590 853

 • Tiểu luận THỰC TRẠNG THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2009-2011

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận thực trạng thu chi ngân sách nhà nước việt nam trong giai đoạn 2009-2011', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 31p thumai207 27-06-2013 117 39

 • Bài giảng: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW : Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ : Không nằm trong cơ cấu bộ máy của chính phủ. Không chịu sự lãnh đạo, điều hành của chính phủ. Được giám sát trực tiếp bởi Quốc hội. Quan hệ giữa hai bên là quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự ổn định và phát triển kinh tế.

  ppt 58p mientrung102 28-01-2013 77 23

 • BÀI 2: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương bao gồm nhiều loại cơ quan như cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cấu thành từ năm cơ quan, bao gồm: cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan Chủ tịch nước, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát. Dưới đây chúng ta...

  pdf 11p tong111287 15-06-2013 105 17

 • Bài 4 Bộ máy nhà nước

  Bộ máy Nhà nước là gì? Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước, có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau, quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, qua đó thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của Nhà nước. 2.Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của Bộ máy...

  pdf 68p nuber_12 26-08-2013 54 16

 • Hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

  Hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nhằm trình bày khái niệm về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực trạng của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Những hạn chế của công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

  pdf 7p navy_12 21-05-2014 22 8

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (TS. Lê Minh Toàn) - Chương 4: Luật nhà nước Việt Nam

  Nội dung bài giảng chương 4 gồm có: Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, và tổ chức bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...

  ppt 23p trentroicosao 11-03-2014 10 1

 • Mối quan hê giữa các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước Việt Nam

  1/ Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội - CTN do QH bầu. miễn nhiệm, bãi nhiệm (trong số đại biểu QH), theo sự giới thiệu của UBTVQH, có cùng nhiệm kỳ với nhiệm kỳ của QH. - QH quy định tổ chức và hoạt động của CTN - CTN chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước QH. QH có quyền bãi bỏ các văn bản của CTN trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH. - Là đối tượng thuộc...

  doc 3p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 84 29

 • Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật - ThS. Nguyễn Minh Tuấn

  Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật trình bày các vấn đề về bản chất; đặc trưng; vai trò của nhà nước, bộ phận cấu thành và nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bản chất; đặc điểm cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khái niệm và đặc điểm bộ máy...

  pdf 42p canglongbatnhaotuu 09-03-2010 3017 1402

 • Vai trò tài chính công tại Việt Nam

  • Tài chính công đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước Việt Nam. - Tài chính công được sử dụng để huy động một phần nguồn tài chính của quốc gia thông qua đống góp bắt buộc hoặc tự nguyện của cách chủ thể trong nền kinh tế tạo lập quỹ tài chính công. Tài chính công phân phối sử dụng nguồn tài chính huy động...

  doc 2p honodu141 01-10-2011 640 360

 • Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất bao gồm: Bộ máy điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, các chi nhánh ở các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương,các văn phòng đại diện ở trong nước và các đơn vị trực thuộc.

  ppt 24p vu2222003 14-12-2010 653 227

 • Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Nhìn chung, tư tưởng chủ đạo trong chính sách tiền tệ của Việt Nam là có tính đan xen giữa mở rộng thận trọng và thắt chặt linh hoạt trong từng thời điểm cụ thể mang tính ngắn hạn, còn các công cụ chính sách tiền tệ ngày càng đa dạng và được NHNN điều hành khá mềm dẻo, đồng bộ, ngày càng phù hợp cơ chế và bám sát các tín hiệu thị trường, đồng thời ngày càng phù hợp xu...

  doc 17p kazeuraki 02-11-2011 367 177

 • Báo cáo chuyên đề nhóm 5: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

  Mở đầu Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường và những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay I. Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường II. Những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay Phần thứ hai : Cải cách ngân sách nhà nước Việt Nam và mối quan hệ với cải cách...

  pdf 59p ctnhukieu3 30-04-2011 347 168

 • Đề tài " Nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền trong nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản "

  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước : Mỗi nhà nước được tổ chức và hoạt động theo một hệ thống các nguyên tắc khác nhau, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các nhà nước theo: nguyên tắc tập quyền, nguyên tắc phân quyền, nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tổ chức và hoạt động theo một nguyên tắc tập quyền.

  ppt 96p tiengsaogoihon 25-11-2010 471 136

 • Những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc đổi mới mô hình bộ máy nhà nước

  Từ sự phân tích thấu đáo các đặc điểm có tính phổ biến của Nhà nước pháp quyền và các đặc thù của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta, bài viết nêu ra các yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghiã ở Việt Nam.

  pdf 20p hoa_bachhop 26-02-2012 310 112

 • 8.4 Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam

  Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, đề ra đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới. Về tổng quan, đường lối đối ngoại của Đại hội XI là sự tiếp nối đường lối đối ngoại của các Đại hội trước trong thời k Đổi Mới, được khởi xướng từ Đại hội...

  doc 3p tuanonlineit 14-12-2011 309 103

 • Đề tài "Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

  Lịch sử ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta luôn gắn liền với lịch sử lựa chọn mô hình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

  doc 13p chelseafc11 27-08-2011 449 96

 • + Xem thêm 1104 Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản