Bốn chuẩn mực

Xem 1-20 trên 168 kết quả Bốn chuẩn mực
 • Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của bộ trưởng bộ tài chính. - Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).

  pdf64p phuongthanh1 26-10-2009 187 52   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế hoạch thực hiện bốn chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf151p doinhugiobay_09 06-01-2016 28 7   Download

 • Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

  doc61p sontinh 18-08-2009 136 34   Download

 • Quyết định 101/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7)

  doc47p sontinh 18-08-2009 96 23   Download

 • Quyết định Về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7)

  doc53p trieulinh88 14-04-2010 106 24   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 5

  doc65p trangdinhtho 02-11-2010 92 13   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam

  doc63p songtudo 09-11-2009 203 12   Download

 • Căn cứ nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính

  doc53p nguyenhdu 14-09-2009 120 9   Download

 • Thông tư số: 21/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5);...

  pdf33p anh0510 24-03-2016 19 0   Download

 • Thông tư 89/2002/TT-BTC về việc thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf72p manhquynh 10-10-2009 381 104   Download

 • Quyết định số 149/2001/QĐ- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố bốn( 04) chuẩn mực kế toán Việt Nam ( đợt 1).

  pdf36p phuongthanh1 26-10-2009 540 77   Download

 • Thông tư 21/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc40p trongthuy 18-08-2009 245 70   Download

 • Thông tư Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/ QÐ-BTC, ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc2p khuongduy 15-10-2009 149 48   Download

 • Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf38p manhquynh 10-10-2009 110 29   Download

 • Quyết định Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

  doc62p ngonhuoctran 01-07-2010 115 29   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

  doc43p ngonhuoctran 01-07-2010 83 22   Download

 • Quyết định số 100/2005/QĐ- BTC của Bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam ( đợt 5).

  pdf55p phuongthanh1 26-10-2009 182 18   Download

 • Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toá...

  doc61p vietduongac 21-10-2012 55 9   Download

 • Điều tra Gia đình Việt Nam năm 2006 là cuộc điều tra về gia đình đầu tiên được tiến hành trên quy mô toàn quốc. Nội dung của cuộc điều tra tập trung vào bốn lĩnh vực là quan hệ gia đình, các giá trị và chuẩn mực của gia đình

  pdf55p nuber_12 27-08-2013 25 8   Download

 • Trung với nước, hiếu với dân Trong mối quan hệ đạo đức thì mối quan hệ giữa mỗi người với đất nước, với nhân dân, với dân tộc là mối quan hệ lớn nhất. Trung, hiếu là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất. + Trung, hiếu là những khái niệm đã có trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, song có nội dung hạn hẹp, phản ánh bổn phận của dân đối với vua, con đối với cha mẹ: “Trung với vua, hiếu với cha mẹ”.

  doc6p thanhhoandesign 20-05-2011 231 81   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản