Bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu

Xem 1-20 trên 54 kết quả Bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu
 • Quyết định 67/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu

  doc6p hangbaby 14-08-2009 98 4   Download

 • Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô do Bộ Tài chính ban hành

  pdf32p lawxnk1 10-11-2009 59 3   Download

 • Thông tư số 30/2014/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại biểu thuế xuất khẩu.

  pdf5p emvaolop1 24-10-2014 20 2   Download

 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : 1. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 9 1. Thuế suất đối với hàng nhập khẩu gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đ•i và thuế suất ưu đ•i đặc biệt : a) Thuế suất thông thường áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

  pdf4p truongan 10-07-2009 618 165   Download

 • Quyết định 211/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ôtô tải và ôtô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

  doc2p quangdnt 13-08-2009 148 21   Download

 • Quyết định số 542TC/QĐ/TCT về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 33 6   Download

 • Quyết định số 46/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài Chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

  pdf2p lawxnk1 10-11-2009 85 4   Download

 • Quyết định số 38/1999/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

  pdf4p lawxnk6 11-11-2009 32 4   Download

 • Quyết định 193/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu, sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

  doc41p tuuyen 17-08-2009 52 3   Download

 • Quyết định 103/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu

  doc5p thachsanh 18-08-2009 59 2   Download

 • Tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng qui định tại Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất áp dụng cho xe chở người có dung tích xi lanh trên 2500cc nhưng không quá 3000cc (mã 8703.33.51) là 83%.

  pdf50p bluesky_12 19-12-2012 341 117   Download

 • Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu-Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

  doc16p teo1961988 15-12-2010 147 17   Download

 • Quyết định 10/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%

  doc1p quangdnt 13-08-2009 89 7   Download

 • Quyết định số 67/2001/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

  pdf2p lawxnk5 10-11-2009 37 7   Download

 • Quyết định 130/2002/QĐ-BTC về việc bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2523 vào danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk4 10-11-2009 50 6   Download

 • Quyết định 1352/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawxnk6 11-11-2009 58 6   Download

 • Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

  pdf35p lawxnk6 11-11-2009 31 6   Download

 • Quyết định số 1195/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

  pdf13p lawxnk7 11-11-2009 31 6   Download

 • Quyết định số 04/2001/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk5 10-11-2009 44 5   Download

 • Quyết định 1542/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 43 5   Download

Đồng bộ tài khoản