Bổ sung thành viên ủy ban nhân dân

Xem 1-20 trên 153 kết quả Bổ sung thành viên ủy ban nhân dân
 • Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004-2011.

  pdf1p womanhood911_01 06-10-2009 84 4   Download

 • Quyết định 1148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf1p 1huutri 06-08-2009 75 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH NHIỆM KỲ 2004-2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 48 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ 2004-2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 44 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2004 – 2011

  pdf2p inoneyear 09-04-2010 92 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2004 – 2011

  pdf2p inoneyear 09-04-2010 68 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 55 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 2004 – 2011

  pdf2p inoneyear 09-04-2010 129 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 46 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2004 - 2011

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 45 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 52 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2004 – 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 56 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 53 2   Download

 • Quyết định 1036/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf2p 1huutri 06-08-2009 49 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 49 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 43 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG NHIỆM KỲ 2004 – 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 49 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 44 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 60 1   Download

Đồng bộ tài khoản