Bồi thường thiệt hại về đất

Xem 1-20 trên 56 kết quả Bồi thường thiệt hại về đất
 • Tham khảo tài liệu 'thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện sơn la\thanh toán vốn\bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định cư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meoconmengu 23-02-2011 86 6   Download

 • Trọng tâm của đề tài, người viết tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về những vấn đề bồi thường thiệt hại về vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng, qua thực tiễn áp dụng đó ta có thể tìm ra được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế, qua đó thấy được những thiếu sót, những trường hợp được bồi thường và không được bồi thường cũng như những trường hợp b...

  pdf44p transonnhat 05-01-2018 15 2   Download

 • Công văn 2947/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc trình tự, thủ tục ghi thu số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính được trừ vào tiền bồi thường thiệt hại về đất

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 39 2   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực thi pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay nhằm tìm hiểu nguyên nhân và đóng góp ý kiến nhằm thực thi có hiệu quả pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf24p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 83 42   Download

 • Công văn 2808/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc về khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất

  pdf2p landai 14-08-2009 36 6   Download

 • Chuyên đề về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gồm các nội dung sau: Bồi thường về đất; chi phí đầu tư vào đất còn lại; hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; tái định cư; bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xử lý một số vấn đề phát sinh sau 01/7/2014.

  doc29p hobannguyendinh 11-04-2015 101 36   Download

 • Trong thực tiễn đời sống hàng ngày, thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức ThS khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân; tài sản, danh dự, uy tín của các tổ chức xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do lực lượng tự nhiên gây ra (phương tiện cơ giới, súc vật, cây cối, động đất, núi lửa, bão lụt…); có thể do hành vi của con người gây ra, trong đó phần lớn là do hành vi trái pháp luật của con người gây ra. Để bảo vệ lợi ích của...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 46 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐÃ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2011/QĐ-UBND NGÀY 12/8/2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 45 4   Download

 • Quyết định số: 07/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  pdf14p connhangheo91 28-06-2014 13 0   Download

 • Quyết định số: 3644/2011/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf36p ngochuyen2345 23-10-2015 18 0   Download

 • Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thứ nhất, Luật tố tụng hành chính năm 2010 đã dành hẳn một chương (Chương XVIII) để ghi nhận các điều khoản thi hành của Luật tố tụng mà thực chất là sửa đổi, bổ sung Điều 136 và Điều 138 Luật đất đai năm 2003 để tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp lu...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 40 7   Download

 • Biểu mẫu hành chính ban hành kém theo quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ngày 04 tháng 11 năm 2011

  pdf3p tet_tay 04-01-2012 132 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf14p thanlorax 16-04-2013 35 1   Download

 • Đất đai là tài nguyên quý giá của quốc gia, là tư liệu quan trọng để sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội loài người. Do tính chất đặc thù của đất đai là loại hàng hoá đặc biệt, có vị trí cố định, không tăng lên về số lượng nên việc bảo vệ, quản lý và sử dụng đất có hiệu quả đã và đang được các nước trên thế giới xem trọng và được quản lý, bảo vệ bằng pháp luật như: Hiến pháp, Luật Đất đai, các văn bản dưới luật....

  pdf103p usvic84 08-05-2013 113 59   Download

 • Trách nhiệm BTTH là một dạng trách nhiệm dân sự phát sinh từ sự kiện gây thiệt trái pháp luật. Trong bất kỳ một xã hội nào, việc xảy ra các hành vi gây ra thiệt hại cho những các chủ thể khác và một hiện tượng phổ biến và giải pháp cụ thể để bảo vệ người bị thiệt hại là áp đặt trách nhiệm BTTH cho chủ thể đã có hành vi gây hại. Vì lẽ đó trách nhiệm dân sự được đặt ra nhằm giải quyết những tổn thất, sự suy giảm về lợi ích khi có...

  doc21p phuocanhvthg 26-05-2013 64 23   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC TRONG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

  pdf19p buomgiay 09-12-2011 129 17   Download

 • Công văn 6031/BTC-TCT của Tổng cục Thuế về khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 69 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY, HOA MÀU TRÊN ĐẤT TRONG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

  pdf24p buomgiay 09-12-2011 81 11   Download

 • Nghị định số 80-CP về việc quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawbds8 22-11-2009 73 10   Download

 • Nghị định 80/CP của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi

  doc4p ngoctrang 17-08-2009 127 8   Download

Đồng bộ tài khoản