Bộ tài chính và uỷ ban thể dục thể thao

Xem 1-20 trên 27 kết quả Bộ tài chính và uỷ ban thể dục thể thao
 • Thông tư liên tịch 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010

  doc3p thinhlien 14-08-2009 174 22   Download

 • Thông tư liên tịch 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục thể thao về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao

  doc6p trongthuy 18-08-2009 217 21   Download

 • Thông tư liên tịch 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22)

  doc10p mynuong 19-08-2009 73 2   Download

 • Thông tư 01/2007/TT-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục, thể thao

  doc3p uyenson 19-08-2009 82 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể dục, Thể thao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện: Không quy định

  pdf4p meobunngu 15-01-2011 74 5   Download

 • Quyết định số 770/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

  pdf3p lawttyt10 30-11-2009 37 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể dục, Thể thao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức ...

  pdf4p meobunngu 15-01-2011 44 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do Bộ Tài Chính - Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

  pdf7p lawttyt3 30-11-2009 96 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT về việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

  pdf4p lawttyt4 30-11-2009 62 5   Download

 • Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawttnh22 19-11-2009 29 3   Download

 • Thông tư liên bộ số 892-TT/LB về Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế do Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành những vấn đề về tài chính và trả thưởng quy định trong Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31-CP ngày 23/1/1981 của Hội đồng Chính phủ...

  pdf18p lawttyt12 30-11-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 275/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao và lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p lawgd5 04-11-2009 35 2   Download

 • Quyết định số 329/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (trực thuộc Sở Y tế) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 40 2   Download

 • Quyết định số 228/2003/QĐ-UB về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể...

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 52 2   Download

 • Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

  doc9p dangngoclan 19-08-2009 105 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể dục, Thể thao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không quy định Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf3p meobunngu 15-01-2011 55 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân Thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc.

  pdf4p suunyy 12-11-2010 55 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể dục, Thể thao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không quy định Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf3p meohamngu 14-01-2011 69 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể dục, Thể thao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:...

  pdf4p meobunngu 15-01-2011 66 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Thể dục, Thể thao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không quy định Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả ...

  pdf3p meobunngu 15-01-2011 40 4   Download

Đồng bộ tài khoản