Bt

Xem 1-20 trên 973 kết quả Bt
 • Các lỗi thường gặp khi lắp đặt trạm BTS

  doc2p nguyenky0511 04-01-2010 736 339   Download

 • Chương trình đào tạo trọng điểm “Bảo dưỡng và khắc phục sự cố trạm thu phát gốc (BTS)” cấp đô 2, cấp độ tiếp theo và nâng cao của cấp độ 1, cung cấp cho cán bộ kỹ thuật của các VNPT tỉnh các kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng và khắc phục sự cố của các trạm BTS.Mô tả được quy trình bảo dưỡng các thiết bị trên trạm BTS hiện đang được sử dụng trên mạng thông tin di động của VNP...

  ppt173p tinhyeutrongloau 18-08-2012 441 227   Download

 • Mục tiêu của đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển từ xa các trang thiết bị tại nhà trạm thu phát sóng di động BTS. Tìm hiểu hệ thống trang thiết bị tại nhà trạm thu phát sóng di động. Đưa ra giải pháp giám sát, điều khiển từ xa. Xây dựng phần mềm giám sát và điều khiển .

  ppt20p phucdinh121989 08-02-2014 138 62   Download

 • Bacillus thuringiensis (Bt) là một cách tự nhiên xảy ra vi khuẩn đất sản xuất protein hoạt động chống lại côn trùng nhất định. Bắt đầu từ giữa những năm 1990, cây trồng thể hiện gen Bt đã được thương mại hóa vào Hoa Kỳ.

  pdf7p cuongcnsh53 11-03-2011 127 34   Download

 • Quyết định 722/2003/QĐ-BHXH-BT về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  pdf11p lybangbang 10-10-2009 188 30   Download

 • Hóa thi Đại học BT Hóa Hữu Cơ

  doc14p gackiem196 26-04-2011 111 30   Download

 • Trồng ngô chuyển gen NK66 Bt, NK66GT, NK66 Bt/GT về kỹ thuật gieo trồng không khác gì trồng ngô NK66 và các ngô thường. Tham khảo tài liệu "Giống ngô biến đổi gen NK66 Bt, NK66 GT, NK66 Bt/GT" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf18p phananhthe 06-10-2015 74 26   Download

 • Báo cáo tóm tắt Đề tài Khoa học và công nghệ: Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng ngầm cáp viễn thông và quy hoạch trạm BTS trên địa bàn thành phố Huế được thực hiện nhằm nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông, trong đó chú trọng quản lý việc phát triển, cấp phép, giám sát hạ tầng ngầm cáp viễn thông và việc quản lý khoảng cách giữa các trạm BTS, quản lý dùng chung trạm BTS tại thành phố Huế và hư...

  doc17p josnvdong222 05-03-2015 78 24   Download

 • Thông tư số 02/2006/TT-BTS về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Bộ thủy sản ban hành. Để nắm vững nội dung chi tiết thông tư mơi các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf24p duongyenngoc 23-10-2009 140 22   Download

 • Part 1 book "TOFEL 'BT insider - The super guide" introduce: 'BT reading question types, thematic reading practice, listening section (main idea questions, supporting detail questions, content linking questions, organization questions), speaking section (brainstorming and note taking, the basics of sentence structure, varying word choice and grammar usage ,...)

  pdf408p thangnamvoiva6 19-07-2016 38 14   Download

 • Quyết định 06/QÐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc áp dụng những biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản

  doc3p ngoctrang 17-08-2009 103 13   Download

 • Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS về việc ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf4p lawbmhc3 24-11-2009 97 13   Download

 • Quyết định số 13/2004/QĐ-BTS về việc ban hành Tiêu chuẩn chức danh thuyền viên tàu kiểm ngư do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 87 13   Download

 • Thông tư 03/2000/TT-BTS về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ba hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 cuat Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản

  pdf12p truongvu 10-10-2009 89 12   Download

 • Thông tư số 05/2000/TT-BTS về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

  pdf12p truongvu 10-10-2009 69 12   Download

 • Quyết định 344/2001/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

  doc25p thachsanh 18-08-2009 45 11   Download

 • Thông tư 01/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/TT/BVNLTS ngày 10/10/1996 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

  doc6p chanhson 19-08-2009 95 11   Download

 • Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu và thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

  pdf22p manhquynh 10-10-2009 52 11   Download

 • Quyết định số 03/2007/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf23p lawttyt3 30-11-2009 86 11   Download

 • Quyết định 01/2007/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa

  doc1p nhatson 18-08-2009 53 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản