Bromide

Xem 1-20 trên 44 kết quả Bromide
 • The United States and its allies in the Persian Gulf War (PGW) knew that Iraq had used nerve agents and chemical weapons in its previous conflicts and so took steps to protect their troops. Pyridostigmine bromide (PB) was distributed as a pretreatment that would enhance the effectiveness of postexposure treatments in

  pdf0p xuan2013 25-01-2013 24 1   Download

 • Tên chung quốc tế: Pipecuronium bromide. Mã ATC: M03A C06. Loại thuốc: Thuốc chẹn thần kinh - cơ. Dạng thuốc và hàm lượng: Bột đông khô để pha tiêm: Lọ 4 mg (pipecuronium bromid đông khô) + ống tiêm 2 ml (dung môi); lọ 10 mg để pha với 10 ml dung môi. Dược lý và cơ chế tác dụng Pipecuronium bromid là thuốc phong bế thần kinh - cơ không khử cực, tác dụng lên bản vận động cuối cùng của cơ vân. Thuốc gắn với thụ thể cholinergic ở màng sau - sinap và do đó phong...

  pdf9p daudam 16-05-2011 60 5   Download

 • Tên chung quốc tế: Ipratropium bromide. Mã ATC: R01A X03, RO3B B01. Loại thuốc: Thuốc giãn phế quản kháng acetylcholin. Dạng thuốc và hàm lượng Dịch cho khí dung: 4 mg/10 ml, trong dụng cụ bơm thuốc theo liều (200 liều). Dung dịch phun sương: 0,25 mg/2 ml (cho trẻ em); 0,5 mg/ml (cho người lớn). Dùng phối hợp với thuốc kích thích beta2 để điều trị hen nặng, cơn hen ác tính tại các trung tâm chuyên khoa. Dung dịch nhỏ mũi: 4 mg/10 ml. Dịch để phun mũi (xịt mũi) 0,03% (chai 30 ml) và 0,06% (chai...

  pdf7p daudam 15-05-2011 39 3   Download

 • Kali bromid phải chứa từ 98,0 đến 100,5% KBr, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Tinh thể không màu hay bột kết tinh trắng. Dễ tan trong nước và glycerin, khó tan trong ethanol 96%. Định tính Dung dịch S: Hoà tan 10,0 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loãng thành 100 ml với cùng dung môi . Dung dịch S cho phản ứng đặc trưng của kali và của bromid (Phụ lục 8.1). Độ trong và màu sắc dung dịch Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2) và...

  pdf4p truongthiuyen18 20-07-2011 121 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Skin reaction to inhaled tiotropium bromide: a case report...

  pdf2p thulanh26 08-12-2011 17 2   Download

 • Tên chung quốc tế: Pyridostigmine bromide. Mã ATC: N07A A02. Loại thuốc: Thuốc giống thần kinh đối giao cảm, thuốc chống nhược cơ. Dạng thuốc và hàm lượng Ống tiêm 2 ml (5 mg/ml; Siro 60 mg/5 ml; viên nén 60 mg; viên nén giải phóng kéo dài 180 mg (60 mg được giải phóng ngay lập tức và 120 mg giải phóng sau 8 - 12 giờ). Dược lý và cơ chế tác dụng Pyridostigmin bromid là một hợp chất amoni bậc bốn gây ức chế hoạt tính enzym cholinesterase có tác dụng giống neostigmin, nhưng tác dụng...

  pdf10p daudam 16-05-2011 33 2   Download

 • Natri bromid phải chứa từ 98,0 đến 100,5% NaBr, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột cốm màu trắng hoặc tinh thể mờ đục hay trong suốt không màu, hơi hút ẩm. Dễ tan trong nước, tan trong ethanol 96%. Định tính A. Chế phẩm phải cho phản ứng A của ion bromid (Phụ lục 8.1). B. Dung dịch S phải cho phản ứng của ion natri (Phụ lục 8.1). Độ trong và màu sắc của dung dịch Dung dịch S: Hoà tan 10,0 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha...

  pdf4p truongthiuyen18 20-07-2011 118 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:" Inhibition of granulocyte migration by tiotropium bromide...

  pdf9p toshiba11 20-10-2011 30 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học 'Respiratory Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: " Overcoming beta-agonist tolerance: high dose salbutamol and ipratropium bromide. Two randomised controlled trials...

  pdf7p toshiba12 21-10-2011 23 2   Download

 • Báo cáo thực tập: “Kỹ Mới Trong Công Nghệ Sinh Học” Bài thực tập 1: Phát hiện nhanh và bán định lượng AND bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch kết hợp nhuộm bằng Ethidium bromide.

  doc13p anhtran52b 19-12-2009 365 245   Download

 • 17 3.1. Phương pháp sử dụng giấy DEAE (DE 81) 1) Trong khi điện di DNA trong gel agarose (có ethidium bromide trong gel hoặc pha trong dịch đệm điện di), quan sát các băng DNA đích dưới UV khi thấy băng đó đã phân li hoàn toàn thì dùng dao cắt thành rãnh ở trước và sau băng DNA rồi chèn giấy Whatman DE 81 vào đó. 2) Tiếp tục điện di cho đến khi băng DNA bám hết vào giấy DE 81 thì cắt điện. 3) Lấy giấy DE 81 ra khỏi gel, cho vào ống Eppendorf 0,5...

  pdf18p iiduongii9 09-05-2011 236 126   Download

 • PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG NUCLEIC ACID 1. ĐIỆN DI - Gel agarose - Gel polyacrylamide 2. QUANG PHỔ KẾ : Đo mật độ quang (OD – Optical density) 13 ĐIỆN DI DNA TRÊN GEL AGAROSE - Điện di theo phương nằm ngang - Giá thể là gel agarose - Phát hiện với màu nhuộm ethidium bromide, ...

  pdf11p thachthaoxanh 23-08-2011 147 51   Download

 • PCR và phát hiện sản phẩm bằng điện di trên gel agarose 1. Phát hiện điểm cuối (End-Point Detection) 2. Độ đặc hiệu kém 3. Độ nhạy thấp 4. Độ phân giải kém 4. Chỉ phân biệt dựa trên kích thước sản phẩm PCR 5. Phải xử lý sau PCR, dễ ngoại nhiễm 6. Chạy gel nhờ Ethidium bromide (chất gây ung thư)

  ppt37p lumia_12 19-07-2013 285 67   Download

 • d ch thì s x y ra vào 10 tháng đ n 2 năm tu i - cơ y u cùng v i hi n tư ng th c qu n b phì đ i - con v t nôn - con v t khó nu t và ti ng b kh n - đi u tr b ng neostigmine bromide. 14. H i ch ng h p thu kém Ru t non b b nh - thi u năng t y - có khuy t t t b m sinh trong quá trình h p thu ch t dinh...

  pdf14p poseidon03 19-07-2011 79 41   Download

 • Tóm tắt Mesoporous phân tử vật liệu MCM-48 được tổng hợp bằng cách sử dụng ammonium bromide cetyltrimethyl (CTAB) và (EO) 2 là bề mặt, và sử dụng natri silicat-đó là chi phí thấp và có sẵn tại Việt Nam. Những vật liệu này được đặc trưng bởi các kỹ thuật khác nhau như XRD, IR, BET, SEM...

  pdf5p phalinh2 01-07-2011 99 41   Download

 • Common names: alkylhalide (chloride, bromide…). IUPAC names: halogeno + alkane (chloro, bromo…). Alkyl & halogen substituents are considered of equal rank.

  ppt28p 3dagkhoa 28-10-2010 97 23   Download

 • Environmental Chemistry is a relatively young science. Interest in this subject, however, is growing very rapidly and, although no agreement has been reached as yet about the exact content and limits of this interdisciplinary discipline, there appears to be increasing interest in seeing environmental topics which are based on chemistry embodied in this subject. One of the first objectives of Environmental Chemistry must be the study of the environment and of natural chemical processes which occur in the environment.

  pdf338p nhulan0908 29-09-2012 41 12   Download

 • Thuốc huỷ phó giao cảm Ipratropium bromid (Atrovent) là dẫn xuất amin bậc 4, dùng đường hít. Khi khí dung, chỉ khoảng 1% thuốc được hấp thu, 90% bị nuốt vào đường tiêu hóa, không được hấp thu, thải theo phân nên ít gây tác dụng không mong muốn toàn thân.

  pdf5p thaythuocvn 26-10-2010 70 11   Download

 • Có ít nhất 600 loại thuốc trừ sâu khác nhau trong sử dụng và 45.000 đến 50.000 công thức thuốc trừ sâu có thể bao gồm một hoặc nhiều thuốc trừ sâu như các thành phần hoạt động (ai).

  pdf31p bengoan741 22-12-2011 45 10   Download

 • Antiepilepsy drugs: principles of management; withdrawal of therapy; pregnancy; teratogenic effects; epilepsy in children; status epilepticus • Individual drugs: carbamazepine, phenytoin, sodium valproate, lamotrigine, vigabatrin, gabapentin, clonazepam, topiramate, levetiracetam. • Parkinsonism Objectives of therapy Drug therapy; problems of long-term treatment • Other disorders of movement • Tetanus cortical neurons simultaneously (primary generalised seizure). Bromide (1857) was the first drug to be used for the treatment of epilepsy, but it is now obsolete.

  pdf18p bigbaby87 03-09-2010 69 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản