» 

Bộ Máy Nhà Nước

 • Tài liệu công chức "Bộ máy nhà nước cộng hòa cã hội chủ nghĩa Việt Nam"

  Cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước bảo đảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan đại diện do nhân dân lập ra.

  doc 59p vuagiacoi 13-12-2010 2591 853

 • Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

  Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

  doc 1p quanglan181982 17-08-2011 5917 555

 • Đề tài: VỊ TRÍ, THẨM QUYỀN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THEO HIẾN PHÁP NĂM 1992

  Mỗi cơ quan nhà nước là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhâ nước, trong đó mỗi cơ quan nhà nước có một vị trí pháp lí, có một phạm vi thẩm quyền được Hiến pháp và pháp luật quy định , có quy chế tổ chức và hoạt động riêng . Theo Hiến pháp 1992 , cơ quan nhà nước ta bao gồm : · Chính phủ. · Quốc hội. · Chủ tịch nước. · Ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân. · Viện...

  doc 16p bachgha1 07-12-2012 211 81

 • Tiểu luận triết học: Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p sunderland24 09-06-2011 61 18

 • BÀI 2: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương bao gồm nhiều loại cơ quan như cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cấu thành từ năm cơ quan, bao gồm: cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan Chủ tịch nước, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát. Dưới đây chúng ta...

  pdf 11p tong111287 15-06-2013 105 17

 • Bài 4 Bộ máy nhà nước

  Bộ máy Nhà nước là gì? Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước, có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau, quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, qua đó thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của Nhà nước. 2.Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của Bộ máy...

  pdf 68p nuber_12 26-08-2013 54 16

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 7: Bộ máy nhà nước

  Bài 7 Bộ máy nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương nêu khái niệm bộ máy nhà nước, cơ quan nhà nước, nguyên tắc của bộ máy nhà nước, phân loại cơ quan nhà nước, bộ máy nhà nước trong lịch sử.

  pdf 23p canon_12 27-03-2014 7 2

 • Giáo án GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

  Những giáo án bài Bộ máy nhà nước cấp cơ sở môn Giáo dục công dân lớp 7 sẽ giúp ích cho thầy cô giáo cùng các em học sinh khi đến với bộ sưu tập này. Được tổng hợp và chọn lọc về nội dung cũng như hình thức trình bày dễ hiểu giúp cho các em học sinh tiếp thu bài học một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Bên cạnh giáo dục cho học sinh biết bộ máy nhà nước cấp cơ sở( xã,...

  doc 12p quocy2324 25-03-2014 8 0

 • Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật - ThS. Nguyễn Minh Tuấn

  Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật trình bày các vấn đề về bản chất; đặc trưng; vai trò của nhà nước, bộ phận cấu thành và nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bản chất; đặc điểm cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khái niệm và đặc điểm bộ máy...

  pdf 42p canglongbatnhaotuu 09-03-2010 3017 1402

 • BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

  C quan nhà ơ nước là tổ chức được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc và trình tự nhất định theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức nhất định và được giao thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn nhất định được quy định trong các văn bản pháp luật để thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

  ppt 51p hero0784 02-06-2010 1000 417

 • LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng pháp luật nhà nước để điều chỉnh mọi hành vi của con người trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện nhằm thoản mãn nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và tăng cường phát triển xã hội.

  ppt 45p anhtuan91_vn 27-06-2011 1107 366

 • Đề tài " Nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền trong nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản "

  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước : Mỗi nhà nước được tổ chức và hoạt động theo một hệ thống các nguyên tắc khác nhau, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các nhà nước theo: nguyên tắc tập quyền, nguyên tắc phân quyền, nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tổ chức và hoạt động theo một nguyên tắc tập quyền.

  ppt 96p tiengsaogoihon 25-11-2010 471 136

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Bộ máy nhà nước của một quốc gia là một hệ thống thống nhất các cơ quan có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu, tổ chức, quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một hệ thống theo nguyên tắc chung thống nhất do pháp luật quy định.

  doc 8p bealpha 16-08-2012 429 131

 • Những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc đổi mới mô hình bộ máy nhà nước

  Từ sự phân tích thấu đáo các đặc điểm có tính phổ biến của Nhà nước pháp quyền và các đặc thù của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta, bài viết nêu ra các yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghiã ở Việt Nam.

  pdf 20p hoa_bachhop 26-02-2012 310 112

 • Đề tài "Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

  Lịch sử ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta luôn gắn liền với lịch sử lựa chọn mô hình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

  doc 13p chelseafc11 27-08-2011 449 96

 • Hoàn thiện mô hình tổng thể bộ máy nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  1. Những yêu cầu đổi mới đối với bộ máy nhà nước Qua 25 năm đổi mới, bộ máy nhà nước được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp 1992 đã có nhiều đổi mới cả trên phương diện cấu trúc tổ chức bộ máy và phương diện hoạt động thực tiễn.

  pdf 19p hoa_bachhop 26-02-2012 126 53

 • BÀI THU HOẠCH QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

  Câu 1 (5 điểm): Phân tích nội dung các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Theo bạn, nguyên tắc nào quan trọng nhất? Tại sao? Câu 2 (5 điểm): Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao? a. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. b. Chủ tịch nước là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Bộ máy nhà nước....

  doc 16p nguyenduy_thanh2002 07-04-2013 176 37

 • Đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi

  V.I. Lênin đã từng nhấn mạnh rằng, không có bộ máy nhà nước (BMNN), chúng ta sẽ tiêu vong và không làm cho BMNN hoạt động ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn, thì chúng ta cũng sẽ tiêu vong trước khi xây dựng được cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Như vậy, tổ chức BMNN và việc củng cố, hoàn thiện BMNN sao cho ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi nhà...

  pdf 9p bach_nhat 27-02-2012 93 35

 • Đổi mới mô hình bộ máy nhà nước đáp ứng vai trò của Nhà nước trong quá trình cải cách kinh tế

  1. Bộ máy nhà nước trong mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp Trước công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp với bốn đặc điểm cơ bản: (i) là một nền kinh tế không có thị trường, việc phân bổ các nguồn lực thực hiện theo một kế hoạch tập trung mang tính mệnh lệnh của Nhà nước; (ii) vì không có thị...

  pdf 16p bach_nhat 27-02-2012 95 33

 • Luận văn "Hệ thống Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước"

  Ở các nước quyền tư pháp là một nhánh quyền lực độc lập bao gồm một tổng thể các tổ chức Tòa án và các thiết chế bổ trợ khác, được lập ra để giải quyết các tranh chấp xã hội giữa Nhà nước với công dân.

  pdf 17p vascaravietnam 21-08-2012 79 32

 • + Xem thêm 7117 Bộ Máy Nhà Nước khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản