Build your own website

Xem 1-20 trên 35 kết quả Build your own website
 • Build Your Own ASP.NET Website Using C# & VB.NET guides readers through obtaining, installing and configuring all the necessary software to develop dynamic Websites. Then, it takes readers step-by-step through the process of creating full-blown, practical applications including an intranet, shopping cart with Paypal credit card processing and more. Throughout, the book focuses on best-practice code, ensuring application security and creating professional error handling routines.

  pdf715p trasua_123 06-01-2013 118 14   Download

 • With over 60,000 copies sold since its first edition, this SitePoint best-seller has just had a fresh update to include recent advances in the web industry. With the first two editions coming highly recommended by established, leading web designers and developers, the third edition with all its extra goodies will continue that trend. Also fully updated to include the latest operating systems, web browsers and providing fixes to issues that have cropped up since the last edition.

  pdf552p hoa_can 26-01-2013 33 12   Download

 • (BQ) Part 2 of ebook "Build your own Database driven Website using PHP & My SQL" presents contens as: Content formatting with regular expressions; cookies, sessions, and access control; MySQL administration, advanced SQL queries, binary data. This book is your map to the twisty path that every beginner must navigate to learn PHP and MySQL today. Inviting you to refer.

  pdf239p nganga_09 21-10-2015 15 3   Download

 • This book takes a practical step-by-step approach of teaching the installation and configuration of Joomla! 1.5, customizing it, creating your templates and extensions, and finally, building your own website. This book is suitable for web developers, designers, webmasters, content editors, and marketing professionals who want to develop a website in a simple and straightforward process. It does not require any detailed knowledge of programming or web development, and any IT-confident individual will be able to use the book to produce an impressive website....

  pdf380p ken333 06-07-2012 224 23   Download

 • “Learning is easy . Our brains work like a computer with a really powerful word processor, so anything that you type in and ‘save’ will be stored in a file that can be accessed at a later date. The problem with most people, though, is that they tend to save their files in a ‘read only’ format, which means that they are unable to edit them in the future. In addition, many of these learning files are ‘locked’ inside the brain, and the password is so StRoNg77 that it is often forgotten.

  pdf144p namde04 04-05-2013 20 4   Download

 • Learn all the basic functions with Beginning Microsoft Office Live and get advice on how to improve site usability for your visitors, plus explore more advanced topics. Your website will soon be better designed and even more effective once you’ve mastered the more sophisticated aspects, such as sending e-mail to and from your site and adding dynamic functionality.

  pdf50p ken333 07-06-2012 38 10   Download

 • người sử dụng bắt đầu thông báo rằng anh ta dường như bị bỏ rơi dự án. May mắn cho hàng ngàn sau khi hàng ngàn người sử dụng WordPress trung thành, một b2 fan hâm mộ Matt Mullenweg, tác giả của WordPress. Nhờ sự tiện lợi của lưu trữ trực tuyến, chúng ta có thể theo dõi sự ra đời của WordPress một blog entry,

  pdf23p kimku15 18-10-2011 38 5   Download

 • bắt đầu thông báo rằng anh ta dường như bị bỏ rơi dự án. May mắn cho hàng ngàn sau khi hàng ngàn người sử dụng WordPress trung thành, một b2 fan hâm mộ Matt Mullenweg, tác giả của WordPress. Nhờ sự tiện lợi của lưu trữ trực tuyến, chúng ta có thể theo dõi sự ra đời của WordPress một blog entry,

  pdf23p kimku15 18-10-2011 26 5   Download

 • Đối với mỗi tiêu đề bạn muốn xác định, tạo ra một hậu duệ của TSOAPHeader. TSOAPHeader là một hậu duệ của TRemotable. Đó là, đối tượng tiêu đề SOAP là loại chỉ đơn giản là đặc biệt của các đối tượng remotable. Như với bất kỳ đối tượng remotable,

  pdf32p kimku15 18-10-2011 18 4   Download

 • phần của chức năng. Loại tính năng này được sử dụng chỉ tồn tại trong các ứng dụng máy tính để bàn, nhưng bây giờ nó hoạt động giống như trong trình duyệt, nhờ vào DOM. phần của chức năng. Loại tính năng này được sử dụng chỉ tồn tại trong các ứng dụng máy tính để bàn, nhưng bây giờ nó hoạt động giống như trong trình duyệt, nhờ vào DOM.

  pdf32p kimku15 18-10-2011 23 4   Download

 • CSS (Cascading Style Sheets) cung cấp một phương pháp thống nhất để kiểm soát sự xuất hiện của các yếu tố giao diện người dùng trong ứng dụng web của bạn. Bạn có thể sử dụng CSS để thay đổi gần như bất kỳ khía cạnh của cách trang ngoại hình, từ kích cỡ phông chữ, màu sắc, và khoảng cách, vị trí của các yếu tố.

  pdf32p kimku15 18-10-2011 26 4   Download

 • Ví dụ, bạn có thể sử dụng quá trình chuyển đổi CSS để cho biết rằng một số phần của ứng dụng của bạn là chờ đợi cho một yêu cầu HTTP đó là xử lý trên máy chủ. CSS thao tác rất nhiều con số trong định nghĩa rộng hơn của thuật ngữ AJAX trong các hình ảnh

  pdf32p kimku15 18-10-2011 25 4   Download

 • Register your users through a user authentication system and manage them efficiently Restrict user access to certain pages and protect against malicious input Create tags to allow site visitors to classify, view, and share content easily Create your own administration interface for proper monitoring of the web site Enhance your user interface with AJAX and add flavors to your web site Enable voting and commenting on content, and display popular content to site visitors Build user networks; add friend management and invitation features for social networking Create unit tests to automa...

  pdf361p ringphone 06-05-2013 25 5   Download

 • Tiếp theo, có một vòng lặp trong khi, mà đảm bảo rằng chúng ta đang quay trở lại các yếu tố chúng ta mong đợi. Mặc dù thực tế mà chúng tôi đã gắn liền với xử lý sự kiện cho div chính của nhập, tài sản srcElement hoặc mục tiêu sẽ chứa một tham chiếu đến các yếu tố thực tế mà người sử dụng nhấp vào.

  pdf32p kimku15 18-10-2011 25 3   Download

 • Ví dụ, hãy xem xét đánh dấu sau đây. Nếu người dùng nhấp chuột vào văn bản trong đoạn văn, các yếu tố p sẽ được trả lại không phải là div main1 bạn có thể có dự kiến​​. Stargate SG-1 mà thực sự khoa học viễn tưởng? Hoặc chỉ là một nhóm của chàng trai mặc đồng phục quân đội?

  pdf32p kimku15 18-10-2011 23 3   Download

 • Để có được xung quanh hành vi này, chúng tôi kiểm tra các yếu tố trong cùng để xem nếu nó có một thuộc tính id. Nếu không, chúng ta kiểm tra xem cha mẹ của nó, và nếu cha mẹ của nó không, chúng tôi kiểm tra xem cha mẹ của nó, và như vậy.

  pdf32p kimku15 18-10-2011 22 3   Download

 • "hackishness." Giải pháp của kết quả cuối cùng sẽ không làm việc tốt với công nghệ hỗ trợ như các trình đọc màn hình, và sẽ không làm việc trong Safari. Tóm lại, sửa chữa các công trình như thế này: ❑ Store vị trí lịch sử địa chỉ của trang web sau khi băm thường được dành riêng để di chuyển nội bộ (ví dụ, mypage.html # Section1).

  pdf32p kimku15 18-10-2011 38 3   Download

 • Bạn có thể thấy snap-tại nơi làm việc khi các mảnh cờ vua kéo "snaps" vào vị trí ở trung tâm của hình vuông mà trên đó nó đã bị bỏ. Snap-xảy ra trong các phương pháp thả:Chương 8: Kéo và thả Tướng với AJAX. Kéo đường hạn chế trên bảng trò chơi, nhưng nó không giống như nó sẽ được cấp phép theo một cái gì đó về chính trị tôi

  pdf31p kimku15 18-10-2011 36 3   Download

 • 2 được thực hiện bởi Mullenweg vào ngày 24 tháng 1 năm 2003: [...] phần mềm đăng nhập của tôi [b2] đã không được cập nhật cho tháng, và nhà phát triển đã biến mất, và tôi chỉ có thể hy vọng rằng ông cũng không sao. Phải làm gì? Vâng, Textpattern trông giống như tất cả mọi thứ tôi có thể muốn

  pdf23p kimku15 18-10-2011 29 3   Download

 • Một menu điều hướng cũng có thể bao gồm các tính năng bổ sung như loại (như trong hình 3,26), danh sách blog, hoặc bất kỳ các liên kết khác mà bạn nghĩ rằng sẽ hữu ích cho du khách. Trong khi điều quan trọng là bạn tránh có menu chính của trang web của bạn lộn xộn với các tùy chọn quá nhiều, không cần phải giới hạn mình vào các trang web chỉ.

  pdf23p kimku15 18-10-2011 27 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản