Bổ sung một số điều luật khiếu nại

Xem 1-20 trên 39 kết quả Bổ sung một số điều luật khiếu nại
 • Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

  doc4p havang 13-05-2009 751 144   Download

 • “Điều 23 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền: 1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; 2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; 3.

  pdf4p truongan 10-07-2009 462 74   Download

 • a) Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mỡnh; trong trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến thỡ phải thụng b...

  pdf9p truongbao 10-07-2009 931 180   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật sửa đổi, bổ sung một số điều của l uật khiếu nại, tố cáo', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 70 14   Download

 • Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự xử lý đơn, giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  pdf5p lawbds2 06-11-2009 113 10   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo: 1- Điều 23 được sửa đổi,...

  pdf4p abcdef_45 30-10-2011 43 6   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung các điều sau...

  pdf10p abcdef_42 01-11-2011 28 4   Download

 • Góp phần xây dựng luận cứ cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 Điều này cũng phù hợp với Điều 30 Luật khiếu nại, tố cáo vì đây là quyết định cá biệt, có xác định đối tượng cụ thể, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể. Tuy nhiên, khi xem xét 22 loại việc thuộc Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và 2006 thì không thấy...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 21 3   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đó được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung các điều sau...

  pdf11p abcdef_45 30-10-2011 47 6   Download

 • Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đưa Luật khiếu nại tố cáo đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo” do Luật gia Nguyễn Ngọc Dũng biên soạn. Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần, trong phần 1 của cuốn sách sau đây sẽ trình bày một số điều cần biết về Luật khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005). Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nganga_00 29-08-2015 21 6   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHÍNH PHỦ

  pdf4p meocontreocay 29-05-2011 186 23   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 29 tháng 6 năm 2009;

  pdf12p stingdautaydo 07-12-2012 64 15   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ

  pdf19p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 80 9   Download

 • Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại,...

  pdf22p abcdef_42 02-11-2011 64 9   Download

 • Một số vấn đề về đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự Luật đất đai, Điều 162 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 63, Điều 64 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và quy định giải quyết khiếu nại tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP(7) và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 47 3   Download

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

  doc7p thokech 07-01-2010 484 49   Download

 • LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại

  pdf30p buomgiay 09-12-2011 124 43   Download

 • Luật số 26/2004/QH11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, do Quốc hội ban hành

  pdf4p lawtttotung1 29-10-2009 422 28   Download

 • LUẬT SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI , TỐ CÁO CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 58/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc8p dangvansy 16-05-2010 143 28   Download

 • Lệnh số 31/2005/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawtttotung1 29-10-2009 79 12   Download

Đồng bộ tài khoản