» 

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 10

 • Chương trình chuyên sâu THPT Chuyên - Môn: Toán

  Mục đích: Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch và nội dung dạy học môn Toán lớp 10 cho học sinh chuyên Toán các trường THPT chuyên. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi Toán cấp THPT. Kế hoạch dạy học: Tổng số tiết: 4 tiết/ tuần x 150% x 35 tuần = 210 tiết; trong đó có 55 tiết dành cho việc giảng dạy các chuyên đề. Học kỳ I: 6 tiết / tuần x 18 tuần...

  doc 80p up_poly 15-11-2010 550 220

 • ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 10

  Tham khảo tài liệu 'đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio năm học 2009 – 2010 - lớp 12 thpt - phần 10', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p vantuct 29-11-2010 296 164

 • 43 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn toán - 43 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán

  pdf 44p anhchangdaukho 07-01-2011 2023 496

 • Chương trình chuyên sâu THPT Chuyên - Môn: Tin học

  Mục đích: Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Tin học cho trường THPT chuyên. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT. Mục tiêu: Về kiến thức: Mở rộng và nâng cao hệ thống kiến thức chuẩn, cơ bản của tin học lớp 10 THPT. Trang bị kiến thức cơ bản về một số thuật toán, giải thuật....

  doc 61p up_poly 15-11-2010 403 176

 • CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU THPT CHUYÊN MÔN: ĐỊA LÝ

  Mục đích: Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Địa lí cho trường THPT chuyên. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT. Kế hoạch dạy học: Nội dung chuyên gồm có chương trình nâng cao và chương trình chuyên sâu với số tiết là: Chương trình nâng cao: 70 tiết ( gồm cả ôn tập và kiểm tra). Chương trình chuyên sâu...

  doc 104p vantien2268 21-01-2011 467 193

 • Phương pháp giải toán lớp 5 - Phương pháp tính ngược từ cuối cho học sinh tiểu học

  Thầy Trần Diên Hiển - Tác giả cuốn " 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi " cho rằng : Khi giải toán Tiểu học có một số bài toán cho biết kết quả sau khi thực hiện liên tiếp một số phép tính đối với số phải tìm. Khi giải các bài toán dạng này, ta thường dùng phương pháp tính ngược từ cuối (đôi khi còn gọi là phương pháp suy ngược từ cuối)

  doc 2p lminhv 19-08-2011 1473 853

 • Chương trình chuyên sâu THPT Chuyên - Môn: Vật lí

  Đây là phân phối chương trình giảng dạy cho các môn chuyên của các trường THPT chuyên trong cả nước. Mục đích: Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Vật lí lớp 10 cho trường THPT chuyên. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưìng học sinh giỏi cấp THPT. Kế hoạch dạy học: Tổng số tiết học môn Vật lí lớp 10 của trường THPT chuyên là...

  doc 51p up_poly 15-11-2010 712 341

 • Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 10 THPT Ban Nâng cao

  Trong những năm gần đây, trước sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước nền giáo dục và đào tạo nước ta đóng vai trò, chức năng quan trọng trong việc "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học bồi...

  pdf 134p quang3009 26-04-2011 447 222

 • Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7

  DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT Bài 1: Tìm số hạng thứ n của các dãy số sau: a) 3, 8, 15, 24, 35, ... b) 3, 24, 63, 120, 195, ... c) 1, 3, 6, 10, 15, ... d) 2, 5, 10, 17, 26,...

  doc 65p trang080498 29-06-2011 2224 618

 • Giải Toán THCS trên máy tính cầm tay

  TÀI LIỆU TẬP HUẤN NÂNG CAO GIẢI TOÁN THCS TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 08, 09, 10/10/2009

  doc 13p anhchangdaukho 07-01-2011 1132 357

 • Bồi dưỡng ôn thi học sinh giỏi Toán 12

  Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi học sinh giỏi sắp tới và đạt kết quả cao. Dưới đây là chương trình bồi dưỡng ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 mời các bạn tham khảo. Chúc các bạn thành công

  pdf 133p hatram_123 27-12-2011 32 15

 • 40 đề thi vào lớp 10 - Môn Toán

  SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO BÌNH ÑÒNH THI TUYEÅN VAØO LÔÙP 10 HEÄ CHUYEÂN Naêm hoïc 1999 – 2000 ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Moân thi: TOAÙN (LÔÙP CHUYEÂN TOAÙN ) Thôøi gian: 150 phuùt (khoâng keå phaùt ñeà) Ngaøy thi: 16 – 07 – 1999 Baøi 1: (1,5 ñieåm) Cho phöông trình: x2 + mx + n = 0 Tìm m vaø n, bieát raèng phöông trình coù hai nghieäm x1, x2 thoaû maõn:  x1 − x2 = 5   3 3  x1 − x2 = 35  Baøi 2: (1,5 ñieåm)...

  pdf 0p sonyt707 29-09-2010 397 150

 • Chuyên đề Hình Giải Tích: Ứng dụng phương pháp tọa độ trong Hình học (bồi dưỡng HSG)

  Để có thêm nhiều tài liệu tham khảo nâng cao cũng như đánh giá lại kiến thức của mình, mời các bạn tham khảo chuyên đề Hình Giải Tích: Ứng dụng phương phát tọa độ trong Hình học dành cho học sinh giỏi. Chúc các bạn luôn học tốt.

  pdf 20p torrent3 08-05-2014 37 35

 • Bài tập ĐLTN 10_Chuyên đề bồi dưỡng HSG Địa 12

  Bài tập địa lý tự nhiên 10. Công thức Bước1:Tính múi giờ - A thuộc bán cầu đông Kinh độ A:15= x làm tròn theo quy tắc toán học - A thuộc bán cầu tây : (360- A):15 = y Hoặc A:15 = x thì A thuộc múi 24 - x Bước 2:Tính khoảng cách chênh lệch hai múi giờ : Bước 3:Tính giờ: -Cần tính khu vực múi cao hơn thì (+) tính về phía Đông

  ppt 22p vantien2268 05-10-2010 895 304

 • THI OLIMPIC MÔN TOÁN 10 THPT THỊ XÃ BỈM SƠN LẦN THỨ NHẤT 2009

  Bài 1: (3 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của S = x2 + y2, trong đó (x; y) thỏa mãn hệ bất phương ì 3x + 2y £ 6 ï trình: í ï 7x - 3y £ 4 î Bài 2: (4 điểm) Trong hệ toạ độ Oxy cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (∆): x – y + 2 = 0. Đường thẳng (∆) cắt (P) tại 2 điểm A, B. Tìm điểm M trên cung AB của (P) sao cho tổng diện tích hai phần hình phẳng giới hạn bởi (P) và 2...

  pdf 1p chuong_vang 21-05-2011 48 15

 • CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ 

   Cho hàm số y = - x + 3mx2 + 3 (1 - m2 ) x + m3 - m2  3 a) Khảo sát hàm số khi m = 1  b) Tìm k để phương trình  - x3 + 3x2 + k 3 - 3k 2  = 0  có 3 nghiệm phân biệt  c) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  2. Cho hàm số y = mx4 + ( m2 - 9 ) x2  + 10  a) Khảo sát khi m = 1  b) Tìm m để hàm số có ba cực trị  2  ( 2m - 1 ...

  pdf 4p cobetocroi 24-05-2011 310 91

 • Tuần 13: Cảnh ngày hè - Giáo án Ngữ văn 10 - GV:V.X.Tòng

  Giáo án Ngữ văn 10..Cảnh ngày hè.(Bảo kính cảnh giới - 43)..- Nguyễn Trãi A- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Cảm nhận vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè. Qua bức tranh thiên nhiên là vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi với tình yêu thiên nhiên, yêu đời, nặng lòng với nhân dân, đất nước. - Có kĩ năng phân tích một bài thơ Nôm của Nguyễn Trãi: chú ý những câu thơ sáu chữ dồn nén...

  doc 4p quangninh80 07-08-2014 2 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản