Xem 1-20 trên 75 kết quả Bồi dưỡng hóa 12
 • Cuốn sách "Bồi dưỡng Hóa học 12" được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành và theo từng chương trong chương trình sách giáo khoa, mỗi chương gồm 3 phần chính: kiến thức cần nhớ, bài tập áp dụng, bài tập nâng cao có lời giải. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf53p tramnamcodon_03 02-04-2016 21 9   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng Hóa học 12", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức đại cương về kim loại, kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm, sát và một số kim loại quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p tramnamcodon_03 02-04-2016 10 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề bồi dưỡng hoá học khối 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p portsmouth6811 06-11-2011 71 21   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tổng hợp các chất hữu cơ, chuỗi phản ứng hữu cơ, phân biệt, nhận biết chất hữu cơ, tách biệt và tinh chế chất hữu cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p tramnamcodon_05 09-04-2016 167 60   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức đại cương về kim loại, kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm, crôm - Sắt - Đồng và một số kim loại khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf250p tramnamcodon_03 02-04-2016 83 46   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12" trình bày các nội dung: Dẫn xuất của Axit cacboxylic, amin - Aminoaxit - Protein, hợp chất dị vòng, gluxit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf326p tramnamcodon_03 02-04-2016 87 44   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12 (Tập 1: Hữu cơ)" do Cù Thanh Toàn biên soạn trình bày các nội dung: Este, lipit - Chất béo, cacbohiđrat, amin - Dị vòng nitơ, peptit, polime, đồng phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf192p tramnamcodon_05 09-04-2016 86 42   Download

 • Kế hoạch "Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2014-2015", căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2014-2015 của Trường Tiểu học Hòa Bình xây dựng ngày 3/12/2014. Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các nhân năm học 2014-2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc14p hienle2507 05-10-2015 170 40   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12" do PGS.TS. Cao Cự Giác biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Este - Lipit, cacbonhiđrat, amin - Aminoaxit - Protein, polime và vật liệu polime, đại cương về kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf239p tramnamcodon_03 02-04-2016 55 27   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12 (Tập 2: Vô cơ)" trình bày các nội dung: Kim loại tác dụng với muối; mạng tinh thể; điện hóa học; kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng; muối cacbonat, hiđrocacbonat;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf161p tramnamcodon_05 09-04-2016 50 21   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm, kim loại chuyển tiếp, nhận biết và phân biệt một số chất vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf171p tramnamcodon_03 02-04-2016 39 20   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12 (Tập 2: Vô cơ)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sắt, đồng và hợp chất của chúng; tính oxi hóa của muối sắt; xác định kim loại, tinh thể hiđrat, viết phương trình hóa học và chuỗi phản ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p tramnamcodon_05 09-04-2016 33 20   Download

 • Đáp án học sinh giỏi Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 16 tại tỉnh Tiền Giang môn hóa 12

  doc12p tienthanhqg 21-02-2013 64 15   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 12" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Di truyền học, tiến hóa, sinh thái học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p tramnamcodon_03 02-04-2016 24 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi phần Kim loại Hóa học lớp 12 trung học phổ thông trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; thiết kế tài liệu BD HSKG phần Kim loại Hóa học 12 THPT; thực nghiệm sư phạm.

  pdf181p maiyeumaiyeu03 19-07-2016 9 6   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn hóa đề 6 Lớp bồi dưỡng kiến thức để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf3p conchokon 10-09-2013 21 1   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn hóa đề 5 Lớp bồi dưỡng kiến thức để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf3p conchokon 10-09-2013 21 1   Download

 • Đường lối Đổi mới từ Đại hội VI (1986) đưa nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển theo những xu thế nào ? Đường lối Đổi mới đưa nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển theo ba xu thế : Dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội ; Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.

  doc23p vantien2268 25-09-2010 468 209   Download

 • Dưới đây là chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học cấp THPT dành cho các bạn học sinh lớp 10, 11, 12 giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học và đồng thời giáo viên cũng có thêm tư liệu tham khảo trong việc ra đề thi.

  pdf24p trungtran5 13-09-2010 431 208   Download

 • Đề thi học sinh giỏi môn hóa tỉnh nghệ an

  doc2p tienthanhqg 21-02-2013 102 32   Download

Đồng bộ tài khoản