Book marketing

Xem 1-20 trên 3874 kết quả Book marketing
 • Table of Contents Introduction: About the Smashwords Book Marketing Guide Background on Smashwords Setting expectations How Smashwords helps authors and publishers market books Adopting a proactive marketing mindset Marketing starts now Hyperlinks help readers discover books The importance of authors helping authors 37 Marketing Tips (all free to implement!) Tip #1 – Update your email signature Tip #2 – Post a notice on your web site or blog Tip #3 – Contact your friends, family, co-workers and fans...

  pdf26p hoagiay_123 22-04-2013 52 3   Download

 • In Marketing Insights from A to Z, Philip Kotler, one of the undisputed fathers of modern marketing, redefines marketing's fundamental concepts from A to Z, highlighting how business has changed and how marketing must change with it. This concise, stimulating book relays fundamental ideas fast for busy executives and marketing professionals. Marketing Insights from A to Z presents the enlightened and well-informed musings of a true master of the art of marketing based on his distinguished forty-year career in the business.

  pdf225p truongan 18-11-2009 382 267   Download

 • Savvy Book Marketing Secrets 52 Experts Share Insider Tips for Selling More Books Published in 2011 by The Savvy Book Marketer, an imprint of Texana Publishing Consultants, LLC Smashwords Edition www.TheSavvyBookMarketer.com Copyright Notice Each article in this ebook is copyrighted by the author of the article. You may not reproduce any article without the prior written consent of the author of the article. You are welcome to share this free ebook with others, but you may not sell it.

  pdf122p khangoc2395 27-08-2012 32 5   Download

 • About the Smashwords Book Marketing Guide: This guide provides authors and publishers practical advice on how to market their books. The ideas presented herein cost nothing to implement other than the investment of your time. In the last three years, tens of thousands of authors and publishers have improved their book marketing with the Smashwords Book Marketing Guide. Although the Smashwords Book Marketing Guide was originally written for the benefit of authors who publish and distribute their ebooks at Smashwords, the principles you’ll learn here are universal.

  pdf26p geometry1122 09-05-2013 22 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Marketing crime pay - Law and order" has contents: Law and order in contemporary american politics; setting the public agenda, creating the crime issue, from crime to drugs—and back again, crime and drugs in the news.

  pdf87p bautroibinhyen20 06-03-2017 2 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Marketing crime pay - Law and order" has contents: Crime and punishment in american political culture, institutionalizing law and order, reconceptualizing the crime problem.

  pdf80p bautroibinhyen20 06-03-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Marketing research essentials" has contents: The role of marketing research in management decision making; problem definition, exploratory research, and the research process, secondary data and databases, secondary data and databases, traditional survey research, online marketing research.

  pdf178p bautroibinhyen22 22-03-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Marketing research essentials" has contents: Primary Data Collection: Observation; primary data collection - experimentation and test markets, the concept of measurement and attitude scales, questionnaire design, basic sampling issues, sample size determination, more powerful statistical methods,...and other contents.

  pdf300p bautroibinhyen22 22-03-2017 0 0   Download

 • Market Leader is an elementary level business English course for businesspeople and students of business English. It has been developed in association with the Financial Times, one of the leading sources of business information in the world. It consists of 12 units based on topics of great interest to everyone involved in international business.The new edition features new authentic texts and listenings throughout, reflecting the latest trends in the business world.

  pdf163p hoang_kid 15-08-2009 3628 1912   Download

 • Giáo trình marketing căn bản gồm 6 chương: Chương 1: Khái quát chung về marketing: Lịch sử hình thành; vai trò; chức năng; phương pháp nghiên cứu marketing, chương 2: Thị trường và nghiên cứu thị trường, chương 3: Chính sách sản phẩm, chương 4: Chính sách giá cả, chương 5: Chính sách phân phối, chương 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp.

  pdf105p tinhphuong60 22-08-2010 2814 1367   Download

 • My 40-year career in marketing has produced some knowledge and even a little wisdom. Reflecting on the state of the discipline, it occurred to me that it is time to revisit the basic concepts of marketing. First, I listed the 80 concepts in marketing critical today and spent time mulling over their meanings and implications for sound business practice. My primary aim was to ascertain the best principles and practices for effective and innovative marketing. I found this journey to be filled with many surprises, yielding new insights and perspectives.......

  pdf226p jolie 02-03-2009 2109 1198   Download

 • Giáo trình Marketing căn bản do Nguyễn Thị Thanh Huyền biên soạn trình bày về: khái quát chung về Marketing, thị trường và nghiên cứu thị trường, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân phối, chính sách xúc tiến hỗn hợp. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Marketing.

  pdf105p concanhcam 11-05-2010 1439 1022   Download

 • Marketing căn bản có nhiệm vụ giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Đó là hiểu biết sâu sắc thị trường trên cơ sở đó xây dựng và triển khai chiến lược Marketing hỗn hợp thông qua 4 công cụ là Sản phẩm, Giá, Phân phối, Yểm trợ. Cuối cùng môn học giới thiệu việc ứng dụng Marketing vào các lĩnh vực.

  pdf77p quangdat 15-03-2009 2233 869   Download

 • Những nguyên lý tiếp thị (Principles of marketing) gồm 12 chương trình bày về tiếp thị trong thế giới đổi thay, hoạch định chiến lược và tiến trình tiếp thị, môi trường tiếp thị, các hệ thống thông tin và điều nghiên tiếp thị, thị trường tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu thụ, thị trường doanh nghiệp và hành vi mua của tổ chức, đo lường và tiên liệu nhu cầu, phân khúc; xác định trọng điểm và vị trí trong thị trường để có được lợi thế cành tranh.

  pdf100p tinhphuong60 25-09-2010 1653 859   Download

 • Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các cơ hội thị trường toàn cầu. Cuốn sách đánh giá tầm quan trọng của marketing quốc tế, đối với Mỹ và đối với cả thế giới.

  doc598p vuquangluong 15-09-2010 1414 822   Download

 • Cuốn "Bài thi trắc nghiệm marketing" tổng hợp các bài thi gồm những câu hỏi trắc nghiệm về chuyên ngành marketing của các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp trong nước nhằm giúp sinh viên hệ thống kiến thức, làm quen với các câu hỏi chuyên ngành từ đó kết quả học tập tốt hơn, đạt kết quả cao trong các kì thi.

  doc203p cuongpt90 22-03-2011 1407 762   Download

 • Ebook Marketing căn bản của ĐH Kinh tế HCM, NXB Lao Động xuất bản gửi đến các bạn độc giả tham khảo. Mời các bạn tham khảo để nắm các kiến thức cơ bản về marketing.

  pdf0p leminh0792 15-05-2011 1627 718   Download

 • Ôn tập marketing và bài tập tình huống hệ thống lại kiến thức marketing qua các câu hỏi và câu trả lời cụ thể được trình bày rõ ràng, súc tính qua các ý chính, đồng thời đưa ra các bài tập tình huống giúp sinh viên dễ dàng ôn tập, hệ thống kiến thức tốt hơn.

  pdf10p kieprongbuon_boy 09-10-2010 1344 706   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học marketing căn bản nhằm giúp người học hiểu ở mức độ phân biệt được và sử dụng đúng các khái niệm, thuật ngữ của ngành học; hiểu được marketing là gì và vai trò của marketing; giải thích sự cần thiết tiến trình quản trị marketing: phân tích - hoạch định - thực hiện - kiểm tra.

  pdf98p 0523596042 27-04-2010 1337 693   Download

 • Tham khảo sách 'phân tích môi trường marketing', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p thuytranptit511 05-09-2009 2002 655   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản