C# e .net

Xem 1-20 trên 86 kết quả C# e .net
 • C# e .NET - Guia do Desenvolvedor - O livro de 364 páginas, aborda, de maneira objetiva, os principais recursos da nova arquitetura.NET e da linguagem C#. Repleto de exemplos práticos, este livro também trata de aspectos importantes e fundamentais como Orientação a Objetos, Programação Windows, Gerenciamento de Memória e acesso a recursos mais avançados.

  pdf371p trasua_123 02-01-2013 17 2   Download

 • Intr to ASP ro o P.NET MV 4 w T VC with Visu Studio (Be ual S o eta)Rick A Anderso and S on Scott Ha anselma anorial will teach you the basics of building an ASP.NET M e n MVC Web Summary: This tuto M isual Studio 11 Express Beta for W o s Web, which is a free application using Microsoft Vi of ft udio. version o Microsof Visual Stu Categor Step-By-Step ry: Applies to: ASP.NE MVC 4 Beta, Visual Studio 11 B ET Beta Source: ASP.NET site (link to s source cont tent)

  pdf118p goshop_123 24-04-2013 86 38   Download

 • Chương 13 Lập trình với C# ( Tiếp theo) Sự kiện chọn một nút trên điều khiển cây bên phải Khi người dùng chọn một nút ở cây bên phải, ta sẽ phải cho hiện đường dẫn đầy đủ của nút đó lên TextBox ở góc phíc trên bên phải. Ta sẽ bắt sự kiện AfterSelect của cây. Sự kiện này sẽ được gọi sau khi người dùng nhấn một nút nào đó trên cây, hàm bắt sự kiện này như sau : protected void tvwTargetDir_AfterSelect( object sender, System.Windows.Forms.

  pdf11p yukogaru 28-07-2010 52 7   Download

 • Objective-C Succinctly is the only book you need for getting started with Objective-C—the primary language beneath all Mac, iPad, and iPhone apps. Written by Ryan Hodson, the author behind our popular Knockout.js Succinctly and PDF Succinctly titles, this e-book guides you from downloading Xcode, Apple's Objective-C IDE, to utilizing advanced features like blocks (similar to C#'s lambdas) and protocols. Along the way, you'll learn how the familiar aspects of object-oriented programming, such as interfaces, classes, methods, etc.

  pdf111p goshop_123 24-04-2013 19 5   Download

 • C# Your visual blueprint for building .NET applications by Eric Butow and Tommy Ryan TM From Best-Selling Books • Digital Downloads • e-Books • Answer Networks • e-Newsletters • Branded Web Sites • e-Learning New York, NY • Cleveland, OH • Indianapolis, IN .C#: Your visual blueprint for building .NET applications Published by Hungry Minds, Inc. 909 Third Avenue New York,

  pdf319p trasua_123 02-01-2013 17 3   Download

 • ASP.NET is Microsoft’s platform for developing web applications. Using ASP.NET, you can create e-commerce shops, data-driven portal sites, and just about anything else you can find on the Internet. Best of all, you don’t need to paste together a jumble of HTML and script code in order to program the Web. Instead, you can create full-scale web applications using nothing but code and a design tool such as Visual Studio. The cost of all this innovation is the learning curve. To master ASP.NET, you need to learn how to use an advanced design tool (Visual Studio), a toolkit of objects (the .

  pdf900p hotmoingay3 09-01-2013 240 76   Download

 • (Bỏ qua phần mã designer.) private void WebBrowser_Load(object sender, System.EventArgs e) { object nullObject = null; object uri = "http://www.dvpub.com.vn"; explorer.

  pdf10p dauhutuongot 22-07-2010 97 43   Download

 • Visual studio.NET là một môi trường tích hợp triển khai phần mềm(Intergrated Development Environmet, IDE). Nó được thiết kế để lập ra một tiến trình viết mã, gỡ rối, và biên dịch thành một assembly một cách dễ dàng. Visual studio.NET cho bạn một ứng dụng multiple-document-interface rất tinh vi, trong đó bạn có thể liên kết mọi thứ để phát triển đoạn mã của bạn. Nó bao gồm: Một Text Editor : trong đó bạn có thể viết đoạn mã C#.

  pdf16p cachuadam 21-05-2011 70 29   Download

 • ASP.NET E-Commerce in C# From Novice to Professional Guiding you every step of the way, this book will have you building high-quality, extensible e-commerce web sites in no time.

  pdf738p caucaphung 04-02-2013 44 15   Download

 • With the latest incarnations of ASP.NET 2.0 and SQL Server 2005, programming dynamic data-driven websites with Microsoft technologies has become easier and much more efficient than ever before. Fewer mouse clicks and fewer lines of code can now enable more powerful features and the tools you need—Visual Web Developer 2005 Express Edition and SQL Server 2005 Express Edition

  pdf705p trasua_123 02-01-2013 62 5   Download

 • Configuring Applications LISTING 34.17 ProvisionSite.aspx Import Namespace=”System.IO” % Import Namespace=”System.DirectoryServices” % Import Namespace=”System.Web.Configuration” % const string wwwroot = @”c:\Inetpub”; const string sitePath = @”IIS://localhost/W3SVC/1/ROOT”; protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { string newFolder = Path.Combine(wwwroot, txtVirtualDir.Text); CreateVirtualDirectory(newFolder, txtVirtualDir.Text, txtVirtualDir.Text); CreateConfiguration(txtVirtualDir.Text); // Show link to new site lnkNewSite.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 38 5   Download

 • Todos os direitos reservados. Este documento é protegidos por direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual; Este documento é de distribuição gratuita para uso pessoal. É vedada qualquer outra forma de utilização, divulgação, publicação, distribuição etc. sem autorização do autor.

  pdf212p trasua_123 02-01-2013 35 3   Download

 • Ý tưởng của tôi là tạo ra một trò chơi theo mô hình Tetris ban đầu với một sự nhấn mạnh về lập trình Điều này tránh được cảnh báo mơ hồ. ref từ lớp: công cơ sở{công cộng: vô hiệu f ();}; Nếu bạn nhìn thấy chỉ này khai báo lớp, bạn không thể nói rằng cho dù các e chức năng là một chức năng ảo hay không.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 65 3   Download

 • Nếu cơ sở xác định hoặc được thừa hưởng một e chức năng ảo và chữ ký như Điều này cho phép bạn khởi tạo một biến gcroot với một FileSystemWatcher ^ xử lý. Các mã sau đây sử dụng xây dựng để thực hiện các constructor của ChangedFileDumper lớp

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 31 3   Download

 • Cà chua là loại quả rất giàu vitamin A, B, C, E, sắt và rất nhiều loại muối khoáng (phốtpho, brôm...) không những rất tốt cho sức khoẻ mà còn có tác dụng làm sạch da nhờn, tẩy trùng cho da bị mụn, giúp da bị mờ xỉn trở nên sáng đẹp hơn.

  pdf2p conngocon 02-06-2011 20 1   Download

 • Chương 2: Tạo website và xây dựng phần giao diện

  pdf25p duyanhphamkiller 22-09-2010 266 150   Download

 • Chương 3: Planning an Architecture

  pdf11p duyanhphamkiller 22-09-2010 227 110   Download

 • Giáo án Tiếng việt 2 Môn: Tập viết Bài: CHỮ HOA C..I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết đúng chữ hoa C (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Chia (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Chia ngọt sẻ bùi. (3lần). -HS khá, giỏi viết đún và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở TV2. -Rèn viết đúng, đẹp, chân phương. -Ý thức rèn chữ, giữ vở. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem bài trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.

  doc4p phuonglinh85 06-08-2014 346 36   Download

 • Câu hỏi 1: lệnh có thể được sử dụng trên một máy chủ NFS để hiển thị các nguồn tài nguyên máy chủ được xuất khẩu? Chia sẻ gắn kết A. B. C. df-k D. shareall E. mountall Trả lời: CÂU HỎI 2: tên đường dẫn tuyệt đối của file cấu hình từ hệ thống đọc thế hệ tai nạn hành vi đổ vào lúc khởi động là gì?

  pdf14p taoxanh10 02-11-2011 26 8   Download

 • Nhớ lại rằng nếu X và Y là độc lập, E (XY) = (EX) (EY), giá trị kỳ vọng của các hiệp phương sai và do đó mối tương quan của X và Y là số không. Nếu X và Y tăng nhiều hơn hoặc ít hơn với nhau như làm, ví dụ, chiều cao và trọng lượng của cá nhân, hiệp phương sai của mình và sự tương quan của họ sẽ được tích cực để chúng ta nói

  pdf24p kennguyen5 05-11-2011 26 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản