Byting

Xem 1-20 trên 579 kết quả Byting
 • National and international standards committees are now discussing a two-byte code for multilingual information processing. This provides for 65,536 separate character and control codes, enough to make permanent code assiguments for all the charanters of ell national alphabets of the world, and also to include Chinese/Japanese characters. This paper discusses the kinds of flexibility required to handle both Roman and non-Roman alp.habets. It is crucial to separate information units (codes) from graphic forms, to maximize processing p ower, Comparing alphabets around the world, we find t.

  pdf4p bungio_1 03-05-2013 18 1   Download

 • ACALL addr11: Function: Absolute Call Description: ACALL unconditionally calls a subroutine located at the indicated address. The instruction increments the PC twice to obtain the address of the following instruction, then pushes the 16-bit result onto the stack (low-order byte first) and increments the Stack Pointer twice. The destination address is obtained by successively concatenating the five high-order bits of the incremented PC, opcode bits 7 through 5, and the second byte of the instruction. ...

  pdf40p quyettv08 11-11-2010 148 67   Download

 • A Byte of Python' is a book on programming using the Python language. It serves as a tutorial or guide to the Python language for a beginner audience. If all you know about computers is how to save text files, then this is the book for you. This book is updated for the new Python 3.0 language. If you are looking for a tutorial on the current Python 2.x version, please download the previous revision of the book

  pdf118p narutofan 07-09-2010 99 50   Download

 • The AT89S52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K bytes of in-system programmable Flash memory.

  pdf38p nguyen4 18-11-2009 86 32   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng Bộ đếm tốc độ cao (High speed counter:HSC) do BS.ThS. Tạ Văn Phương thực hiện, để tìm hiểu rõ hơn các kiến thức về vùng nhớ đặc biệt dùng để khai báo HSC; ý nghĩa các byte của vùng nhớ đặc biệt; các Mode đếm của HSC;...

  pdf15p daihocquocgia32 18-07-2014 161 43   Download

 • Bộ đệm chương trình có thể bị làm tràn, ghi đè lên các dữ liệu quan trọng lưu trên vùng nhớ của tiến trình và từ đó chúng ta có thể đổi hướng thực thi của nó. Điều này không có gì mới. Bài viết này không đề cập nhiều đến việc làm thế nào để khai thác lỗi tràn bộ đệm, cũng như không dành để giải thích về lỗi này.

  doc13p ad_uit 09-01-2011 46 11   Download

 • Làm tràn bộ đệm bằng 1 byte trang này đã được đọc Giới thiệu Bộ đệm chương trình có thể bị làm tràn, ghi đè lên các dữ liệu quan trọng lưu trên vùng nhớ của tiến trình và từ đó chúng ta có thể đổi hướng thực thi của nó.

  pdf14p phuochau16 12-05-2011 43 10   Download

 • = 1 byte vöøa truyeàn ñi hoaëc nhaän ñöôïc laø döõ lieäu. = 0 byte vöøa truyeàn ñi hoaëc nhaän ñöôïc laø ñòa chæ. Bit 4 P Stop bit P = 1 vöøa nhaän ñöôïc bit Stop. P = 0 chöa nhaän ñöôïc bit Stop. Bit 3 S Start bit S = 1 vöøa nhaän ñöôïc bit Start. S = 0 chöa nhaän ñöôïc bit Start. Bit 2 bit information I2C Slave mode: = 1 ñoïc döõ lieäu. = 0 ghi döõ lieäu. I2C Master mode: = 1 ñang truyeàn döõ lieäu. = 0 khoâng truyeàn döõ lieäu. Bit 1...

  pdf8p augi14 02-02-2012 31 4   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình Java - Chương 4.1: Nhập xuất" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định dạng nhập/xuất, khái niệm luồng, các luồng byte, các luồng ký tự, file truy cập ngẫu nhiên, luồng nhập/xuất đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_17 01-03-2016 14 5   Download

 • U.S. counterinsurgency efforts in Iraq and Afghanistan have failed to exploit information power, which could be a U.S. advantage but instead is being used advantageously by insurgents. Because insurgency and counterinsurgency involve a battle for the allegiance of a population between a government and an armed

  pdf1p trinhosieupham 06-02-2013 16 2   Download

 • Phần mềm giúp ích trong việc chia nhỏ và kết nối các tập tin cùng với chức năng kiểm tra độ nguyên vẹn của tập tin. Trong thời gian vài năm trở lại đây, việc chia sẻ các tập tin trên internet đã trở thành một việc vô cùng quen thuộc với những người sử dụng máy tính. Nhưng dù vậy thì việc chia sẻ các tập tin với dung lượng lớn cũng không phải là một điều dễ dàng, bởi các trang chia sẻ dữ liệu thường hạn chế dung lượng của các file mà bạn tải lên. Do...

  pdf4p lunaluna123 27-07-2013 21 2   Download

 • The AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the 32 registers are directly connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent registers to be accessed in one single instruction executed in one clock cycle. The resulting architecture is more code efficient while achieving throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers.

  pdf16p nguyenthai_thinh 13-01-2016 8 2   Download

 • There are many contents in this book: Features Pin Configurations, Overview About, Code Examples, AVR CPU Core, AVR ATmega32 Memories, System Clock and Clock Options, Power Management and Sleep Modes, System Control and Reset, Interrupts, I/O Ports, External Interrupts, 8-bit Timer/Counter0 with PWM, Timer/Counter0 and Timer/Counter1 Prescalers, 16-bit Timer/Counter1, 8-bit Timer/Counter2 with PWM and Asynchronous Operation, Two-wire Serial Interface, Analog to Digital Converter.

  pdf0p mrkilldie 16-04-2014 15 0   Download

 • SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

  pdf61p trannhu 05-08-2009 2166 822   Download

 • SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) s ử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine v à các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

  pdf101p thien_emt 24-12-2010 1063 515   Download

 • Trong hầu hết các bộ vi xử lý (BVXL) thì dữ liệu được truy cập theo từng byte. Trong các bộ vi xử lýnh địa chỉ theo byte này thì các nội dung của một thanh ghi, bộ nhớ RAM hay cổng đều phải được truy cập từng byte một.

  pdf10p doxuan 05-08-2009 545 461   Download

 • Lập trình với ngôn ngữ ASSEMBLY: Ngôn ngữ Assembly là hợp ngữ rất gần với ngôn ngữ máy. Mỗi lệnh của Assembly có sự tiêu tốn dữ liệu (byte) và chu kì máy xác định. Do đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự bố trí dữ liệu của chương trình. Lập trình bằng Assembly không có sự tiêu tốn do mã thừa như lập trình bằng ngôn ngữ C, một chương trình viết bằng Assembly chạy nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với chương trình viết bằng C....

  doc11p dangsu 09-09-2010 1151 415   Download

 • Vi điều khiển AVR Vi điều khiển PIC Vi điều khiển MCUs của Philips Các loại vi điều khiển chuyên dụng của các hãng sản xuất khác: Các loại vi điều khiển này được sử dụng chuyên dụng theo chức năng cần điều khiển. Các thành viên của họ MCS-51 (Atmel) có các đặc điểm chung như sau: Có 4/8/12/20 Kbyte bộ nhớ FLASH ROM bên trong để lưu chương trình. Nhờ vậy Vi điều khiển có khả năng nạp xoá chương trình bằng điện đến 10000 lần.

  pdf5p minhanh0246 20-09-2010 611 363   Download

 • Vào năm 1981, hãng Intel giới thiệu một số bộ vi điều khiển được gọi là 8051. Bộ vi điều khiển này có 128 byte RAM, 4K byte ROM, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng 8 bit. Tất cả đều được tích hợp trên một chíp. Lúc bấy giờ, bộ vi điều khiển như vậy được coi là một “hệ thống trên chíp”. 8051 là một bộ xử lý 8 bit, tức là CPU chỉ có thể làm việc với 8 bit dữ liệu. Dữ liệu lớn hơn 8 bit được chia ra thành các dữ liệu 8 bit để...

  pdf88p tanlang 23-03-2010 499 351   Download

 • Câu 1 : Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN : a. Hub b. Switch c. Repeater d. Bridge ; Câu 2 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào: a. Lớp D b. Lớp E c. Lớp C d. Lớp A ; Câu 3 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào: a. Lớp B b. Lớp C c. Lớp D d. Lớp E

  doc65p phamcuongt2 04-10-2011 792 350   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản