Bồi dưỡng hóa 12

Xem 1-20 trên 74 kết quả Bồi dưỡng hóa 12
 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng Hóa học 12", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức đại cương về kim loại, kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm, sát và một số kim loại quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p tramnamcodon_03 02-04-2016 23 6   Download

 • Cuốn sách "Bồi dưỡng Hóa học 12" được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành và theo từng chương trong chương trình sách giáo khoa, mỗi chương gồm 3 phần chính: kiến thức cần nhớ, bài tập áp dụng, bài tập nâng cao có lời giải. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf53p tramnamcodon_03 02-04-2016 41 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề bồi dưỡng hoá học khối 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p portsmouth6811 06-11-2011 80 21   Download

 • Kế hoạch "Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2014-2015", căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2014-2015 của Trường Tiểu học Hòa Bình xây dựng ngày 3/12/2014. Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các nhân năm học 2014-2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc14p hienle2507 05-10-2015 253 52   Download

 • Đáp án học sinh giỏi Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 16 tại tỉnh Tiền Giang môn hóa 12

  doc12p tienthanhqg 21-02-2013 74 16   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tổng hợp các chất hữu cơ, chuỗi phản ứng hữu cơ, phân biệt, nhận biết chất hữu cơ, tách biệt và tinh chế chất hữu cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p tramnamcodon_05 09-04-2016 304 94   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức đại cương về kim loại, kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm, crôm - Sắt - Đồng và một số kim loại khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf250p tramnamcodon_03 02-04-2016 175 88   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12" trình bày các nội dung: Dẫn xuất của Axit cacboxylic, amin - Aminoaxit - Protein, hợp chất dị vòng, gluxit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf326p tramnamcodon_03 02-04-2016 133 76   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm, kim loại chuyển tiếp, nhận biết và phân biệt một số chất vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf171p tramnamcodon_03 02-04-2016 70 35   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12" do PGS.TS. Cao Cự Giác biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Este - Lipit, cacbonhiđrat, amin - Aminoaxit - Protein, polime và vật liệu polime, đại cương về kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf239p tramnamcodon_03 02-04-2016 84 38   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12 (Tập 1: Hữu cơ)" do Cù Thanh Toàn biên soạn trình bày các nội dung: Este, lipit - Chất béo, cacbohiđrat, amin - Dị vòng nitơ, peptit, polime, đồng phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf192p tramnamcodon_05 09-04-2016 177 80   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12 (Tập 2: Vô cơ)" trình bày các nội dung: Kim loại tác dụng với muối; mạng tinh thể; điện hóa học; kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng; muối cacbonat, hiđrocacbonat;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf161p tramnamcodon_05 09-04-2016 107 49   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12 (Tập 2: Vô cơ)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sắt, đồng và hợp chất của chúng; tính oxi hóa của muối sắt; xác định kim loại, tinh thể hiđrat, viết phương trình hóa học và chuỗi phản ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p tramnamcodon_05 09-04-2016 66 39   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn hóa đề 6 Lớp bồi dưỡng kiến thức để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf3p conchokon 10-09-2013 32 1   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn hóa đề 5 Lớp bồi dưỡng kiến thức để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf3p conchokon 10-09-2013 27 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 12" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Di truyền học, tiến hóa, sinh thái học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p tramnamcodon_03 02-04-2016 127 69   Download

 • Đường lối Đổi mới từ Đại hội VI (1986) đưa nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển theo những xu thế nào ? Đường lối Đổi mới đưa nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển theo ba xu thế : Dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội ; Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.

  doc23p vantien2268 25-09-2010 515 211   Download

 • Dưới đây là chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học cấp THPT dành cho các bạn học sinh lớp 10, 11, 12 giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học và đồng thời giáo viên cũng có thêm tư liệu tham khảo trong việc ra đề thi.

  pdf24p trungtran5 13-09-2010 465 223   Download

 • Đề thi học sinh giỏi môn hóa tỉnh nghệ an

  doc2p tienthanhqg 21-02-2013 115 34   Download

 • Mẫu chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ Ảnh 3x4 (đ...

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 245 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản